BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja i realia oceniania nauczycieli akademickich przez studentów
The Concept and the Reality of Evaluating Teachers by Students
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 155-164, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Praca, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka, Działalność dydaktyczna, Proces dydaktyczny w szkole wyższej, Zadowolenie z pracy, Ocena pracy
Labour, Teaching, Higher education, Education, Education of economists, Teaching, Teaching activity, Teaching process in higher education, Job satisfaction, Work evaluation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A29, M54
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu oceny pracy nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i doktorantów. Prawny obowiązek jej przeprowadzania przez wszystkie szkoły wyższe tworzy niebezpieczeństwo nadania czynnościom kontrolnym tylko formalnego charakteru. W artykule zidentyfikowano i omówiono podstawowe niebezpieczeństwa zagrażające wartości tej oceny. Zaliczono do nich: eklektyczny status oceny, brak reprezentatywności badań opinii i nieadekwatność kwestionariuszy ocen w relacji do swoistości zajęć dydaktycznych. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of the evaluation of academic teachers carried out by students. Legal obligations to carry out all the higher education institutions creates the risk of giving control operations which are only formal in nature. Included were: eclectic status assessment, the lack of representativeness of surveys and questionnaires' inadequacy of assessments in relation to the specificity of teaching. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białowąs, S., Buttler, D., Idczak, P., Klimanek, T., Olejniczak, T., Sławecki, B., Szwarc, K., 2014, Badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Raport z II edycji badania, http://kdg.ue.poznan.pl/att/Badania/bla_raport_2014.pdf.
  2. Bugalska, A., 2011, Ocena wieloźródłowa. Jak przeprowadzać ocenę 360 stopni na najwyższym poziomie?, Personel i Zarządzanie, nr 12, s. 68-71.
  3. Dominiak, P., Leja, K., 2001, Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18), s. 91-102.
  4. Godzwon, Z., 2007, Refleksje nad oceną pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5, s. 87-100.
  5. Middlehurst, R., 2012, Leadership and Management in Higher Education: A Research Perspective, Maastricht School of Management, Maastricht.
  6. Pyrek, R., 2004, System ocen pracowników - cele, procedura i instrumentarium, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, z. 6, s. 109-126.
  7. Sidor-Rządkowska, M., 2013, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami.
  9. Wosik, D., 2007, Projekt systemu doskonalącego jakość kształcenia, materiał niepublikowany, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu