BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Łukasz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Coaching jako uzupełnienie umiejętności doradców zawodu
Coaching Skills Development for Counselors
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 52-57, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Doradztwo zawodowe, Coaching, Poradnictwo zawodowe
Careers advice, Coaching, Vocational guidance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coaching opiera się na prostym założeniu: każdy człowiek posiada ogromny potencjał i aby się rozwijać musi go w sobie odnaleźć, dobrze poznać, zrozumieć oraz odpowiednio ukierunkować. Odbywa się to poprzez autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie celów, a następnie ich stopniową realizację. Z coachingu można korzystać w przypadku różnych problemów i przełomowych momentów w życiu człowieka. Znajduje on również zastosowanie w doradztwie. Coachingowy styl pracy z klientem wspiera niektóre modele działalności doradcy zawodu w pespektywie typologii Bożeny Wojtasik. Autor zwraca uwagę, że wprowadzenie metody coachingu, jako uzupełnienia dotychczasowych umiejętności doradców zawodu może stać się początkiem nowej jakości indywidualnego doradztwa zawodowego, stanowiącego odpowiedź na nowe zjawiska w świecie pracy oraz same potrzeby klientów. (abstrakt oryginalny)

Coaching is based on a simple principle: every human has a huge potential to grow. This potential must be found, known, understood and focused properly. This happens by self-diagnosis, self-analysis, setting goals, and their gradual implementation. Coaching can be used for different problems and milestones in a person's life, as well as in consulting. Coaching style of working with the client, supports some areas of counselors' working models, as presented in Bożena Wojtasik's typology. The author points out that the implementation of the coaching method, as a skills development for counselors, may be the beginning of a new quality in their individual counseling, as a response to a new world event in work environment and also to customer needs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński Ł., (2012) Coaching - receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, "Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa", Poznań: rok V, nr 3/2012 (16).
 2. Cooper A., Cooper O., (2009) Gifts from Archangel Orel: Personal Sessions with an Extraordinary Coach, Burnaby: Healaura.
 3. Gruszczyńska D., (2006) Nowe wyzwania i wkład doradztwa zawodowego w rozwój potencjału [w:] Skłodowski H., (red.), Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Łódź: "Studia i monografie", nr 13.
 4. International Coach Federation, (2016) http://www.icf.org.pl/ [25.08.2016].
 5. Kawecka E., (2016) Doradztwo zawodowe, http://www.jobcoaching.com.pl/doradztwo-zawodowe [24.08.2016].
 6. Krawiec M., (2006) Współczesne doradztwo zawodowe w nowej doktrynie edukacyjnej [w:] Skłodowski H., (red.), Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Łódź: "Studia i monografie", nr 13.
 7. Kuc B.R., (2008) Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu [w:] Kowalczewski W., (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Warszawa: Difin.
 8. O'Donovan G., (2016) Noble Manhattan, http://www.noblemanhattan.pl [25.08.2016].
 9. O'Donohue W.T., Fisher J.E., (2008) Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Supported Techniques in Your Practice, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 10. Pakulniewicz-Błońska S., (2011) Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym: poradnictwo zawodowe a coaching kariery - próba porównania [w:] Kukla D. (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Warszawa: Delfin.
 11. Parsloe E., (1998) Coaching i mentoring, Warszawa: Petit.
 12. Parsloe E., Wray M., (2002) Trener i mentor, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Ratajczyk A., Filipczuk P., (2015) Definicja coachingu, www.iccpoland.pl [14.05.2015].
 14. Rogers J., (2010) Coaching, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Sultana R., (2004) Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy. Europejskie trendy, wyzwania i działania. Raport syntetyczny, CEDEFOP.
 16. Summerall P., Levin M., (2010) Giants, What I learned about life from Vince Lombardi and Tom Landry, Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 17. Sztoboryn-Giercuszkiewicz J., (2011) Coaching kariery a doradztwo zawodowe, https://szkoleniadoradowzawodowych.wordpress.com/2011/08/15/coaching-kariery-a-doradztwo-zawodowe [25.08.2016].
 18. Thorpe S., Clifford J., (2011) Podręcznik coaching, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 19. Wojtasik B., (2005) Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka" [w:] Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B., Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.
 20. Wojtasik B., (1994) Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Wojtasik B., (1997) Warsztat doradcy zawodu, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu