BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Prawne podstawy i wymogi realizacji profilu praktycznego kształcenia
The Legal Basis and Requirements for the Implementation of a Practical Training Profile
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 3, s. 165-175, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Nauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Słowa kluczowe
Praca, Nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie, Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka, Kształcenie zawodowe, Studenci
Labour, Teaching, Higher education, Education, Education of economists, Teaching, Vocational training, Students
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce od roku 1990 wprowadzono instytucjonalny model dualny kształcenia w szkolnictwie wyższym. Podział na szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe był podziałem na szkoły wyższe naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. Od roku 2012 stworzono podstawy prawne do kształtowania ogólnoakademickich i praktycznych profilów kształcenia studentów. Wdrożenie profilu praktycznego wymaga zawarcia dwóch rodzajów umów: umowy między uczelnią a przedsiębiorcą oraz umowy między przedsiębiorcą a studentem. (abstrakt oryginalny)

In Poland in 1990 an institutional model of dual learning in higher education was introduced. The division into colleges and higher vocational schools was the division into colleges. From 2012, it created the legał basis for shaping academic profiles and the practical education of students. The implementation of a practical profile conclusion reąuires two types of contracts: a contract between the university and the entrepreneur and a contract between the trader and the student. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blikowska, J., 2016, Uczelnie bliżej biznesu, Rzeczpospolita, 29 kwietnia, s. R3.
 2. Kraśniewski, A., 2010, Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady, Warszawa, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fOdl5b7e- 02025d6el353844ebd4c33fe.pdf.
 3. Mirowska-Łoskot, U., 2015a, Uczelnie oderwane od rynku pracy, Dziennik Gazeta Prawna, 19 stycznia, s. B8.
 4. Mirowska-Łoskot, U., 2015b, Studia praktyczne jedynie w teorii, Dziennik Gazeta Prawna, 2-4 października, s. B6.
 5. Nagórek, M., 2016, Pracodawca gwarantuje praktykantom tylko bezpieczną pracę, Rzeczpospolita, 29 marca, s. F4.
 6. Piotrowski, M., 2014, Prawo przedsiębiorstw (wykładprawa gospodarczego), Materiały Dydaktyczne nr 283, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Rolnik-Sadowska, E., 2015, Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego, Polityka Społeczna, nr 5-6, s. 26-32.
 8. Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym, t.j. DzU. z 1992 r. nr 10, poz. 40.
 9. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, DzU. nr 65, poz. 385.
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, DzU. nr 96, poz. 590.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. DzU. z 2012 r., poz. 572.
 12. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, DzU. z 2014 r., poz. 1198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.3.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu