BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy zarządzania wiedzą o pacjencie a społeczeństwo informacyjne w Polsce
Patient's Knowledge Management Systems in Polish Information Society
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 317, s. 150-160, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
e-zdrowie, Społeczeństwo informacyjne, Systemy zarządzania wiedzą
e-health, Information society, Knowledge management system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I19
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono i scharakteryzowano systemy zarządzania wiedzą o pacjencie, opierając się głównie na przykładzie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, Zintegrowanego Informatora Pacjenta i Elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wykorzystania systemów zarządzania wiedzą o pacjencie przez społeczeństwo informacyjne w Polsce prowadzonych w 2015 r. w nawiązaniu do wcześniejszych wyników badań z 2014 r. Przedmiot badań stanowiły aktualnie wdrażane i rozwijane systemy zarządzania wiedzą o pacjencie w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article presents the patient's knowledge management systems on the example of the Electronic Verification of Eligibility of Beneficiaries, the Integrated Patient Handbook and the Electronic Health Insurance Card. The aim of the article is to present the results of research on the use of knowledge management systems of the patient by the information society in Poland held in 2015, in connection with previous findings from 2014. As the objective of the study were currently being implemented and developed systems for knowledge management about the patient in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko K., Olszak C.M. (2011), Realizacja koncepcji e-zdrowie - studium przypadku [w:] B. Kos (red.), Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".
 2. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2015), Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu [w]: A. Białas (red.), Informatyka w województwie śląskim - innowacyjne trendy rozwoju, "Rozprawy i Monografie", Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice.
 3. Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2013), Internet jako źródło danych epidemiologicznych [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.
 4. Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015), Internetowy kwestionariusz ankiety jako nowoczesne narzędzie prowadzenia badań w naukach społecznych [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 5. Holecki T., Bocionek A., Lar K. (2014), Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Nowe narzędzie zarządzania informacją w ochronie zdrowia [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 199.
 6. Korczak K. (2013), Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (red.), "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Korczak K. (2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 8. Miroń W., Szymaniec-Mlicka K. (2014), Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 199.
 9. Perkowski B. (2013), Elektroniczny dowód osobisty jako element informatyzacji służby zdrowia, "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 2, t. 1.
 10. Puszkarska M. (2010), Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, "Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia", nr 7.
 11. Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014a), The Recent Ideas and Trends in Health Care Information Systems in Poland [w:] M. Pańkowska, J. Palonka, H. Sroka (red.), Ambient Technology and Creativity Support System, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 188.
 12. Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014b), The Management of Patient Information in Polish Health Care System, "International Journal Information Theories and Applications", Vol. 21, No. 2.
 13. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2016), Web Healthcare Applications in Poland: Trends, Standards, Barriers and Possibilities of Implementation and Usage of E-Health Systems [w:] I. Deliyannis, P. Kostagiolas i C. Banou (eds.), Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Innovation, IGI Global, Hershey.
 14. [www 1] https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/app/zip-pomoc.pdf, 3 (dostęp: 1.10.2015).
 15. [www 2] http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/ZIP-poinformuje-pacj enta-o-zmianie-statusu-ubezpieczenia,152507,7.html (dostęp: 1.10.2015).
 16. [www 3] https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001# (dostęp: 1.10.2015).
 17. [www 4] https://www.ekuz.nfz.gov.pl/ (dostęp: 7.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu