BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khemissi Eliza Anna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
The Computer Program Scientific Article - the new Approach to the Empirical Surveys
Program komputerowy Artykuł - nowe podejście do badań empirycznych
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (41), s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe, Kurs walutowy
Risk management, Financial markets, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prezentujemy pierwszą koncepcję programu komputerowego na przykładzie programu do badania zależności między kursami walutowymi i indeksami. To rozwiązanie pozwala wykorzystywać większą liczbę danych historycznych niż badania wykonane odręcznie, na papierze. Program Artykuł umożliwia analizę integracji i zmienności, a wyniki są umieszczane na wykresach. Jego atutem jest pobieranie danych z plików i ze stron internetowych, a także przetwarzanie ich w programie Excel.(abstrakt oryginalny)

In this paper we present the first concept of a computer program using the example of a program to research the relationship between exchange rates and indexes. This solution allows using more historical data than research done by hand, on paper. The exemplary program allows the analysis of integration and variability and the results are posted on charts. Its advantage is downloading data from the file and from the websites and their processing in Excel. The program works on the idea of saving the methodology of empirical research in economics. Empirical studies constitute a large part of Polish scientific achievements. Another option is to bring a sense of historical empirical research or to treat them as a guide to making important business decisions. Unfortunately, authors often based their conclusions on fairly random historical data which had no special significance to historians.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buszkowska E., 2014a, Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4(928).
  2. Buszkowska E., 2014b, Dynamika przepływów inwestycji pomiędzy giełdami, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 2 (45).
  3. Krawiec M., 2011, Analiza metody wpływu szacowania zmienności historycznej na przewidywane ceny zbóż w modelu dwumianowym, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 1 (98).
  4. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., and Shin Y., 1992, Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics 54, 159-178.
  5. Nowak W., 2011, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  6. Przekota G., 2007, Analiza zależności między indeksami rynków akcji na giełdzie polskiej i amerykańskiej, Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, pp. 133-145.
  7. Tatarczak E., 2007, Badanie stacjonarności oraz analiza kointegracji kursów walutowych, Roczniki Nauk Rolniczych Seria E, Ekonomika Rolnictwa, 94(1).
  8. Walkenbach J., 2011, Excel 2010 PL Programowanie w VBA, Helion, Gliwice.
  9. Willis T., Newsome B., 2014, Visual Basic 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2016.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu