BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Andrzejczak Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli akademickich (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
The Use of Time by Academic Teachers (Poznań University of Economics and Business Example)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 118-137, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Zarządzanie czasem pracy, Czas pracy, Szkolnictwo wyższe, Nauczyciele, Dydaktyka, Dydaktyka zarządzania, Badania naukowe, Nauczyciele akademiccy
Working time management, Working time, Higher education, Teachers, Teaching, Management education, Scientific research, Academic teachers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A20, Z10
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań University of Economics
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem artykułu była analiza gospodarowania czasem przez nauczycieli akademickich w kontekście działalności zawodowej i pozazawodowej, a zwłaszcza równowagi pomiędzy pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Artykuł wprowadza w problematykę zarządzania czasem. Część empiryczna zawiera prezentację wyników badań prowadzonych wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w listopadzie 2013 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nauczyciele akademiccy wykazują wysokie nastawienie na pracę zawodową. Proporcje wykorzystania czasu wskazują na priorytetowe wykonywanie zadań z zakresu dydaktyki i nauki, przy znacznym udziale obowiązków organizacyjnych. W praktyce często dochodzi do realokacji czasu przeznaczonego na działalność naukową na wypełnianie obowiązków dydaktycznych, czemu towarzyszy również poczucie niedocenienia, szczególnie za pracę w dydaktyczną. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the distribution time of academics especially in the context of the time division between professional and non-professional tasks as well as the balance between academic work, teaching and administration. The article introduces the problems of time management. The empirical part contains a presentation of the results of research conducted among academics of the Poznań University of Economics and Business in November 2013. The analyses show that academics have a high focus on professional activity. The proportion of the use of time indicates a priority to perform tasks related to teaching and scientific work, with the significant participation of organizational duties. In practice, it often comes to the reallocation of time for science activity to fulfill teaching duties, accompanied by a feeling of underestimation, especially in their teaching. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahams, R., Groysberg, B., 2014, Zarządzaj karierą, zarządzaj życiem, Harvard Business Review Polska, nr 6, Warszawa, s. 38-47.
 2. CBOS, 2012, Mobilność na co dzień. Komunikat z badań, Warszawa.
 3. Clegg, B., 2000, Błyskawiczne zarządzanie czasem, Wydawnictwo IFC Press, Kraków.
 4. Davidson, J., 2002, Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 5. Fontana, D., 1999, Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Hütter, H., 2008,Zarządzanie czasem. Na co nie warto tracić czasu - sposoby rozpoznawania, jak umiejętnie zaplanować czynność, tłum. U. Goebel, BC Edukacja, Warszawa.
 7. Johns, T., 2003, Doskonałe zarządzanie czasem: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem, tłum. B. Jóźwiak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 8. Raffoni, M., 2007, Zarządzanie czasem, tłum. E. Krok, Onepress, Gliwice.
 9. Sinoway, E.C., 2014, Nie możesz mieć wszystkiego, Harvard Busienss Review Polska, nr 3, s. 120-123.
 10. Sławecki, B., Wach-Kąkolewicz, A., 2012, "Chcemy pracy" - motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 3 (25), Warszawa, s. 149-165.
 11. Tracy, B., 2006, Zarządzanie czasem, tłum. G. Siwek, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu