BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fudali-Czyż Agnieszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Cudo Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ratomska Marta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Międzykulturowy neuromarketing : międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych
Cross-cultural Neuromarketing : Cross-cultural Dimension of Neuromarketing Research
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr 4(20), s. 73-80, bibliogr. 59 poz.
Tytuł własny numeru
Doskonalenie człowieka
Słowa kluczowe
Badania międzykulturowe, Neuromarketing, Marka
Intercultural research, Neuromarketing, Brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie globalizacji marketingowcy widzą konieczność uwzględnienia różnic kulturowych w swoich działaniach marketingowych. Osoby pochodzące z odmiennych kultur mogą m.in. inaczej odbierać ten sam produkt, w zależności od tego, czy cechy tego produktu są zgodne z przyjętym w danej społeczności systemem wartości. Niewiele dotychczasowych badań neuromarketingowych bierze te różnice pod uwagę. Tymczasem, badania własne przeprowadzone w Polsce nad elektrofizjologicznymi korelatami oceny rozszerzenia marki dostarczają innych wyników, niż badania chińskie. Najprawdopodobniej uzasadnionym jest zatem uwzględnienie wymiaru międzykulturowego nie tylko w praktycznych działaniach i badaniach marketingowych, ale również w naukowych badaniach neuromarketingowych. Dlatego też proponujemy nowy termin naukowy - międzykulturowy neuromarketing - dla nazwania obszaru tych badań. (abstrakt oryginalny)

In the globalisation era, marketers see the need to adjust for cultural diversity. People from different cultures can, inter alia, perceive the same product differently, depending on whether its features are congruent with the commonly accepted values of the given culture. So far, very little neuromarketing research has been taking this aspect into account. For instance, our findings on electrophysiological correlates of brand extension evaluation differ from the ones of Chinese research. Therefore, it is reasonable to consider the cross-cultural dimension not only in practical actions and marketing research, but also in the field of neuromarketing scientific research. This leads us to an introduction of a new concept - cross-cultural neuromarketing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Keller K.L., Chakravarti D., Farquhar P., Reibstein D., Simon-Son I., Bridges S., (1990) Consumer Evaluations of Brand Extensions, "Journal of Marketing", nr 54 (January), s. 27-41.
 2. Albro W., (2015) Marketing to multicultural consumers, "ABA Bank Marketing and Sales", nr March, s. 16-23.
 3. Baran G., (2013) Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bottomley P.A., Holden S.J.S., (2001) Do we really know how consumers evaluate brand extensions? Empirical generalizations based on secondary analysis of eight studies, "Journal of Marketing Research", nr 38(4), s. 494-500.
 5. Boush D.M., Loken B., (1991) A Process-Tracing Study of Brand Extension Evaluation, "Journal of Marketing Research", nr 28 (1), s. 16-28.
 6. Broniarczyk S.M., Alba J.W., (1994) The importance of the brand in brand extension, "Journal of marketing research", s. 214-228.
 7. Brzezicka A., Kamiński J., (2010) Neuromarketing. Możliwości i ograniczenia [w:] Wierzchoń M., Orzechowski J., (red.), Nowe trendy w reklamie: między nauką a praktyką , s. 118-137, Warszawa: SWPS.
 8. Burton D., (2005) New course development in multicultural marketing, "Journal of Marketing Education, nr 27(2), s. 151-162.
 9. Cano C.R., Carrillat F.A., Jaramillo F., (2004) A Meta-Analysis of the Relationship Between Market Orientation and Business Performance: Evidence from Five Continents, "International Journal of Research in Marketing", nr 21 (2), s. 179-200.
 10. De Mooij M., Hofstede G., (2010) The Hofstede model: Applications to global branding and advertising strategy and research, "International Journal of Advertising", nr 29(1), s. 85-110.
 11. De Mooij M., Hofstede G., (2011) Cross-cultural consumer behavior: A review of research findings, "Journal of International Consumer Marketing", nr 23(3-4), s. 181-192.
 12. Deszczyński B., Deszczyński P., (2004) Customer Relationship Management konsekwencją globalizacji, "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu", nr (44), s. 168-192.
 13. Eisend M., (2015) Have We Progressed Marketing Knowledge? A Meta-Meta-Analysis of Effect Sizes in Marketing Research, "Journal of Marketing", nr 79, s. 23-40.
 14. Fisher C.E., Chin L., Klitzman R., (2010) Defining neuromarketing: Practices and professional challenges, "Harvard review of psychiatry", nr 18(4), s. 230-237.
 15. Fudali-Czyż A., Ratomska M., Cudo A., Francuz P., Kopiś N., Tużnik P., (2016) Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study, "Neuroscience Letters", nr 628 (August), s. 30-34.
 16. Goto S.G., Ando Y., Huang C., Yee A., Lewis R.S., (2009) Cultural differences in the visual processing of meaning: Detecting incongruities between background and foreground objects using the N400, "Social Cognitive and Affective Neuroscience", nr 5(2-3), s. 242-253.
 17. Gut M., Marchewka A., (2004) Funkcjonalny rezonans magnetyczny - nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu, Konferencja "Nowe Metody W Neurobiologii", s. 35-40.
 18. Han S., (2015) Understanding cultural differences in human behavior: a cultural neuroscience approach, "Current opinion in behavioral sciences", nr 3, s. 68-72.
 19. Han S., Ma Y., (2014) Cultural differences in human brain activity: A quantitative meta-analysis, "NeuroImage", nr 99, s. 293-300.
 20. Han S., Northoff G., (2008) Culture-sensitive neural substrates of human cognition: A transcultural neuroimaging approach, "Nature Reviews Neuroscience", nr 9(8), s. 646-654.
 21. Han S., Northoff G., Vogeley K., Wexler B.E., Kitayama S., Varnum M.E., (2013) A cultural neuroscience approach to the biosocial nature of the human brain, "Annual review of psychology", nr 64, s. 335-359.
 22. Hawkins S.A., Hoch S.J., Meyers-Levy J., (2001) Low-involvement learning: Repetition and coherence in familiarity and belief, "Journal of Consumer Psychology", nr 11(1), s. 1-11.
 23. Hofstede G.H., (1980) Culture's consequences: International differences in work-related values, Bevery Hills, CA: Sage.
 24. Hofstede G., Hofstede G.J., (2007) Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 25. Jaśkowski P., (2004) Zarys psychofizjologii, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 26. Keefe L.M., (2008) Marketing defined, "Marketing News", nr 42(1), s. 28-29.
 27. Keller K.L., Aaker D.A., (1992) The Effects of Sequential Introduction of Brand Extensions, "Journal of Marketing Research", nr 29(1), s. 35-50.
 28. Keller K.L., (1998) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice-Hall International: Hemel Hempstead.
 29. Korzenny F., (2008) Multicultural marketing and the reasons why, "Journal of Advertising Research", nr 48(2), s. 173-176.
 30. Kotler P., Keller K.L., (2012) Marketing, Poznań: Rebis.
 31. Kowalska-Musiał M., (2006) Marketing relacyjny-zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 2-8.
 32. Kutas M., Federmeier K.D., (2011) Thirty years and counting: finding meaning in the N400 component of the event-related brain potential (ERP), "Annual Review of Psychology", nr 62(August), s. 621-647.
 33. Lee N., Broderick A.J., Chamberlain L., (2007) What is 'neuromarketing'? A discussion and agenda for future research, "International Journal of Psychophysiology", nr 63(2), s. 199-204.
 34. Leonard M., (2012) Marketing Literature Review, "Journal of Marketing", nr 64 (March), s. 142-155.
 35. Ma Q., Wang C., Wang X., (2014) Two-Stage Categorization in Brand Extension Evaluation: Electrophysiological Time Course Evidence, "PLoS ONE", nr 9(12), s. 114-150.
 36. Ma Q., Wang X., Dai S., Shu L., (2007) Event-related potential N270 correlates of brand extension, "Neuroreport", nr 18(10), s. 1031-1034.
 37. Ma Q., Wang X., Shu L., Dai S., (2008), P300 and categorization in brand extension, "Neuroscience Letters", nr 431(1), s. 57-61.
 38. Masuda T., Russell M.J., Chen Y.Y., Hioki K., Caplan J.B., (2014) N400 incongruity effect in an episodic memory task reveals different strategies for handling irrelevant contextual information for Japanese than European Canadians, "Cognitive Neuroscience", nr 5(1), s. 17-25.
 39. Nęcki E., Orzechowski J., Szymura B., (2006) Psychologia poznawcza, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 40. Nisbett R.E., (2003) The geography of thought. How Asians and Westerners think differently... and why, Oxford: Oxford University Press.
 41. Nisbett R.E., Miyamoto Y., (2005) The influence of culture: Holistic versus analytic perception, "Trends in Cognitive Sciences", nr 9(10), s. 467-473.
 42. Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A., (2001) Culture and systems of thought: holistic versus analytic cognition, "Psychological review", nr 108(2), s. 291.
 43. Pitta D.A., Prevel Katsanis L., (1995) Understanding brand equity for successful brand extension, "Journal of Consumer Marketing", nr 12(4), s. 51-64.
 44. Plassmann H., Yoon C., Feinberg F.M., Shiv B., (2011) Consumer neuroscience, Wiley international encyclopedia of marketing.
 45. Shiv B., Yoon C., (2012) Integrating neurophysiological and psychological approaches: towards an advancement of brand insights, "Journal of Consumer Psychology", nr 22(1), s.3-6.
 46. Subocz D., (2012) Geert Hofstede - praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio J", XXV, 1-2, s. 41-52.
 47. Torelli C.J., Özsomer A., Carvalho S.W., Keh H.T., Maehle N., (2012) Brand concepts as representations of human values: do cultural congruity and compatibility between values matter? "Journal of Marketing", nr 76(4), s. 92-108.
 48. Tsang N.K.F., Ap J., (2007) Tourists' perceptions of relational quality service attributes: A cross-cultural study, "Journal of Travel Research", nr 45(3), s. 355-363.
 49. Vasyuta O., (2005) Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa, [w:] Forum Politologiczne, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 124-136.
 50. Villarreal R., (2014) Branding Implications of the Relationship between Hispanic Familism and Brand Related Behaviors: A Latent Variable Model Approach, "Academy of Marketing Studies Journal", nr 18(2), s. 103-119.
 51. Wang K., Umla-Runge K., Hofmann J., Ferdinand N.K., Chan R.C.K., (2014) Cultural differences in sensitivity to the relationship between objects and contexts: evidence from P3, "Neuroreport", nr 25(9), s. 656-660.
 52. Wang V.L., Cruthirds K.W., Wang Y.J., Wei J., (2014) "Enculturated" Pleasure: A Study in Multicultural Engagement, "Journal of Advertising Research", nr 54(3), s. 320-331.
 53. Wang X., Ma Q., Wang C., (2012) N400 as an index of uncontrolled categorization processing in brand extension, "Neuroscience Letters", nr 525(1), s. 76-81.
 54. Wardzała J., Bodziany M., (2014) Wielokulturowość w komunikacji młodych konsumentów z rynkiem. Studium wielkiego miasta, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 172-178.
 55. Wąsikowska B., (2015) Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 13(62), s. 145-156.
 56. Wąsikowska B., (2016) Zastosowanie technik neuronauki poznawczej do badania preferencji konsumentów, "Studia Ekonomiczne", nr (254), s. 209-218.
 57. Wielokulturowość (2016) Encyklopedia powszechna PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wielokulturowosc;3995791.html [26.10.2016].
 58. Wilkie W.L., Moore E.S., (2003) Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 Eras" of Thought Development, "Journal of Public Policy and Marketing", nr 22 (Fall), s. 116-146.
 59. Wilkinson I.F., Cheng C., (1999) Multicultural marketing in Australia: Synergy in diversity, "Journal of International Marketing", s. 106-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu