BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danowska-Prokop Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Porządek naturalny i pozytywny w interpretacji polskich fizjokratów
Natural Order and Positive order According to Polish Physiocrats
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 45-56, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fizjokratyzm, Ład społeczno-gospodarczy, Historia myśli ekonomicznej, Filozofia społeczna
Physiocracy, Social-economic order, History of economic thought, Social philosophy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B19, B30, H79, N93
streszcz., summ.
Abstrakt
Polscy fizjokraci rekrutowali się spośród magnaterii, średniej oraz górnej warstwy ziemiaństwa. Polscy zwolennicy nowej koncepcji ekonomicznej w centrum swych zainteresowań nie postawili kwestii liberalizacji życia gospodarczego, ale kwestię "ratowania" upadającej Rzeczypospolitej. Dlatego też opowiadali się za: wzmocnieniem pozycji władcy i za sanacją finansów publicznych, poprawą opłacalności produkcji rolnej, likwidacją pańszczyzny, ograniczeniem przywilejów ekonomicznych szlachty, polepszeniem sytuacji ekonomicznej chłopstwa, rozwojem miast i produkcji manufakturowej (przemysłowej). Wśród polskich fizjokratów wyjątkową rolę odegrali: Antoni Popławski, Hieronim Stroynowski, Hugon Kołłątaj.(abstrakt oryginalny)

Polish physiocrates come from baronage, the middle class of squirearchy and the upper stratum of bourgeoisie. Polish supporters of the new economic theory did not place the issue of liberalisation of the economic life in the center of their interests, but the issue of rescuing the deteriorating Republic. That was the reason that they were for empowering the position of the rule and financial reconstruction, the improvement of profitability the arable farming, dismantling of serfdom, the limit of economic privileges of peerage, the improvement of economic situation of peasantry, development of cities and development of industrial production. The exceptional role among Polish physiocrats played: Antoni Popławski, Hieronim Stroynwski, Hugon Kołłątaj.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaszke M. (2000), Obraz i naprawa Rzeczypospolitej w myśli społeczno-politycznej fizjokratyzmu Baudeau i Le Mercie de la Riviere, PAN IFiS, Warszawa.
 2. Fujak H. (1996), Moralność a gospodarka - Antoni Popławski [w:] J. Rosicka, Physiocracy Yesterday and Today. Economy - Philosophy - Politics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Glapiński A. (2006), Meandry historii ekonomii. Między poezją a matematyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Kołłątaj H. (1810), Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia, T. I, Drukarnia Jana Maja, Kraków.
 5. Kołłątaj H. (1986), Do prześwietnej deputacji dla ułożenia projektu konstytucji [w:] Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 6. Leszczyński S. (1987), Głos wolny wolność ubezpieczający, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.
 7. Lityńska A. (1996), Idee fizjokratyczne w twórczości profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] J. Rosicka, Physiocracy Yesterday and Today. Economy-Philosophy- Politics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Popławski A. (1774), Zbiór niektórych materii politycznych, Drukarnia Pijarów, Warszawa.
 9. Quesnay F. (1928), Pisma wybrane, Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 10. Stroynowski H. (1805), Nauka prawa przyrodniczego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów, Warszawa.
 11. Tync S. (1922), Nauka moralna w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu