BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Metelski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Satysfakcja z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz doktorantów
The Teaching Satisfaction of an Academic Faculty and Phd Students
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 86-99, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Praca, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka, Działalność dydaktyczna, Proces dydaktyczny w szkole wyższej
Labour, Teaching, Higher education, Education, Education of economists, Teaching, Teaching activity, Teaching process in higher education
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A20, I20
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo że satysfakcja z pracy jest obszarem bardzo często badanym, nadal potrafi fascynować. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników i wniosków z badania satysfakcji z pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i doktorantów, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska zajmowanego na uczelni. Praca naukowo-dydaktyczna składa się z kilku obszarów (dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego), które mogą mieć wpływ na ogólną satysfakcję z pracy, jednak niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na obszarze dydaktycznym. Zainteresowanie zajmowanym stanowiskiem wynika z tego, że jest to jeden z podstawowych czynników determinujących poziom satysfakcji pracownika. (abstrakt oryginalny)

Despite the fact that job satisfaction is an area that is very commonly researched, it still continues to fascinate. The purpose of this article is to present the results and conclusions of a study on teaching satisfaction of an academic faculty and PhD students, with a particular emphasis on their position at the university. The roles of an academic faculty cover several areas of activity (teaching, scientific and organizational), but this article focuses only on the activity of teaching. Whereas interest in job position stems from the fact, that it is one of the important factors that determines the level of employee satisfaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahammed, S., 2011, Does Teaching Contribute to One's Wellbeing: An Examination of the Relationship between Teaching Satisfaction and Life Satisfaction among University Teachers, Transformative Dialogues: Teaching and Learning Journal, vol. 4, iss. 3.
 2. CBOS, 2013, Prestiż zawodów, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13. PDF [dostęp: 15.04.2014].
 3. Collie, R.J., Shapka, J.D., Perry, N.E., 2012, School Climate and Social-Emotional Learning: Predicting Teacher Stress, Job Satisfaction, and Teaching Efficacy, Journal of Educational Psychology, vol. 104, no. 4, s. 1189-1204.
 4. Hesli, V.L., Lee, J.M., 2013, Job Satisfaction in Academia: Why Are Some Faculty Members Happier than Others?, PS: Political Science & Politics, vol. 46, iss. 2, s. 339-354.
 5. Ho, C.L., Au, W.T., 2006, Teaching Satisfaction Scale. Measuring Job Satisfaction of Teachers, Educational and Psychological Measurement, vol. 66, no. 1, s. 172-185.
 6. Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., Patton, G.K., 2001, The Job Satisfaction - Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review, Psychological Bulletin, vol. 127, no. 3, s. 376-407.
 7. Schultz, D.P., Schultz, S.E., 2002, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Sedlak & Sedlak, 2011, Czy lubimy swoją pracę? Podsumowanie I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, rynekpracy.pl, 17 maja, http://rynekpracy.pl/artykul. php/typ.1/kategoria_glowna.384/wpis.339 [dostęp: 16.04.2014].
 9. Sharma, R.D., Jyoti, J., 2009, Job Satisfaction of University Teachers: An Empirical Study, Journal of Services Research, vol. 9, no. 2, s. 51-80.
 10. Springer, A., 2011, Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4, s. 162-180.
 11. Szwarc, K., Białowąs, S., Buttler, D., 2013, Badanie satysfakcji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, http://old.ue.poznan.pl/att/PRACOWNICY/ komunikaty/Raport_2012_-_Intranet.pdf [dostęp: 17.04.2014].
 12. Tahir, S., Sajid, S.M., 2014, Job Satisfaction among College Teachers: A Comparative Analysis, The IUP Journal of Organizational Behavior, vol. 13, no. 1, s. 33-50.
 13. Zalewska, A.M., 2006, Zadowolenie z pracy w zależności od reaktywności i wartości stymulacyjnej pracy, Przegląd Psychologiczny, t. 49, nr 3, s. 289-304.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu