BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowska Sylwia (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Szkolenia odpowiedzią na potrzebę rozwoju?
Trainings as an Answer for the Skills Improvement Needs?
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 37-42, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Szkolenia, Rozwój kariery zawodowej, Zawód trenera, Jakość kształcenia
Training, Career development, Profession of a coach, Quality education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stanisław Lem powiedział kiedyś: "Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskiniach". Dążenie do rozwoju jest immanentną cechą człowieka. Współcześnie stało się również wymaganiem środowiska, w którym przyszło nam funkcjonować. Pracodawcy oczekują od nas stałego ponoszenia kwalifikacji. Dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności mają być tylko fundamentem i trampoliną do dalszego rozwoju. W odpowiedzi na te potrzeby prężnie rozwija się rynek usług szkoleniowych. Wizerunek szkoleń i trenerów biznesu nie pozostaje jednak nieskazitelny. Niniejsze opracowanie stanowi krytyczną analizę rynku szkoleniowego i próbę odpowiedzi na pytania o wagę rozwoju osobistego oraz na to, w jaki sposób kształtowany jest obraz działań rozwojowych i kadry Human Resources w dostępnych wytworach kultury masowej. (abstrakt oryginalny)

Stanislaw Lem said: "if people had done only what appeared to be possible, we would live in caves till today". The pursuit of development is an inherent of human trait. Today it is also an requirement of the environment in which we operate. Employers expect us to continuously improve skills. Previously acquired knowledge and skills are only the foundation, a springboard for further development. In response to the needs of a rapidly growing market of training services. This article is an critical analysis of the training service market. It is also an attempt to answer the question of the wage of self-development. In addition the paper shows the way of shaping the image of development actions and Human Resources staff, in the available products of mass culture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dunaj B., (1996) Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
  2. Maślankowski K., (1996) Buddyzm, Szczecin: Misja Buddyjska Trzy Schronienia.
  3. Misztal M., (1980) Problematyka wartości w socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Senge P.M., (2012) Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
  5. Warecki M., (2006) Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie, Gliwice: Helion.
  6. Żak R., (2015) Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi, Warszawa: MT Biznes.
  7. Żak R., (2016) 153 sceny filmowe z życia korporacji. Seks, kłamstwa i inne obowiązki służbowe, Warszawa: MT Biznes.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu