BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Szczupła produkcja jako rezultat inicjowania twórczości pracowników wykonawczych - studium przypadku implementacji wyrobu złożonego
Lean Prodction as a Result of Initiation of the Implementation Employees' Work - Case Study of the Complex Product Implmentation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 365-380, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Koszty produkcji, Postawa twórcza, Odchudzanie produkcji
Production costs, Creative attitude, Lean production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy twórczość operatorów maszyn produkcyjnych może przekładać się na ograniczanie kosztów produkcji w odniesieniu do wyrobu złożonego? Przystępując do badań przyjęto koncepcyjny wzorzec tezy, a mianowicie: twórczość operatorów maszyn produkcyjnych implikowana jest możliwościami uzyskania przez nich dodatkowej premii, będącej przejawem zaimplementowania zgłoszonej idei wpływającej bezpośrednio na wyższą jakość procesu technologicznego.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is an attempt to answer the question: Can work of the production machine operators contribute to reducing the production cost in relation to a complex product? By carrying out the research, a conceptual thesis model was adopted, namely: The work of production machine operators is implied by the possibilities of obtaining an additional bonus by them, which is a manifestation of implementation of the reported idea that directly affects higher quality of the technological process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Cummins A.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie wynagrodzeniami. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 3. Bilton C., Cummings S.: Creative Strategy: Reconnecting Business and Innovation. John Wiley and Sons, Chichester 2010.
 4. Borkowska S.: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 6. Czarnecki L.: Model DNA firmy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 7. Davis T., Cutt M., Flynn N., Mowl P., Orme S.: Ewaluacja talentu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 8. Dyduch W., Bratnicki M.: Charakterystyki organizacji inteligentnej. "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy nr 149, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2016.
 9. Filipowicz G.: Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 10. Krzakiewicz K., Cyfert S.: Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, [w:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (red.): Innowacje w zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 300, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 11. Lachiewicz S.: Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. "Przegląd Organizacji", 2/2016.
 12. Miąsek D.: Kształtowanie postawy proinnowacyjnej u pracowników - wybrane czynniki organizacyjne i menedżerskie, [w:] Poznańska K., Kraj K. (red.): Marketing i Zarządzanie. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 13. Nogalski B., Niewiadomski P.: Implementacja metody FMEA w elastycznym przedsiębiorstwie wytwórczym (w druku).
 14. Olszak C., Kisielnicki J., Bratnicki M.: Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej. "Przegląd Organizacji", 3/2016.
 15. Osbert-Pociecha G.: Potrzeba zarządzania energią ludzi w organizacji jako uwarunkowanie wzrostu efektywności, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.): Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 386. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 16. Pichlak M.: Projektowanie modeli biznesowych w branżach twórczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. "Organizacja i Zarządzanie", z. 86. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 17. Sekuła Z.: Struktury wynagradzania pracowników. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 18. Sekuła Z.: Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 19. Sudoł S.: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. "Przegląd Organizacji", 4/2016.
 20. Szpitter A.: Zarządzanie innowacjami, [w:] Czerska M., Szpitter A. (red.): Koncepcje zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 21. www. lean.org.pl (data odsłony: 28-05-2016).
 22. Zimniewicz K.: Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna. PWE, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu