BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubal Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Pawlusiński Robert (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Escape rooms : nowe zjawisko w przestrzeni turystycznej Krakowa
Escape Rooms : a New Phenomenon in the Tourism Space of Krakow
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 245-259, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka miejska, Rekreacja, Gry dydaktyczne
Urban tourism, Recreation, Educational games
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Jednymi z nowych obiektów w przestrzeni turystycznej Krakowa są pokoje zagadek. Chociaż pojawiły się stosunkowo niedawno to w chwili obecnej stały się dostrzegalnym elementem oferty kulturalnej miasta. Obecnie w przestrzeni Krakowa działa 48 pokoi zagadek zlokalizowanych w 19 miejscach. Pokoje zagadek stanowią nowy typ atrakcji o charakterze rozrywkowym, swoiste połączenie wirtualnej gry z realnym światem. Ważną grupą ich odbiorców są turyści, w tym także goście z zagranicy. Artykuł ma na celu diagnozę stanu rozwoju zjawiska w Krakowie i jego wpływu na dotychczasową ofertę kulturalną miasta. (abstrakt oryginalny)

Escape rooms, although a relatively new attraction in the tourism landscape of Krakow, they now represent a visible element of the cultural offer of the city. Currently, there are 48 escape rooms in Krakow, they are located in 19 places. Escape rooms are a new type of attraction, combining the virtual world known from computer games, with the real world. An important group of customers are tourists, including visitors from abroad. Article aims to map the development of the phenomenon in Krakow and its impact on the current cultural offer of the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheng, E. (2016, 10 września). Real-life ‚escape rooms' are new US gaming trend. Pozyskano z http://www.cnbc.com/2014/06/21/real-life-escape-rooms-are-new-us-gaming-trend.html.
 2. Corkill, E. (2016, 10 września). Real Escape Game brings its creator's wonderment to life. Pozyskano z http://www.japantimes.co.jp/life/2009/12/20/to-be-sorted/real-escapegame-brings-its-creators-wonderment-to-life/#.V-BG6vCLShd.
 3. Europe's First "Live Escape Games" Convention - a Report. (2016, 10 września). Pozyskano z http (escapegamesconvention.de/live-escape-games-convention/.
 4. Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R., 2015, "Stare" i "nowe" wartości w turystyce miejskiej. Zarys problematyki. W: P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Seremak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, T. 1. Kraków: IGiGP UJ, 121-133.
 5. French, S., Shaw, J.M. (2016, 17 września). The unbelievably lucrative business of escape rooms. Pozyskano z http://www.marketwatch.com/story/the-weird-new-world-of-escaperoom-businesses 2015-07-20.
 6. Górka, Z. (2004). Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: IGiGP UJ.
 7. Lo, H., Pan, R., Neustaedter, C. (2016). Communication, Collaboration, and Coupling: What Happens When Friends Try to Escape the Room? Connections Lab Technical Report 2015-1109-01. Canada: Simon Fraser University.
 8. Madejski, M. (2016, 10 września). Escape Roomy podbijają Europę. "Zaczęło się od Węgier i Polski". Pozyskano z http://www.onet.pl.
 9. Nicholson, S. (2015, 10 września). Peeking behind thelocked door: A survey of escape room facilities. Pozyskano z http://scottnicholson.com/pubs/erfacwhite.pdf.
 10. Outdoor Escape Experience - A Perfect Tourist Attraction? (2016, 10 września). Pozyskano z https://www.escaperoomsmaster.com/outdoor-escape-experience-a-perfect-tourist-attraction/.
 11. Real-life escape games offer respite from daily stresses. (2016, 10 września). Pozyskano z http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1148918/real-life-escape-games-offer-respite-daily stresses.
 12. Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta.
 13. Stasiak, A. (2016), Escape rooms - nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm, 26/1.
 14. William, S. (2016, 17 września). Claustrophilia: how a live-action game became Budapest's top tourist activity. Pozyskano z https://www.theguardian.com/travel/2014/jan/10/claustrophilia-live-action-game-budapest.
 15. http://escaperoom-budapest.com/ (dostęp: 10.09.2016).
 16. http://live-escape-games.blogspot.com/search?updated-max=2014-11-26T19:44:00 01:00&max results=7 (dostęp: 10.09.2016).
 17. https://www.buyescapegames.com/where-to-invest-in-escape-room-games-in-europe (dostęp: 10.09.2016).
 18. https://www.escaperoomsmaster.com/escape-rooms-in-poland/ (dostęp: 10.09.2016).
 19. https://www.lockme.pl (dostęp: 10.09.2016).
 20. https://www.tripadvisor.pl (dostęp: 10.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu