BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów
The Criteria and Procedurefor Selecting the Form of Income Taxation
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 153-161, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Forma opodatkowania, Dochody
Income tax, Form of taxation, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów wyboru formy opodatkowania dochodów oraz wskazanie procedury, która może być zastosowana dla ustalania najkorzystniejszej dla danego podatnika formy podatku dochodowego. Metodologia badania - W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - Efektem opracowania jest wskazanie kryteriów wyboru oraz procedury analitycznej, jakie mogą być zastosowane w warunkach wyboru formy opodatkowania dochodów. Decyzja dotycząca podatku dochodowego powinna wynikać z określonych kryteriów odzwierciedlających cechy jakościowe oraz przewidywaną wysokość podatku. Oryginalność/wartość - W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do problemu wyboru najkorzystniejszej formy podatku dochodowego, a także wskazano sposób prowadzenia analizy i rachunku opłacalności uwzględniający indywidualne preferencje i sytuację podatnika.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the criteria for selecting the form of taxation and an indication of the procedure, which can be used for determining the most advantageous for the taxpayer's income tax forms. Design/methodology/approach - The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings - The result of the study is to identify the selection criteria and analytical procedures that can be applied in conditions choose the form of taxation. The decision on the income tax should be due to specific criteria which reflect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value - This paper presents a comprehensive approach to the problem of selecting the most favorable income tax forms, and also indicated the conduct of analysis and account profitability taking into account individual preferences and the situation of the taxpayer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ickiewicz, J. (2009). Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Kozłowska, J. (2011). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 4. Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136- 162). Warszawa: PWE.
 8. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Szlęzak-Matusewicz, J. (2013). Zarządzanie podatkami osób fizycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu