BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mgła obliczeniowa jako nowy paradygmat wsparcia transmisji i przetwarzania danych w koncepcji Internetu rzeczy
Fog Computing as a New Paradigm for Transmission Support and Data Processing Support in the Concept of the Internet of Things
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (41), s. 51-63, rys., bibliogr. 26 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Internet rzeczy, Analiza danych
Cloud computing, Internet of Things (IoT), Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych trendów, które mają potencjał, by w najbliższych latach wpłynąć na życie każdego człowieka i funkcjonowanie biznesu, jest Internet rzeczy. Aby obsłużyć bardzo dużą liczbę urządzeń Internetu rzeczy i danych przez nie generowanych, potrzebna jest bardzo wydajna infrastruktura informatyczna. Dlatego też Internet rzeczy wymaga wsparcia chmury obliczeniowej wraz z jej wydajnością i skalowalnością. Jednakże chmura ma wiele wad, z których najważniejsze to ograniczona przepustowość, brak mobilności, strumieniowego przesyłania danych oraz bezprzewodowego dostępu, które są istotne z punktu widzenia Internetu rzeczy. Odpowiedzią na te wyzwania jest koncepcja mgły obliczeniowej, pozwalająca na przetwarzanie danych i zarządzanie nimi lokalnie, bez konieczności komunikacji z odległym centrum przetwarzania. Koncepcja ta stanowi nowy paradygmat wsparcia transmisji, gromadzenia i analizy danych z rozproszonych urządzeń Internetu rzeczy.(abstrakt oryginalny)

The Internet of Things is the one of the most important trends that have the potential to influence the life of every human being and functioning of the business in the coming years. The efficient infrastructure is needed to handle very large number of Internet of Things devices and data which are generated by them. Therefore, the Internet of Things requires the support of cloud computing with its performance and scalability. However, the cloud has a number of drawbacks. The most important are the limited bandwidth, lack of mobility, streaming and wireless access, which are vital from the point of view of the Internet of Things. The answer to these challenges is the concept of fog computing, which allows for the processing and management of data locally without having to communicate with a remot data center. This concept is a new paradigm of supporting the transmission, collection and data analysis from distributed devices of the Internet of Things.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton K., 2009, That 'Internet of Things' Thing. In the real world, things matter more than ideas, RFID Journal, 22.06.2009, http://www.rfidjournal.com/articles/pdf?4986 (27.09.2015).
 2. Badger L., Grance T., Patt-Corner R., Voas J., 2011, Cloud Computing Synopsis and Recommendations, NIST Special Publication 800-146, US Department of Commerce, http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-146/Draft-NIST-SP800-146.pdf (11.05.2016).
 3. Billewicz K., 2016, Possibility of Internet of things technology implementation in smart power grids, Oficyna Wydawnicza Energia, Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW, Energetyka, nr 5/2016, s. 264-270, https://www.researchgate.net/publication/303700705_Possibility_of_ Internet_of_things_technology_implementation_in_smart_power_grids (5.01.2017).
 4. Bonomi F., Milito R., Zhu J., Addepalli S., 2012, Fog Computing and Its Role in the Internet of Things, Proceedings of the first edition of the MCC 2012 workshop on Mobile cloud computing, s. 13-16, Helsinkihttp://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2012/paper/mcc/p13.pdf (7.06.2017).
 5. Cisco Global Cloud Index 2014-2019, 2015, http://www.cisco.com/c/pl_pl/about/press/press-information-2015/20151118.html (10.01.2017).
 6. Evans D., 2011, The Internet of Things How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet Business Solutions Group White Paper, April, http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf, (19.12.2016).
 7. EY, 2015, Insights on Governance, Risk and Compliance: Cybersecurity and the Internet of Things, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cybersecurity-and-the-internet-of-things/$FILE/EY-cybersecurity-and-the-internet-of-things.pdf (4.01.2017).
 8. Fronczak M., 2013, Zarządzanie ryzykiem w modelu cloud computing - wprowadzenie, https://www.governica.com/wiadomosc/Zarzadzanie_ ryzykiem_w_modelu_cloud_computing_-_wprowadzenie (24.11.2016).
 9. IBM SmartCloud, 2014, www-05.ibm.com/pl/cloud/ (30.09.2015).
 10. Janoś T., 2015, Internet rzeczy - przez mgłę do chmury?, http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/internet-rzeczy-przez-mgle-do-chmury.html (8.01.2017).
 11. Kobyliński A., 2014, Internet przedmiotów: szanse i zagrożenia, Zeszyty Naukowe nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Kranenburg Van R., Anzelmo E., Bassi A., Caprio D., Dodson S., Ratto M., 2011, The Internet of things, 1st Berlin Symposium on Internet and Society, October 2011, Berlin.
 13. Lipski J., 2015, Internet rzeczy w zastosowaniu do sterowania produkcją, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Knosala R. (red.), Polskie Towarzystwo Zrządzania Produkcją, Opole.
 14. Łapiński K., Wyżnikiewicz B., 2011, Raport: Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, http://www.ibngr.pl/Publikacje/Raporty-IBnGR/Cloud-Computing-elastycznosc-efektywnosc-bezpieczenstwo (7.12.2016).
 15. Madsen H., Albeanu G., Burtschy B., Popentiu-Vladicescu F.L., 2013, Reliability in the utility computing era: Towards reliable fog computing, 20th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP) 2013, issue date: 7-9 July 2013.
 16. McKinsey&Company: McKinsey Global Institute, 2015, The Internet Of Things: Mapping The Value Beyond The Hype, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world (30.10.2016).
 17. Mell P., Grance T., 2011, The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-145, U.S. Department of Commerce, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf (12.06.2016).
 18. Meola A., 2016, The Roles of Cloud Computing and Fog Computing in the Internet of Things Revolution, Business Insider 20th of December 2016, http://www.businessinsider.com/internet-of-things-cloud-computing-2016-10?IR=T (11.01.2017).
 19. Middleton P., Kjeldsen P., Tully J., 2013, Forecast: The Internet of Things, Worldwide 2013, Gartner, November 2013, http://www.gartner.com/doc/2625419/forecast-internet-things-worldwide- (19.12.2016).
 20. Nowakowski W., 2015, Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 5/2015, http://www.imm.org.pl/imm/plik/pliki-do-pobrania-elektronika52015_nn358.pdf (16.12.2016).
 21. Parys T., 2015, Cloud computing - korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Knosala R. (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole.
 22. Raymond J., 2014, The Internet of Things - A Study in Hyde, Reality, Disruption, and Growth, 4.06.2014, http://www.supplychain247.com/paper/the_internet_of_things_a_study_in_hype_ reality_disruption_and_growth (8.09.2016).
 23. Rot A., 2008, Oprogramowanie dostarczane jako usługa - model SaaS. Stan obecny, perspektywy rozwoju oraz przykłady rozwiązań, Informatyka Ekonomiczna, nr 12.
 24. Rot A., 2016, Zarzadzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia teorii i praktyki, [w:] Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty, Komorowski T.M., Swacha J. (red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa.
 25. Rot A., Sobińska M., 2013, IT security threats in cloud computing sourcing model, [w:] Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information, Ganzha M., Macia- szek L., Paprzycki M. (red.), PTI, Kraków, https://fedcsis.org/proceedings/2013/pliks/fedcsis.pdf (28.10.2016).
 26. Weiser M., 1991, The computer for the 21st century, Scientific American, no. 265(3), s. 94-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2016.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu