BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukawska Marta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ doskonalenia jednostki na zapewnienie bezpieczeństwa
The Impact of Units Improvement on Ensuring Safety
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 43-46, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Obronność, Polityka bezpieczeństwa, Edukacja
Security, Defences, Security policy, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Termin obronność przynosi wiele skojarzeń, rzadko jednak pojęcie to kojarzy się z edukacją. Wychowanie, kształcenie i doskonalenie jest jednak bardzo ważnym elementem obronności. Siła państwa i jego bezpieczeństwo, według teorii Josepha Nye, opiera się o dwa segmenty tak zwaną ,,twardą siłę" (ang. hard power) i ,,miękką siłę" (ang. soft power). Oba komponenty składają się na "rozważną potęgę" (ang. smart power). Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa należy zatem rozpatrywać nie tylko potencjał ekonomiczny i geograficzny, ale również czynniki wpisane w strategię softpower. (abstrakt oryginalny)

The term defense brings up many associations, but rarely this concept is associated with education. However, education and training, are a very important element of defensive capability. The state's strength and its security, according to Joseph Nye theory, are based on two segments - so called ,"Hard power" and "soft power". Both components make up the "prudent power". In analyzing the issue of national security, we should not only consider the economic and geographical potential, but also the factors which are the part factors of the "soft power" strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak A., (2013) Oświata i edukacja a bezpieczeństwo społeczne [w:] Such-Prygiel M., (red.), Bezpieczeństwo Społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 2. Bocheniewski A., (1987) Rozmyślania o polityce polskiej, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 3. Ćwikliński A., (2006) Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Warszawa: UAM Wydawnictwo Naukowe, nr 129.
 4. Franaszek P., (red.), (2010) Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, Warszawa.
 5. http://www.naukowiec.org/wiedza/psychologia/piramida-potrzeb-maslowa_2796.html [30.08.2016].
 6. https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/8c.pdf [30.08.2016].
 7. Jakubczak R., Flis J., (2006) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 8. Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., (2008) Obrona narodowa w tworzeniu Bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, artykuł 70.
 10. Kukułka J., (1982) Bezpieczeństwo a współpraca europejska - współzależność i sprzeczność interesów, "Sprawy międzynarodowe", nr 7.
 11. Leger E., (2005) Jak dzieci uczą się wartości, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 12. Litak S., (2010) Historia wychowania, wydanie trzecie, Kraków: WAM Wyższa Szkoła.
 13. Pieczywok A., (1998) Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna i badawcza, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 14. Polcyn-Radomska A., (2014) Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, "Kwartalnik Naukowy", nr 1(17), s. 216-233.
 15. Stępień R., (1994) Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23-34 maja 1994 roku,
 16. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, (2009) Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 17. SUN TZU, (1994) Sztuka Wojny, Warszawa: Wydawnictwo Przedświt.
 18. Tulibacki W., (1998) Etyczne aspekty bezpieczeństwa na tle pewnych "stałych" cech natury ludzkiej [w:] Rosa R., (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, Siedlce-Chlewiska: WSR-P.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu