BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarański Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie wirtualizacji klastrów kreatywnych
The Use of Information And Communication Technologies in The Process of Creative Cluster Virtualisation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 317, s. 136-149, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Gospodarka kreatywna, Przedsiębiorstwo wirtualne
Business cluster, Creative economy, Virtual enterprise
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy z sektora kreatywnego coraz częściej podejmują współpracę w ramach klastrów, które umożliwiają im dostęp do brakujących zasobów. Klastry kreatywne, które dążą do dalszego rozwoju i pozyskiwania nowych członków, decydują się na szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie ICT prowadzi do częściowej wirtualizacji działań. Biorąc jednak uwagę specyfikę oraz cechy charakterystyczne klastrów, ich przekształcenie w organizację wirtualną wydaje się niemożliwe. Kluczowym wyzwaniem staje się natomiast identyfikacja tych procesów wewnątrz klastra, które mogą być usprawnione przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays enterprises from creative industries more often decide to collaborate within clusters that enable them access to the missing recourses. Those clusters who are interested in further development and gaining new members over decide to implement information and communication technologies. In result the process of partial virtualisation of activities is taking place. Taking into account the creative clusters features the process of their transforming into fully virtual organisation seemed to be hard to achieve. Thus the key issue is to identify those areas in which technology use could profit the biggest benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Practical Guide to Cluster Development. A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs (2011), Ecotec Research & Consulting.
 2. Biniasz D., Pisz I. (2009), Nowe formy organizacyjne w dobie e-gospodarki, Politechnika Opolska, Opole.
 3. Carbonara N. (2005), Information and Communication Technologies and Geographical Clusters: Opportunities and Spread, "Technoinnovation", No. 25.
 4. Chapain C., Cooke P., De Propris L., MacNeill S., Mateos-Garcia J. (2010), Creative Clusters and Innovation Putting Creativity on the Map, NESTA, London.
 5. Frankowska M. (2012), Tworzenie wartości w klastrach, PARP, Warszawa.
 6. Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 7. Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce 2012, PARP, Warszawa.
 8. Klasik A. (2008), Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej, "AE Forum", nr 27, Katowice.
 9. Kwietniewska-Sobstyl M. (2013), Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 10. Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 11. Szultka S. (2012), Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, PARP, Warszawa.
 12. Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową (2009), Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 13. Ulatowska R. (2012), Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków.
 14. [www 1] http://agile.edu.pl/wykorzystanie-wirtualnej-formy-organizacyjnej-w-mikro-imalych- przedsiebiorstwach/ (dostęp: 30.07.2015).
 15. [www 2] http://www.camclustermap.com/ (dostęp: 2.02.2015).
 16. [www 3] http://www.computerworld.pl/news/391690/Technologie.mobilne.zmieniaja.stra tegie.firm.html#sthash.iF0gv0MC.dpuf (dostęp: 17.07.2015).
 17. [www 4] http://www.creativeengland.co.uk (dostęp: 24.08.2015).
 18. [www 5] http://www.fashion-enterprise.com (dostęp: 23.08.2015).
 19. [www 6] http://www.mediaevolution.se (dostęp: 23.08.2015).
 20. [www 7] http://platforma.klasterict.pl:8080 (dostęp: 11.06.2015).
 21. [www 8] Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2, 4.html (dostęp: 29.07.2015).
 22. [www 9] http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/facts-and-figures/ focus-on-birmingham (dostęp: 24.08.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu