BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudala-Barańska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Digitalizacja telewizyjnych materiałów poświęconych kulturze na przykładzie zasobów telewizji Katowice
The Digitization of Television as An Example of Cultural Material Resources Television Katowice
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 317, s. 54-65, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Digitalizacja, Telewizja, Kultura
Digitizing, Television, Culture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Digitalizacja archiwalnych zasobów telewizyjnych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, biorąc pod uwagę historię istnienia telewizji jako nowego środka przekazu. Jest to jednak przedsięwzięcie kluczowe, jeśli telewizyjne materiały mają przetrwać dla przyszłych pokoleń. Realizowane od 1929 r. na świecie, a od 1952 r. w Polsce programy są nie tylko zapisem historii telewizji, ale przede wszystkim dokumentacją mijających czasów. Trwałość archiwalnym filmom zapisanym na różnorodnych nośnikach gwarantuje jedynie proces digitalizacji. W artykule pokazano podstawowe problemy dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych TVP oraz jak proces digitalizacji przebiega w archiwum Telewizji Katowice. To pionierski w kraju ośrodek, w którym digitalizację zbiorów prowadziły pod okiem specjalistów osoby niepełnosprawne. Dzięki ich pracy udało się ocalić i zachować tysiące metrów archiwalnych taśm filmowych i wizyjnych, zawierających unikatowe materiały dotyczące historii, kultury i dziedzictwa narodowego Śląska i Zagłębia.(abstrakt oryginalny)

The digitization of archival resources of television is a relatively new phenomenon, taking into account the history of the existence of television as a new medium. But it is a crucial venture if the films made since the inception of the new media are to survive for future generations. Implemented since 1929 in the world and since 1952 in Poland TV footage is not only a record of the history of television, but above all the documentation of the passing of time. Persistence film archives stored on various media, only guarantees digitization process. The article shows how to proceed digitization of archive collections Television Katowice - a pioneering center in the country in which this process involved people with disabilities. Their efforts managed to save thousands of meters of film tapes containing unique materials on the history, culture and national heritage of Silesia region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnert R. (1998), Inne kino, czyli od filmu amatorskiego do telewizji [w:] A. Gwóźdź (red.), Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 2. Karkoszka Ł. (2010), Sprawni specjaliści [w:] Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie śląskim. Biuletyn informacyjny POKL.
 3. Kuś G. (2002), W poszukiwaniu taśm, "Dziennik Zachodni", nr 5522.
 4. Łaskawiec P. (2002a), Technika dawniej i dziś, "Dziennik Zachodni", nr 5522.
 5. Łaskawiec P. (2002b), Ludzie i sprzęt, "Dziennik Zachodni", nr 5522.
 6. Michalski D. (2012), To była bardzo dobra telewizja, cz. 1, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Kraków.
 7. Nahodko M. (2000), Metadane, Biuletyn EBIB, nr 6, Toruń.
 8. Płoszajski G. (red.) (2008), Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 9. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie (2011), Praca zbiorowa zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, NIMOZ, Warszawa.
 10. [www 1] PAP, 2,5 miliona nagrań w cyfrowej bibliotece mediów publicznych, http://culture.pl/pl/artykul/25-miliona-nagran-w-cyfrowej-bibliotece-mediow-pub licznych (dostęp: 20.11.2013).
 11. [www 2] TVP INFO, Audiowizualny udostępnia zbiory, http://www.tvp.info/20271074/ piec-petabajtow-darmowej-kultury-narodowy-instytut-audiowizualny-udostepniazbiory (dostęp: 30.05.2015).
 12. [www 3] D. Subbotko, Kto dostanie skarb TVP, http://wyborcza.pl/1,75475,7775934, Kto_dostanie_skarb_TVP.html#ixzz3r1E2jF4w (dostęp: 16.04.2010).
 13. [www 4] PAP, Bliżej digitalizacji materiałów archiwalnych TVP, http://wiadomosci. onet.pl/kraj/blizej-digitalizacji-materialow-archiwalnych-tvp/f1h5l (dostęp: 4.05.2011).
 14. [www 5] PAP, Archiwa TVP w Internecie, http://culture.pl/pl/wydarzenie/archiwa-tvpw- internecie (dostęp: 30.01.2012).
 15. [www 6] Baza internetowa Filmu Polskiego, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php? osoba=11102721 (dostęp: 28.12.2011).
 16. [www 7] Centrum Informacji TVP, NIK pozytywnie o digitalizacji i udostępnianiu zbiorów Telewizji Polskiej, http://www.tvp.pl/centrum-informacji/informacje-dla-me diow/komunikaty-centrum-informacji/nik-pozytywnie-o-digitalizacji-i-udostepnia niu-zbiorow-telewizji-polskiej/19746058 (dostęp: 21.04.2015).
 17. Archiwum fotograficzne TVP Katowice 1957-1960
 18. Elektroniczne zestawienie typów nośników 2015.
 19. Zeszyty inwentarzowe 1957-1970, nr 1-867.
 20. Zeszyty inwentarzowe 1957-1989, nr 1-71848.
 21. Zeszyty inwentarzowe 1960-1966, nr 1-6725.
 22. Zeszyty inwentarzowe 1970-1980, nr 11 524-38 733.
 23. Zeszyty inwentarzowe 1974-1979, nr 21 750-40 331.
 24. Zeszyty inwentarzowe 1972-1975, nr 14 899-26 552.
 25. Zeszyty inwentarzowe 1973-1979, nr 17 180-38 733.
 26. Zeszyty inwentarzowe 1972, nr 14 894-18 466.
 27. Archiwum TVP Katowice 1966, B1554.
 28. Archiwum TVP Katowice 1966, B 93.
 29. Archiwum TVP Katowice 1976, B 144.
 30. Archiwum TVP Katowice 1968, B 112.
 31. Archiwum TVP Katowice 1971, F 15319.
 32. Archiwum TVP Katowice 1969, F 11069.
 33. Archiwum TVP Katowice 1973, F 17416.
 34. Archiwum TVP Katowice 1976, BETA SP 1432.
 35. Archiwum TVP Katowice 1971, F 19944.
 36. Archiwum TVP Katowice 1997, BETA SP 11 115.
 37. Archiwum TVP Katowice 1973, BETA SP 6206.
 38. Archiwum TVP Katowice 2007, DV 10246.
 39. Archiwum TVP Katowice 1995, BETA SP 8559.
 40. Archiwum TVP Katowice 1993, BETA SP 3355.
 41. Archiwum TVP Katowice 1993, BETA SP 7843.
 42. Archiwum TVP Katowice 1973, MV 109.
 43. Archiwum TVP Katowice 1974, MV 525.
 44. Archiwum TVP Katowice 1983, D 1141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu