BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Głód Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
W kierunku integracji systemów zarządzania jakością i ryzykiem w publicznych jednostkach ochrony zdrowia
Towards Integration of Quality Management Systems and Risk Public Health Units
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 82-93, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zarządzanie jakością, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza
Health care institution, Medical facilities management, Quality management, Risk management, Management control
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D81, I18, I19, O39
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd systemów zarządzania jakością i ryzykiem możliwych do zastosowania w publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Obligatoryjność stosowania standardów kontroli zarządczej oraz chęć podnoszenia jakości świadczonych usług powodują, że często mamy do czynienia z wielością rozwiązań, które niejednokrotnie przy braku ich integracji powielają wymagania w stosunku do kadry zarządzającej i pracowników. Integracja wydaje się konieczna do podniesienia efektywności systemów zarządzania jakością i ryzykiem, a wskazanie obszarów podlegających temu procesowi stanowi właściwy wstęp do działań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The article presents an overview of quality management systems and the risk potential for use in public health units. Mandatory use of standards, management control and the desire to improve service quality, make it often that we have to deal with a multitude of solutions and in the absence of their integration duplicate the requirements for management and employees. Integration seems to be necessary to improve the effectiveness of quality management systems and risk management, and identification of areas subject to this process is an appropriate introduction to activities in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerw A., Religioni U. (2012), Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia, "Problemy Zarządzania", nr 2.
 2. Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 3. Kulikowski J., Wójcik B. (2003), Który system oceny zewnętrznej wybrać: akredytację czy ISO, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 6.
 4. Kutryba B., Kutaj-Wąsikowska H. (2001), Akredytacja w pigułce, "Zdrowie i Zarządzanie", nr 3.
 5. Lisiecka-Biełanowicz M., Lisiecka K. (2008), Certyfikować czy akredytować systemy zarządzania jakością usług zdrowotnych? [w:] R. Lewandowski (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.
 7. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 8. Piotrowski M., Niżankowski R. (2001), Akredytacja a prawa pacjenta, "Zdrowie i Zarządzanie", t. III, nr 2.
 9. PN-EN ISO 9001:2008.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 11. Szetela A. (2012), Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008, "Problemy Zarządzania", nr 2.
 12. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 14. Waśniewski J., Jendza D. (2013), System akredytacji w ochronie zdrowia [w:] J. Waśniewski, J. Strumiłło (red.) Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych, TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu