BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cuadras-Morató Xavier (Universitat Pompeu Fabra (UPF) w Barcelonie)
Tytuł
The Catalan Economy: Crisis, Recovery and Policy Challenges
Gospodarka Katalonii: Kryzys, ożywienie i wyzwania dla polityki gospodarczej
Źródło
Zeszyty mBank - CASE, 2016, nr 145, 36 s., bibliogr. 8 poz.
mBank-CASE Seminar Proceedings
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Polityka gospodarcza, Kryzys gospodarczy
Regional economy, Economic policy, Economic crisis
Kraj/Region
Katalonia
Catalonia
Abstrakt
Katalonia jest stosunkowo zamożnym regionem Europy, który stoi w nadchodzących latach przed istotnymi wyzwaniami w sferze polityki gospodarczej. Zasadniczo odnoszą się one do reform niezbędnych dla zbudowania lepiej funkcjonującej gospodarki oraz zapewnienia większej spójności społecznej. Chociaż debata polityczna w Katalonii obecnie dotyczy głównie korzyści z odłączenia się od Hiszpanii, pomiędzy secesją a wymienionymi wyzwaniami występuje oczywisty związek. Dlatego w obozie proniepodległościowym często podnoszony jest argument, iż większe środki budżetowe oraz autonomiczna polityka gospodarcza to wielkie szanse wynikające z secesji. W średnim i długim okresie mogłyby one pozwolić Katalonii osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy i lepsze perspektywy dobrobytu. Biorąc pod uwagę związek pomiędzy ogólnymi czynnikami wzrostu (między innymi: infrastruktura, edukacja oraz badania i rozwój) oraz poziomem wydatków publicznych, stwierdzenie, iż niepodległość mogłaby zwiększyć nie tylko dochód do dyspozycji obywateli katalońskich, ale również ich perspektywy wzrostu gospodarczego w średnim okresie, nie jest przesadzone. Oczywiście nie jest to wynik, który należy traktować jako pewnik, z kilku powodów. Nowe państwo potrzebowałoby do skutecznego prowadzenia polityki gospodarczej - od samego początku - solidnych instytucji publicznych oraz uczciwych i kompetentnych polityków. Również polityczna trwałość niepodległości nie jest wcale oczywista i pociąga za sobą różne zagrożenia ekonomiczne, zwłaszcza w czasie nieubłaganie skomplikowanego okresu przejściowego, który również kryje w sobie zbyt wiele elementów niepewności.(fragment tekstu)

Catalonia is a relatively rich European region, which faces important challenges in economic policy for the years ahead. These are basically related to the reforms needed to achieve a more prosperous economy and a more cohesive society. Although the political debate in Catalonia today is mainly about the convenience of secession from Spain, there is a clear connection between this and the aforementioned challenges. Thus, it is often argued in the pro-independence camp that more fiscal resources and autonomous economic policies are the great opportunities arising from secession. From a medium- and long-term perspective, they could allow for better economic growth and welfare prospects for Catalonia. Taking into account the relationship between some of the main economic growth factors (among others, infrastructure, education and R&D) and the level of public expenditure, it is not farfetched to say that independence could increase not only the disposable income of Catalan citizens, but also their economic growth prospects in the medium term. Obviously this is an outcome that should not be taken for granted, for several reasons. The new state would need, from the very beginning, solid public institutions and honest and competent politicians to manage economic policy efficiently. Also, the political viability of independence is not clear at all, and gives rise to various economic threats, especially during the inevitable complicated transition period, which still contains too many uncertainties.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alesina, A. and E. Spolaore (2003) The Size of Nations. Cambridge, MA: The MIT Press.
  2. Castells, A. (2014) Catalonia and Spain at the crossroads: Financial and economic aspects. Oxford Review of Economic Policy. 30 (2). p.277-296.
  3. Costa, A., J. García, X. López and J. L. Raymond (2015) Estimació de les paritats de poder adquisitiu per a les comunitats autònomes espanyoles, Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya): Barcelona.
  4. Cuadras-Morató, X. (2016) "The economic debate: Opportunities and threats from independence" in Cuadras-Morató, X. (Ed) Catalonia: A New Independent State in Europe (A debate on secession within the European Union), Routledge: London and New York.
  5. Estrada, A., J. F. Jimeno and J. L. Malo de Molina (2009) "The Spanish economy in EMU: The first ten years" Documentos Ocasionales Banco de España, n. 0901. Available at www.bde.es
  6. Institute For Management Development (IMD) (2014) Catalonia in World Competitiveness 2014. IMD, Lausanne.
  7. Reinhart, C. and K. Rogoff (2009) This Time is Different (Eight centuries of financial folly). Princeton University Press, Princeton.
  8. Shambaugh, J. C. (2012) "The Euro's Three Crises" Brookings Papers on Economic Activity, 2012, pp. 157-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu