BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opyrchał Joanna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Tytuł
Doskonalenie się a medytacja
Achieving Perfection and Meditation
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 32-36, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Psychologia człowieka, Potrzeby człowieka
Human psychology, Human needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Medytacja jest procesem rozwijania świadomości, coraz bardziej adekwatnego rozumienia rzeczywistości, stawiania się coraz bardziej przytomnym. Jej celem jest wybudzanie ze snu, który człowiek sam tworzy poprzez projekcje, niewłaściwe rozumienie, uwarunkowane ujmowanie i mechaniczną percepcję. Aby techniki medytacyjne były skuteczne i umożliwiały doskonalenie siebie, praktykująca osoba powinna pamiętać o tych celach medytacji i stale korygować swoje rozumienie praktyki zgodnie z nimi. W artykule omówiono dwa obszary snu, z których medytacja powinna wybudzać: wykonywanie praktyki oraz rozpoznawanie rzeczywistości. Pierwszy obszar silnie wiąże się z myleniem medytacji, która jest procesem wewnętrznym, z jej zewnętrznym przejawem, jakim jest technika medytacyjna. Drugi obszar dotyczy między innymi utrzymywanego obrazu świata, który wyznacza rozumienie tego, co realne oraz staje się podstawą funkcjonowania. Wyznaczają one konieczne pola pracy przy doskonaleniu samego siebie. (abstrakt oryginalny)

Meditation is a consciousness development process, a process of developing ever more adequate reality comprehension, becoming more aware. Its objective is to wake up from a dream that a person creates by herself with projections, wrong understanding, conditioned comprehension and mechanical perception. For meditational techniques to be efficient and to make achieving perfection possible, a person who practices meditation must remember those meditation objectives and keep correcting their practice understanding in accordance with them. The article discusses two dreams areas that meditation should awake from: performing practice and recognition of reality. The first area is strongly connected with mistaking meditation, which is an internal process, with its outside manifestation, which is meditative technique. The second area concerns the world image we keep, which, in turn, sets the understanding of what is real and becomes a basis of functioning. They set the fields necessary in achieving self-perfection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodhidharma, (1997) Kazania, Wrocław: Pracownia "Borgis".
 2. Dhamma U.R., Bodhi B., (2000) Comprehensive Manual of Abhidhamma, Onalaska: BPS Pariyatti Editions.
 3. Kałużna-Wielobób A., Wielobób J.K., Opyrchał U., (2015) Porównanie psychologicznych i religijnych koncepcji rozwoju człowieka dorosłego [w:] Kałużna-Wielobób A., (red.), Specyfika rozwoju człowieka dorosłego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 4. Krishnamurti J., (1989) Wolność od znanego, Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.
 5. Macbeth J., (1998) Medytacja dla poszukujących zdrowia i wewnętrznego spokoju, Warszawa: Agencja Wydawnicza COMES.
 6. Main J., (2007) Ścieżka medytacji, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 7. Nord N., (2014) Sztuka Trzech Miłości, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 8. Nord N., (2015) Prosperity Training, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 9. Nord N., (2016) Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, Kraków: Wydawnictwo Antares.
 10. Teresa od Jezusa, (1577/1987) Twierdza Wewnętrzna [w:] Teresa od Jezusa, Dzieła, tom II, Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.
 11. Wittgenstein L., (2001) O pewności, tłumaczenie Szczubiałka M., Warszawa: Wydawnictwo KR.
 12. Xue S-W., Tang Y-Y., Tang R., Posner M.I., (2014) Short-term meditation induces changes in brain resting EEG theta networks, "Brain and Cognition", nr 87.
 13. Zangpo Y., (1986) Otwarcie, relaks, medytacja, czyli jak medytować, Kraków: Athanor.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu