BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płoszczyniec Antoni (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Błędy i konsekwencje popularnych filozofii samorozwoju duchowego
Mistakes and Consequences of Popular Philosophies of Spiritual Self-development
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 6-16, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Manipulowanie ludźmi, Psychologia człowieka, Potrzeby człowieka
People manipulation, Human psychology, Human needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza i krytyka popularnych filozofii samorozwoju duchowego. W dociekaniach Autor zastosował metody analizy pojęciowej i problemowej. Bliższą charakterystykę przedmiotu tekstu dostarczyło poszukiwanie jego historycznych analogonów. Krytyka omawianej koncepcji porusza kwestię dezinterpretacji mechaniki kwantowej, manipulacji autorytetami i cytatami, licznych sprzeczności, niefalsyfikowalności, przypisywania winy ofiarom nieszczęść oraz zawężania poczucia odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze and critique some popular philosophies of spiritual self-development. In investigations methods of conceptual and problem analysis were used. Closer characteristics of the text subject was provided by searching for its historical analogues. Critique of the considered conception raise a issues of desinterpretation of quantum mechanics, manipulation of authorities and quotes, numerous contradictions, lack of falsifiability, assigning blame to victims of misfortune and narrowing of sense of responsibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrne R., (2007) Sekret, przekład Kabat J., Warszawa: Wydawnictwo Nowa Proza.
 2. Byrne R., (2014) Bohater, przekład Wildecki J., Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 3. Byrne R., (2015) Sekret. Nauki na każdy dzień, przekład Wildecki J., Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 4. Diogenes Laertios, (1982) Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przekład Krońska I. i inni, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 5. Elzenberg H., (1999) Estetyczne uroki ekspresji [w:] Elzenberg H., Pisma estetyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 6. Filek J., (1996) Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Kraków: Baran i Suszczyński.
 7. Gilson E., (1967) Realizm tomistyczny, opracowanie zbiorowe, Warszawa: PAX.
 8. http://quantixx.blogspot.com/2012/09/tworzenie-swoje-zycia.html [26.09.2016].
 9. http://quantixx.blogspot.com/2012/10/rzeczywistosc-wydaje-nam-sie-twarda-staa.html [26.09.2016].
 10. http://quantixx.blogspot.com/2013/09/o-uzdrowieniach.html [26.09.2016].
 11. Ingarden R., (1987) Spór o istnienie świata, fragmenty z j. niem. przekład Gierulanka D., tom I: Ontologia egzystencjalna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. James W., (2011) Odmiany doświadczenia religijnego. Studium ludzkiej natury, przekład Hempel J., Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 13. Jonas H., (1994) Religia gnozy, przekład Klimowicz M., Kraków: Wydawnictwo Platan.
 14. Kołakowski L., (1988) Główne nurty marksizmu. Powstanie - rozwój - rozkład, Londyn: Aneks.
 15. Leszczyński D., (2014) Teraźniejszość i przyszłość filozofii, "Studia Philosophica Wratislaviensia" - numer specjalny "Obecność filozofii".
 16. Łagosz M., (2007) Realność czasu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Miodoński L., (2001) Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego. Analiza wybranych problemów, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 18. Sobol E., (red.), (2000) Mały słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu