BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola nowych technologii w ewolucji globalizacji
The Role of New Technologies in The Evolution of Globalization
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 317, s. 5-15, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Media, Globalizacja, Nowe technologie
Media, Globalization, High-tech
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój mediów powodował określone skutki w rozwoju cywilizacji. Na pewnym etapie tego rozwoju pojawiło się zjawisko globalizacji, które także w dużej mierze stymulowane jest przez nowe technologie. Główną cechą wpływu, jaki niosą ze sobą nowe media w odniesieniu do globalizacji, jest jej przyśpieszenie. Im bardziej rozwinięte technologie, tym większe tempo przemian.(abstrakt oryginalny)

The development of the media cause certain effects in the development of civilization. At a certain stage of development appeared the phenomenon of globalization, which also largely stimulated by new technologies. The main feature of the impact that bring new media in relation to globalization is its acceleration. The more developed technologies, the greater the rate of change.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 2. Betlej A. (2014), Socjologia miłości w erze Internetu [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 3. Bogunia-Borowska M. (2012), Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Chyła W. (2008), Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 5. Cichocki P. (2012), Serwis społecznościowy widziany oczami etnografa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 6. Doktorowicz K. (red.) (2015), Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 7. Gleick J. (2012), Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 8. Goban-Klas T. (2011), Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011, Universitas, Kraków.
 9. Gorman L., McLean D. (2010), Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.) (2013), Kultura a rozwój, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
 11. Kunczik M., Zipfel A. (2000), Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i o komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. Maźnica Ł. (2013), Kultura - kreatywność - innowacyjność [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
 13. Peeters M.A. (2010), Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa.
 14. Reeves B., Nass C. (2000), Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 15. Thompson J.B. (2001), Media i nowoczesność. Społeczna historia mediów, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu