BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oblath Gábor (Instytut Ekonomii, Centrum Studiów Ekonomicznych i Regionalnych Węgierskiej Akademi Nauk)
Tytuł
Economic Policy and Macroeconomic Developments in Hungary, 2010-2015
Polityka gospodarcza i rozwój sytuacji makroekonomicznej na Węgrzech, 2010-2015
Źródło
Zeszyty mBank - CASE, 2016, nr 143, 36 s., bibliogr. 13 poz.
mBank-CASE Seminar Proceedings
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy
Economic policy, Economic development
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Zamierzam pokazać, że kluczowe czynniki odpowiedzialne za wskaźniki wzrostu węgierskiej gospodarki w ostatnich pięciu czy sześciu latach miały głównie charakter egzogeniczny. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o pogorszenie jakości otoczenia instytucjonalnego, które bezpośrednio wynika z intencji jak i metod prowadzonej polityki gospodarczej. Będę twierdzić, że te średnioterminowe projekcje wzrostu gospodarczego, które nie uwzględniają negatywnego wpływu pogorszenia otoczenia instytucjonalnego doświadczanego przez krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, prawdopodobnie zawyżają potencjał wzrostu gospodarczego kraju. Poprawa jakości otoczenia instytucjonalnego może mieć natomiast znaczący wpływ na polepszenie perspektywy wzrostu dla Węgier.(fragment tekstu)

I intend to show that the factors essentially responsible for Hungary's growth performance over the last five or six years were mainly exogenous to government policy. By contrast, the decline in the quality of the institutional environment of the economy is a direct consequence of both the spirit and the methods of the economic policy pursued. I shall argue that those medium-term growth projections for the Hungarian economy that disregard the negative effects of the institutional deterioration experienced by both domestic and foreign-owned companies are likely to overstate the country's growth potential. Improvements in the institutional environment, in turn, may contribute substantially to better growth prospects for the country.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bihari, P. (2016). A kormány (anti)neoliberalizmusa. [The government's (anti) neoliberalism.]. Élet és Irodalom, April 29, 2016.
 2. European Commission (2016). Country Report Hungary 2016. Commission Staff Working Document. http://ec.europa.eu/ europe2020/pdf/csr2016/cr2016_hungary_en.pdf.
 3. Government of Hungary (2011). Széll Kálmán Plan: Collaboration against debt. http://2010-2014.kormany.hu/download/ 4/d1/20000/Sz ll K lm n Terv.pdf (only in Hungarian).
 4. Government of Hungary (2015). Convergence Programme of Hungary, 2015-2018. http://www.kormany.hu/download/ b/6b/50000/CP2015 0430_en.pdf.
 5. Government of Hungary (2016). Convergence Programme of Hungary, 2016-2020. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ csr2016/cp2016_hungary_en.pdf.
 6. International Monetary Fund (2015). Hungary Staff Report for the 2015 Article IV consultation. https://www.imf.org/ external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42828.0.
 7. International Monetary Fund (2016). Hungary Staff Report for the 2016 Article IV consultation. http://www.imf.org/external/ pubs/cat/longres.aspx?sk=43878.0.
 8. Magyar, B. (2016). Post-Communist Mafia State: The Case of Hungary. CEU Press and Noran Libro Kiadó, Budapest.
 9. Mellár, T. (2016). Mennyire unortodox a kormány gazdaságpolitikája? (How unorthodox is the government's economic policy?). Él et és Irodalom, February 12, 2016.
 10. National Bank of Hungary (2014). Growth Report. https://www.mnb.hu/letoltes/novekedesi-jelentes-en.pdf.
 11. OECD (2016). Economic Survey of Hungary 2016, Overview. http://www.oecd.org/eco/surveys/hungary-2016-OECD -economic-survey-overview.pdf.
 12. World Economic Forum (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.
 13. World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. http://www3.weforum.org/docs/ gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu