BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Bratnicki Mariusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach
Strategic leadership and value creation in organizations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 121-135, rys., bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przywództwo, Efektywność, Organizacja, Tworzenie wartości
Leadership, Effectiveness, Organisation, Value creation
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest konceptualizacja przywództwa strategicznego obejmująca zdefiniowanie tego konstruktu oraz syntezę wymiarów, charakterystyk i kompetencji zidentyfikowanych w tym procesie. W szczególności wskazano na elementy przywództwa strategicznego istotne współcześnie w organizacjach przedsiębiorczych. Następnie zestawiono procesy przywództwa strategicznego z procesami tworzenia wartości, skupiając się również na koncepcji przewodzenia od środka. W wyniku dokonanej konceptualizacji przedstawiono model procesowy przywództwa strategicznego. Wreszcie zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych analizujących poziom przywództwa strategicznego, godzenie sprzeczności w wymiarach przywództwa oraz powiązanie przywództwa z tworzeniem wartości w organizacjach w Polsce.(abstrakt oryginalny)

This paper seeks to address the issue of strategic leadership and relate it to the value creation processes. We conceptualize the construct of strategic leadership, by presenting its definitions, characteristics, elements, and dimensions, as well as describing strategic leaders' competences. We focus on the concept of inside-out leadership, as well as identify the strategic leadership as a set of contradictions that need to be managed. As a result, we identify a input-output model of strategic leadership, where value creation acts as a dependent variable. Finally, we present empirical research of organizations in Poland, that indicates the level of strategic leadership, shows the ability to reconcile its contradictions and correlates strategic leadership with value creating processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zakrzewska-Bielawska A., Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444, "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce" 2016, s. 609-622.
 2. Guillot W. M., Strategic leadership: Defining the challenge, "Air and Space Power Journal" 2003, Winter, pp. 67-75.
 3. Cannella A. A. Jr., Monroe M. J., Contrasting Perspectives on Strategic Leaders: Toward a More Realistic View of Top Managers, "Journal of Management" 1997, No. 23, pp. 213-237.
 4. Finkelstein S., Hambrick D. C., Cannella A. A., Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards, Oxford University Press, New York 2009.
 5. Boal K. B., Hooijberg R., Strategic Leadership research: Moving on, "Leadership Quarterly" 2000, Vol. 11 (4), pp. 515-549.
 6. Hitt M. A., Ireland R. D., The essence of strategic leadership: Managing human and social capital, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2002, No. 9, pp. 3-14.
 7. Hambrick D., Pettigrew A., Upper echelons: Donald Hambrick on executives and strategy, "Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15 (3), pp. 36-44.
 8. Vera D., Crossan M., Strategic leadership and organizational learning, "Academy of Management Review" 2004, Vol. 24 (2), pp. 222-240.
 9. Ireland R. D., Hitt M. A., Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership, "The Academy of Management Executive" 1999, Vol. 13 (1), pp. 43-57.
 10. Rowe W. G., Creating wealth in organizations: The role of strategic leadership. "Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15 (1), pp. 81-94.
 11. Parker Ch., Stone B., Developing management skills for leadership, Prentice-Hall/Financial Times, 2003.
 12. Amos T., Strategic leadership: key driver of strategy implementation, [in:] Strategic management: Winning in the Southern African workplace, Louw L., Venter P. (eds.), Oxford University Press, Cape Town 2006.
 13. Mathura V., The influence of strategic leadership in an Organization a case study: ellerine holdings limited, Rhodes University, Rhodes 2009.
 14. Bratnicka K., Rola przywództwa w stymulowaniu twórczości w organizacjach, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 4 (147), s. 129-141.
 15. Elenkov D. S., Judge W., Wright P., Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study, "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26 (7), pp. 665-682.
 16. Phelps L. D., Parayitam S., Olson B. J., Edwards Deming, Mary P. Follett and Frederick W. Taylor: Reconciliation of Differences in Organizational and Strategic Leadership, "Academy of Strategic Management Journal" 2007, Vol. 6, pp. 1-14.
 17. Hitt M. A., Ireland R. D., Sirmon G., Trahms Ch. A., Strategic Entrepreneurship: Creating Value for Individuals, Organizations and Society, "Academy of Management Perspectives", May 2011, pp. 57-75.
 18. Baum J. R., Locke E. A., The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth, "Journal of Applied Psychology" 2004, Vol. 89 (4), pp. 587-598.
 19. Campbell D. J., The Proactive Employee: Managing Workplace Initiative, "Academy of Management Ececutive" 2000, No. 3, pp. 52-66.
 20. Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 21. Bilton C., Cummings S., Creative strategy. Reconnecting business and innovation, John Wiley and Sons, Chichester 2010.
 22. Burgelman R. A., Grove A. S., Let chaos reign, then reign in chaos - repeatedly: managing strategic dynamics for corporate longevity, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28 (10), pp. 965-979.
 23. Bratnicki M., Konfiguracyjne podejście do zrozumienia roli twórczości w rozwoju organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2012, nr 1A (149), s. 245-252.
 24. Hosmer L. T., The importance of strategic leadership, "Journal of Business Strategy" 1982, Vol. 3 (2), Fall, pp. 47-57.
 25. Fischer T., Managing Value Capture, Gabler Verlag-Springer, Monachium 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu