BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Animashaun Jubril Olayinka (University of Ilorin, Nigeria), Ibrahim Hussain Kobe (University of Ilorin, Nigeria), Omotesho Kemi Funmilayo (University of Ilorin, Nigeria), Aderinoye-Abdulwahab Sidikat (University of Ilorin, Nigeria)
Tytuł
Determinants of the Neglected and Underutilized Species' Cultivation by Small-Scale Farmers in Nigerian Guinea Savannah
Determinanty uprawy marginalnych i niedocenianych gatunków roślin przez właścicieli małych gospodarstw rolnych w regionie Nigerian Guinea Savannah
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 493-499, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Użytkowanie ziemi, Produkcja roślinna
Arable farm, Land use, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Nigeria
Nigeria
Abstrakt
Coraz powszechniej uznaje się, że poszerzanie konwencjonalnych upraw o gatunki marginalne i niedoceniane (Neglected and Underutilized Species, NUS) zapewnia małym gospodarstwom rolnym wiele korzyści, uzupełniając źródła utrzymania. W niniejszym artykule przeanalizowano czynniki, które wpływają na poszerzanie upraw przez właścicieli małych gospodarstw rolnych o nanercz zachodni (Anarcadium occidentale), moringę olejodajną (Moringa oleifera) oraz jatrofę przeczyszczającą (Jatropha curcas) w regionie Nigerian Guinea Savannah. Na potrzeby badania wykorzystano dane z ankiety przeprowadzonej w gospodarstwach rolnych stanu Kwara. Dane poddano analizie za pomocą wskaźnika różnorodności Simpsona (Simpson Index of Diversity, SID) oraz modelu tobitowego regresji cenzurowanej. Wyniki wskazują, że respondenci najczęściej poszerzali uprawy o nanercz (70,9%), a dopiero w dalszej kolejności o moringę (38,4%) i jatrofę (11,3%). Na stopień różnorodności upraw pozytywnie wpływały: wielkość gospodarstwa (p < 0,01), wykształcenie głowy rodziny (p < 0,01), członkostwo w spółdzielni (p < 0,01) oraz dochód gospodarstwa (p < 0,1), natomiast negatywny wpływ miał typ własności ziemi (p < 0,05). Wyniki wskazują, że właściciele małych gospodarstw rolnych mogą unikać poszerzania upraw o wymienione gatunki, jeśli mają ograniczony dostęp do uprawianej ziemi. Autorzy opowiadają się za zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do ziemi przez przeprowadzenie prawnych oraz strukturalnych reform zasad najmu ziemi na omawianym obszarze. (abstrakt oryginalny)

There is an increasing consensus that diversifying into the cultivation of 'Neglected and Underutilized Species' (NUS), in addition to growing conventional crops, off ers a plethora of livelihood-enhancing benefi ts to small-scale agricultural households. Therefore this study examined the factors that infl uence small-scale farmers' diversifi cation into the cultivation of the cashew nut plant (Anarcadium occidentale, Moringa oleifera and Jatropha curcas) in the guinea savannah region of Nigeria. We employed farm household-level survey data of the phenomenon in Kwara State. The data were analyzed using the Simson Index of Diversity (SID) and Tobit censored regression. Findings indicate that respondents diversifi ed most into the cultivation of cashews (70.9%), followed by moringa (38.4%), and jatropha (11.3%). The extent of diversifi cation was positively infl uenced by the farm size (p < 0.01), household head's education level (p < 0.01), membership in a cooperative (p < 0.01), and farm income (p < 0.1). It was negatively infl uenced by the land tenure system practiced (p < 0.05). Findings imply, inter alia, that small-scale farmers may avoid diversifi cation into these crops if they have a limited access to cultivated land. This study therefore advocates ensuring equitable access to farmland through a structural and legislative land tenure reform policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Animashaun J.O Williams F.E. and Toye A.A (2013b): Towards Validating Moringa's Nutraceutical Benefits: Examining Consumers' Perspectives vis-à-vis Health Satisfaction and Willingness to Pay. Journal Agris on-line Papers in Economics and Informatics Vol V (2) pp 11-21
 2. Animashaun, J.O and Toye, A.A (2013a). Feasibility Analysis of Leaf-Based Moringa oleifera Plantation in the Nigerian Guinea Savannah: Case Study of University of Ilorin Moringa Plantation. Agrosearch Vol. 13 No 3
 3. Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis, Fifth edition. Pearson Education International, USA.
 4. Ibrahim, H., Rahaman, S. A., Envulus, E. E. and Oyewole, S. O. (2009). Crop Diversification among Farming Households in a Rural Area of North Central Nigeria. Journal of Tropical Agriculture, Food, Environment and Extension, 8(2);84-89. Retrieved online at http//www.agrosciencejournal.com/publish/agro802-2pdf.
 5. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) (2009). Diversified crop uses and cultivation of non-mandate crops for economic benefits. Crop diversification for dryland farmers, December 2009 (Issue No. 4)
 6. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) (2000). Enhancing the contribution of neglected and underutilized species to food security, and to incomes of the rural poor. Project proposal submitted to IFAD, 2000
 7. Joshi, P.K., Gulati, A.A., Birthal, P.S. and Twari, L. (2003) Agriculture diversification in South Asia: Pattern, determinants and policy implications. Discussion Paper No. 57. Market structure studies division. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
 8. Nadeau, E and Zakaria, M. (2012). The Sahel's Tree of Life: The Story of CLUSA's Moringa VC Project in Niger. Working paper prepared for the National Cooperative Business Association (NCBA) and the Cooperative League of the USA (CLUSA). Assessed on http://www.huffingtonpost.com/annette-frost/moringa-the-tree-of-life_b_1645858.html on 24 Aug 2012 04:34:37 GMT.
 9. Padulosi, S., Eyzaquirre, P. and Hodgkin. T. (1999). Challenges and strategies in promoting conservation and use of neglected and underutilized crop species. p. 140-. In: J. Janick (ed.), Perspectives on new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA
 10. Quenum, B.M. (2001): Cashew Nut World Wide Market. Available on the internet at http://businessafrica.hispeed.com/africabiz/kashew.htm
 11. Tobin, J. 1958. Estimation of relationships for limited dependent variables." Econometrica 26: 24-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/ JARD.2016.76
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu