BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyran Radosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Luka podażowa i czynszowa na rynku mieszkaniowym a polityka mieszkaniowa państwa
Supply and Rent Gap on the Housing Market and Housing Policy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 29-44, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Rynek mieszkaniowy, Czynsz, Czynsz najmu
Housing policy, Housing market, Rent, Rental fee
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, R21, R31, R38
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych ze względu na dochód rozporządzalny oraz przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej. Wskazane zostaną luki w podaży mieszkań dla gospodarstw domowych, które osiągają za wysokie dochody, aby otrzymać lokal komunalny, lecz za niskie, aby nająć mieszkanie na prywatnym rynku. Zaproponowane zostaną nowe formy wsparcia w ramach polityki mieszkaniowej. W miastach wojewódzkich optymalnym sposobem pomocy wykluczonym z rynku nieruchomości gospodarstwom domowym o niższych dochodach byłoby obniżenie kosztów najmu poprzez dopłaty do czynszów najmu.(abstrakt oryginalny)

Analysis of the possibility of the realization of housing needs of households is a subject of the article on account of the disposable income and the membership to a social and economic group. Gaps in the supply of flats will be indicated for households which are drawing too high incomes in order to receive council flat, but too low in order to rent a flat on the private market. New forms of supporting the housing policy in frames will be suggested. In province capitals with optimal manner of the help to households excluded from the marketplace of the real estate about lower incomes would be reduction of costs of the lease through extra charges for rents of the lease.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews D., Sánchez A. (2011), Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 849.
 2. Andrews D., Sánchez A., Johansson A. (2011), Housing Markets and Structural Policies in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 836.
 3. Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
 4. Cuerpo C., Kalantaryan S., Pontuch P. (2014), Rental Market Regulation in the European Union, European Economy, Economic Papers, No. 515.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2015a), Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2015b), Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2014a), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna (2014), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2014b), Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa.
 9. Instytut Rozwoju Miast (2015), Informacje o mieszkalnictwie - wyniki monitoringu za 2014 rok, Kraków.
 10. Konowalczuk J. (2009), Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Krajowa Polityka Miejska (2015), Uchwała Nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1235.
 12. Kuminek E. (1989), Propozycje zmian w polityce mieszkaniowej [w:] H. Kulesza, W. Nieciuński (red.), Mieszkalnictwo, zagrożenia i szanse rozwoju, PWE, Warszawa.
 13. Łaszek J., Augustyniak H., Olszewski K., Waszczuk J. (2016), Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2015 r., Departament Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 14. Miles M.E., Berens G., Weiss M.A. (2000), Real Estate Development, Principles and Process, Urban Land Institute, Washington.
 15. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, OECD (2015), Przegląd wydatków publicznych: Polityka wspierająca mieszkalnictwo, Warszawa.
 16. Narodowy Bank Polski (2015), Raport o sytuacji na rynkach mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r., Warszawa.
 17. REAS (2016a), Rynek mieszkaniowy w Polsce, I kwartał 2016 r., Warszawa.
 18. REAS (2016b), Rynek mieszkaniowy w Polsce, IV kwartał 2015 r., Warszawa.
 19. REAS, CMS i PwC (2014), Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych. Nowy sektor rynku mieszkaniowego w Polsce, Warszawa.
 20. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020 (2010), Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku.
 21. Sims D. (2007), Out of Control: What Can We Learn from the End of Massachusetts Rent Control? "Journal of Urban Economics", No. 61.
 22. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (2013), Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Dz.U. z 2013 r., poz. 640.
 23. Strategia Rozwoju Kraju 2020 (2012), Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020, M.P. z 2012 r., poz. 882.
 24. Wagner M. (2016), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro, "Materiały i Studia", nr 322, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 25. Wilczek M.T. (2010), Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 26. [www1] http:///stat.gov.pl/podstawowe-dane/.
 27. [www2] http://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu