BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowski Konrad (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dialektyczny charakter aktualistycznego ideału doskonałości : koncepcja doskonalenia i samodoskonalenia w nowoczesnym idealizmie ontologicznym
The Dialectical Character of the Actualistic Ideal of Perfection : the Concept of Improvement and Self-improvement in the Modern Ontological Idealism
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 17-25, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka, Systemy filozoficzne
Human personality, Philosophical systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje główne zasady aktualizmu Giovanni'ego Gentile'go jako nadal ważnego, nowoczesnego systemu filozoficznego. Autor wprowadził uzasadnienie w tych momentach, które wymagały rozszerzenia merytorycznego. Doszedł do określenia rozumności jako cechy konstytutywnej dla kolektywnego człowieczeństwa; pokazał przejście od doświadczenia rozumności do odkrycia Ducha i jego rzeczywistości; wreszcie opisał wolność i etyczność myślenia oraz stawania się Ducha.Kończy tę rozprawę określeniem ideału doskonalenia w aktualizmie oraz zarysowaniem jego konsekwencji dla pojedynczego człowieka. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main principles of the Giovanni's Gentile actualism, as a still valid, modern philosophical system. We substantiated them in that moments, in which they required an essential enlargement. We came to specify the rationality as the constitutive attribute of collective humanity; we presented a movement from the experience of rationality to a discovery of the Mind-Spirit and his reality; finally we specified the freedom and ethicality of thinking and becoming of the Mind-Spirit. We ended this paper by describing the ideal of improvement in actualism and by outlining its consequences for an individual man. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn, (1999) O nauczycielu [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 2. Arystoteles, (1983) Metafizyka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. Berkeley G., (2004) Trzy dialogi pomiędzy Hylasem i Filonousem, Warszawa: De Agostini - Altaya.
 4. Descartes R., (2001) Medytacje o pierwszej filozofii [w:] Medytacje o pierwszej filozofii | Zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora | Rozmowa z Burmanem, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 5. Gentile G., (1922) The Theory of Mind as Pure Act, London: Macmillan and Co., Limited.
 6. Gentile G., (1932) Reforma wychowania, Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
 7. Hegel G. W. F., (2002) Fenomenologia Ducha, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 8. Jaeger W., (2001) Paideia, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 9. James W., (1912) Essays in Radical Empiricism, New York-London-Bombay-Calcutta: Longmans, Green, and Co.
 10. Kant I., (1972) Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 11. Kant I., (1984) Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Kant I., (1986) Krytyka czystego rozumu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Platon, (2002) Charmides [w:] Ion | Charmides | Lyzis, Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 14. Platon, (2010) Państwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Spinoza B., (1991) Etyka, Warszawa: Wydawnictwo AKME.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu