BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczewska Magdalena (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Factors Determining the Development of Product Eco-Innovations. The Evidence from Poland
Czynniki wpływające na rozwój ekoinnowacji produktowych w Polsce
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 7-22, tab., rys., bibliogr. 84 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Produkty ekologiczne, Ekorozwój
Eco-innovation, Ecological product, Eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest analiza i omówienie działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa-dostawców technologii środowiskowych nakierowanych na tworzenie i rozwój innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska produktów (tzw. innowacji ekologicznych, ekoinnowacji). Prowadzone badania jakościowe dotyczą, między innymi, wpływu uwarunkowań, takich jak technologia, rynek, regulacje i cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa na rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań w analizowanych firmach. Na podstawie wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych z przedstawicielami czterdziestu polskich firm, można określić czynniki determinujące ich ekoinnowacyjną działalność oraz opisać motywacje do tworzenia ekoinnowacji produktowych. Są to przede wszystkim czynniki związane z rynkiem i technologią. Wniosek ten jest zgodny z wynikami badań innych autorów, którzy podkreślają ważną rolę rynku, technologii i cech charakterystycznych firm w tworzeniu ekoinnowacji. Wyniki przeprowadzonych badań nie potwierdzają natomiast tezy podkreślającej istotną rolę regulacji dla tworzenia ekoinnowacji produktowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse and discuss the actions undertaken by Polish enterprises operating in the field of environmentally sound technologies to create and implement innovative, environmentally friendly products (i.e. environmental innovations, eco-innovations). The qualitative study examines the impact of the determinants, such as technology, market, regulation and firm specific factors, on the development of eco-innovative solutions of analysed companies. Based on the in-depth interviews conducted with forty selected companies, it is possible to specify the determinants of firms' eco-innovative activity and motivation factors for creating product eco-innovations in Poland. These are mainly market- and technology-related factors. This conclusion is in line with the studies emphasizing the role of market, technology and firm specific factors as the determinants of eco-innovations, but in opposition to the results supporting the thesis that regulatory aspect is highly important for the companies that create and develop environmentally friendly novelties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen, M.M. (2008). Eco-innovation-towards a taxonomy and theory. 25th Celebration Conference 2008 on entrepreneurship and innovation - organizations, institutions, systems and regions, Denmark.
 2. Aragon-Correa, J.A. and Sharma, S. (2003). A contingent resource-based view of proactive corporate environmental strategy. Academy of Management Review, 28(1), 71-88.
 3. Banerjee, S.B., Iyer, E.S. and Kashyap, R.K. (2003). Corporate environmentalism, antecedents and influence of industry type. Journal of Marketing, 67(2), 106-122.
 4. Belin, J., Horbach, J. and Oltra, V. (2009). Determinants and specificities of eco-innovations - An econometric analysis for France and Germany based on the Community Innovation Survey. DIME.
 5. Bell, M. (1984). Learning and the accumulation on industrial technological capacity in developing countries. In: M. Fransman and K. King (eds.). Technological capacity in the third world (pp. 187-209). Basingstone: The Macmillan Press Ltd.
 6. Białoń, L. (ed.). (2010). Zarządzanie działalnością innowacyjną. Warszawa: Placet.
 7. Brunnermeier, S.B. and Cohen, M.A. (2003). Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries. Journal of Environmental Economics and Management, 45, 278-293.
 8. Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P. and Könnölä, T. (2009). Eco-innovation. When sustainability and competitiveness shake hands. New York: Palgrave Macmillan.
 9. Carrillo-Hermosilla, J.H., Del Río, P. and Könnölä, T. (2010). Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. Journal of Cleaner Production, 18, 1073-1083.
 10. Cheng, C.C.J., Yang, C.L. and Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: A Taiwanese industry context. Journal of Cleaner Production, 64(1), 81-90.
 11. Chrzaścik, I., Marciniuk-Kluska, A. and Kluska, M. (2010). Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój. Studia Ecologiae et Bioethicae, 8(1), 169-177.
 12. Cleff, T. and Rennings, K. (1999). Determinants of environmental product and process innovation. European Environment, 9, 191-201.
 13. Corbin, J. and Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21.
 14. Cuerva, M.C., Triguero-Cano, A. and Córcoles, D. (2013). Drivers of green and non-green innovation: empirical evidence in Low-Tech SMEs. Journal of Cleaner Production, 68, 104-113.
 15. Del Val Segarra-Oña, M. and Peiró-Signes, A. (2013). Eco-innovation determinants in service industries. Direccion y Organizacion, 50, 5-16.
 16. Demirel, P. and Kesidou, E. (2012). On the drivers of eco-innovations: Empirical evidence from the UK. Research Policy, 41, 862-870.
 17. Demirel, P., Kesidou, E. (2011). Stimulating different types of eco-innovation in the UK: government policies and firm motivations. Ecological Economics, 70, 1546-1557.
 18. Díaz-García, C., González-Moreno, Á. And Sáez-Martínez, F.J. (2015). Eco-innovation: insights from a literature review. Innovation: Management, Policy & Practice, 17(1), 6-23.
 19. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 20. Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 21. Ekins, P. (2010). Eco-innovation for environmental sustainability: concepts, progress and policies. International Economics and Economic Policy, 7(2), 267-290.
 22. Elkington, J. (1998). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Stony Creek, CT: New Society Publishers.
 23. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Foxon, T.J., Gross, R., Chase, A., Howes, J., Arnall, A. and Anderson, D. (2005). UK innovation systems for new and renewable energy technologies: drivers, barriers and systems failures. Energy Policy, 33, 2123-2137.
 25. Freeman, Ch. (1982). The Economics of Industrial Innovation. London: Pinter.
 26. Frieder, R., Dirk, S. and Fabio, I. (2008). Ecolabelling and product development: potentials and experiences. International Journal of Product Development, 6(3/4), 393-419.
 27. Fussler, C. and James, P. (1996). Eco-innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability. London: Pitman Publishing.
 28. Ghisetti, C. and Rennings, C. (2014). How does it pay to be green? An empirical analysis on the German Innovation Survey. Journal of Cleaner Production, 75, 106-117.
 29. Giancarlo, B. (2007). Eco-effectiveness to pursue resource valorisation and conservation: a new approach. International Journal of Environmental Technology and Management, 7(5/6), 734-742.
 30. Glaser, B. and Strauss, A. (2006). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. New Brunswick, London: Aldine Transaction.
 31. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Grudzewski, W.M. and Hejduk, I.K. (2008). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 33. Hart, S.L. (1995). A natural resource-based view of the firm. The Academy of Management Review, 20(4), 986-1014.
 34. Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation - New evidence from German panel data sources. Research Policy, 37, 163-173.
 35. Horbach, J. (2013). Do eco-innovations need specific regional characteristics? 35th DRUID Celebration Conference 2013, Barcelona.
 36. Horbach, J., Rammer, C. and Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact. The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological Economics, 78, 112-122.
 37. James, P. (1997). The sustainability circle: a new tool for product development and design. Journal of Sustainable Product Design, 2, 52-57.
 38. Janasz, W. and Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 39. Janasz, W. and Leśkiewicz, I. (1995). Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 40. Jänicke, M. (2012). "Green growth": From a growing eco-industry to economic sustainability. Energy Policy, 48, 13-21.
 41. Kammerer, D. (2009). The effects of customer benefit and regulation on environmental product innovation. Empirical evidence from appliance manufacturers in Germany. Ecological Economics, 68, 2285-2295.
 42. Kanerva, M., Arundel, A. and Kemp, R. (2009). Environmental innovation: Using qualitative models to identify indicators for policy. United Nations University Working Papers Series, Maastricht.
 43. Kemp, R. (2010). Eco-innovation: Definition, measurement and open research issues. Economia Politica, 27, 397-420.
 44. Kemp, R. and Pearson, P. (2007). Final report MEI project about measuring eco-innovation. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, Maastricht.
 45. Kevin, B. and Patrice, H. (1999). Sustainability, Eco-efficiency, Life-Cycle Management, and Business Strategy. Environmental Quality Management, 8(3), 33-41.
 46. Kline, J. and Rosenberg, N. (1986). An overview of Innovation. In: R. Landau and N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth (pp. 275-306). Washington D.C.: National Academy Press.
 47. Kotler, P. (2000). Marketing Management. Boston: Pearson Custom Publishing.
 48. Lall, S. (1987). Learning to Industrialize: The Acquisition of Technological Capability by India. London: Macmillan.
 49. Lall, S. (1992). Technological Capabilities and Industrialization. World Development, 20(2), 165-186.
 50. Marczewska, M. (2016). Źródła i mechanizmy powstawania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach dostawcach technologii środowiskowych. Warszawa: Difin.
 51. Matejun, M. (2009). Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie. In: R. Grądzki and M. Matejun (eds.). Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi (pp. 19-31). Łódź: Wydawnictwo Media Press.
 52. OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition. Paris: OECD and Eurostat.
 53. Oltra, V. (2008). Environmental innovation and industrial dynamics the contributions of evolutionary economics. Working Papers of GREThA, 28, 1-26.
 54. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 55. Pinar, E. and Jorg, T. (2005). ECO-design of reuse and recycling networks by multi-objective optimization. Journal of Cleaner Production, 13(15), 1449-1460.
 56. Piotrowska, J. (2012). Ekoinnowacje - wyzwanie dla polskiej gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 28, 173-187.
 57. Porter, M.E. (2008). On Competition. Boston: Harvard Business Review.
 58. Prothero, A. and McDonagh, P. (1992). Producing environmentally acceptable cosmetics? The impact of environmentalism on the United Kingdom cosmetics and toiletries industry. Journal of Marketing Management, 8(2), 147-166.
 59. Przychodzeń, J. (2015). Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie. Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe. Warszawa: CeDeWu.
 60. Pujari, D., Wright, G. and Peattie, K. (2003). Green and competitive: influences on environmental new product development (ENPD) performance. Journal of Business Research, 56(8), 657-671.
 61. Rehfeld, K.M., Rennings, K. and Ziegler, A. (2007). Integrated product policy and environmental product innovations: An empirical analysis. Ecological Economics, 61(1), 91-100.
 62. Rennings, K. (2000). Redefining innovation - ecoinnovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, 32, 319-332.
 63. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 64. Rothwell, R. and Gardiner, P. (1983). The Role of Design on Product and Process Change. Design Studies, 4(3), 161-169.
 65. Rothwell, R. and Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and Technology. London: Longman.
 66. Ryszko, A. (2016). Interorganizational cooperation, knowledge sharing, and technological eco-innovation: The role of proactive environmental strategy - empirical evidence from Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 25(2), 753-764.
 67. Schmookler, J. (1966). Invention and Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.
 68. Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles. New York, London: McGraw Hill.
 69. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 70. Seroka-Stolka, O. (2012). Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o jego ekoinnowacyjność. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 13(2), 189-198.
 71. Sharma, S. (2000). Managerial interpretations and organizational context as predictors of corporate choice of environmental strategy. Academy of Management Journal, 43(4), 681-197.
 72. Siedlecka, E.M. (2014). Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 73. Szpor, A. and Śniegocki, A. (2012). Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 74. Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2005). Managing Innovation Integrating Technological, Market and Organizational Change. West Sussex: John Wiley & Sons.
 75. Triguero, A., Moreno-Mondéjar, L. and Davia, M.A. (2013). Drivers of different types of eco-innovation in European SMEs. Ecological Economics, 92, 25-33.
 76. Türpitz, K. (2003). The determinants and effects of environmental product innovations. Conference Paper, Greening of Industry Network International Conference, San Francisco.
 77. Urbaniec, M. (2015). Towards sustainable development through ecoinnovations: Drivers and barriers in poland. Economics and Sociology, 8(4), 179-190.
 78. Vergragt, P., Akenji, L. and Dewick, P. (2014). Sustainable production, consumption, and livelihoods global and regional research perspectives. Journal of Cleaner Production, 63, 1-12.
 79. Von Hippel, E. (1988). The Sources of Innovation. New York, Oxford: Oxford University Press.
 80. Węgrzyn, G. (2013). Ekoinnowacje w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Ekonomia i Środowisko, 3(46), 138-148.
 81. Whitfield, P.R. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWN.
 82. Woźniak, L., Strojny, J. and Wojnicka, E. (2010). Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 83. Ziółko, M. and Mróz, J. (2015). Wpływ ekoinnowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie, 1, 73-84.
 84. Zuzek, D.K. (2015). Determinanty rozwoju ekoinnowacji w sektorze MSP na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII(1), 240-244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu