BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich a oczekiwania studentów związane ze studiami ekonomicznymi
The Professional Identity of Academic Teachers and Students' Expectations Related to Economic Studies
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 47-66, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Tożsamość, Kształcenie zawodowe, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Dydaktyka, Nauczyciele, Kształcenie nauczycieli, Kwalifikacje zawodowe, Studenci
Identity, Vocational training, Teaching, Higher education, Teaching, Teachers, Education of teachers, Professional skills, Students
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A23, A13
streszcz., summ.
Abstrakt
Na tle krótkiego zarysu najistotniejszych zmian, jakie zaszły w polskim szkolnictwie wyższym, które w znaczący sposób wpłynęły na pozycję nauczycieli akademickich, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyobrażenia i preferencje nauczycieli akademickich związane z wykonywaniem zawodu są zbieżne z oczekiwaniami studentów. Wykorzystano wybrane wyniki badania tożsamości zawodowej nauczycieli akademickich z 2013 roku oraz badania motywów studiowania i oceny zajęć przez studentów z 2007 i 2010 roku. Porównano przekonania nauczycieli akademickich dotyczące głównej misji szkoły wyższej oraz deklarowane preferencje związane ze swoją rolą zawodową z oczekiwaniami studentów reprezentowanymi przez motywy podjęcia studiów i opinie na temat uczestniczenia w zajęciach na uczelni. Wyniki badań ujawniły oznaki kryzysu tożsamości zawodowej nauczycieli, który rzutuje na możliwość spełnienia oczekiwań studentów podejmujących studia ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

Based on the background of a brief overview of the most important changes in higher education in Poland, which has significantly influenced the position of academic teachers, an attempt was made to answer the question of whether the ideas and preferences of academic teachers associated with their profession are in line with the expectations of students. The research was based on selected results of a survey of the professional identity of academic teachers (2013) and a survey of study the motives and the evaluation of classes (2007 and 2010). The teachers' beliefs on the main goals of a university and declared preferences associated with their professional roles were compared with students' expectations represented by reasons to study and their opinions concerning participation in university classes. The results reveal signs of a crisis of academic's teachers professional identity which affects the ability to meet the expectations of students taking a degree in economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak, A., 2012, "Sukcesy" i "porażki" w kształceniu studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w: Andrzejczak, A. (red.), Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, Zeszyty Naukowe nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 32-51.
 2. Beijaard, D., Verloop, N., Vermunt, J.D., 2000, Teachers' Perceptions of Professional Identity: An Exploratory Study from a Personal Knowledge Perspective, Teaching and Teacher Education, vol. 16, no. 7, s. 749-764.
 3. Bokszański, Z., 2006, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Carnoy, M., 1999, Globalization and Educational Reform: What Planners Need to Know, UNESCO, Paris.
 5. Clark, B.R., 1998, Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways to Transformation, IAU Press, Oxford-New York.
 6. Clarke, M., Hyde, A., Drennan, J., 2013, Professional Identity in Higher Education, w: Kehlm, B.M., Teichler, U. (eds.), The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges, Springer Science and Business Media, Dordrecht.
 7. Gordon, G., Whitchurch, C., 2007, Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce, Higher Education Management and Policy, vol. 19, no. 2, s. 135-155.
 8. Jaskot, K., Jazukiewicz, J., 2006, Role zawodowe nauczyciela akademickiego, w: Jaskot, J. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Oficyna INplus, Szczecin.
 9. Jóźwiak, J., Morawski, R., 2009, Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja publiczna w perspektywie dekady 2010-2020, w: Polskie szkolnictwo wyższe - stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 45-77.
 10. Kwiek, M., 2003, The Social Functions of the University in the Context of Changing State/ Market Relations, w: De Groof, J., Lauwers, G. (eds.), Globalisation and Competition in Education, Wolf Legal Publisher, Antwerpen.
 11. Popławski, W., Markowski, M., Florkiewicz, M., 2013, Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań, Wydawnicwto WSB, Toruń.
 12. Ranking najbardziej szanowanych zawodów, 2014, Wiadomości z Lublina i regionu, 26 stycznia, http://www.lublin112.pl/ranking-najbardziej-szanowanych-zawodow-strazak-gorze-polityk-ksiadz-dole/ [dostęp: 21.04.2016].
 13. Rowntree, D., 1998, Sztuka studiowania. Podejście realistyczne, Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Sławecki, B., Wach-Kąkolewicz, A., 2012, "Chcemy pracy!" - motywacja i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3(25), s. 149-165.
 15. Wissema, J.G., 2005, Technostarterzy - dlaczego i jak, PARP, Warszawa.
 16. Whitchurch, C., 2008, Shifting Identities and Blurring Boundaries: The Emergence of Third Space Professional in UK Higher Education, Higher Education Quarterly, vol. 62, iss. 4, s. 377-396.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu