BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczuk-Kochańska Magdalena (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola innowacji miękkich w badaniach innowacyjności przedsiębiorstw z sektorów niskotechnologicznych na przykładzie sektora spożywczego
The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors on the Example of Food Industry
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 23-32, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przemysł spożywczy, Wartość dla klienta
Innovations, Enterprise innovation, Food industry, Value to customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności podmiotów działających w sektorach niskich technologii. Podjęto w nim rozważania na temat przyczyn niskiej obecności przedsiębiorstw z takich sektorów w statystykach dotyczących innowacyjności. Przedstawiono podstawowe definicje innowacji. Ukazano specyfikę sektora spożywczego jako jednego z kluczowych sektorów gospodarki światowej. Następnie przedstawiono sposoby wprowadzana innowacji miękkich przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego. (abstrakt oryginalny)

The study refers to the issue of innovation entities operating in the low-tech sectors. It discusses the reasons for the low presence of companies from this kind of sectors in the statistics on innovation. The article presents the basic definitions of innovation. It shows the specificity of the food sector as one of the key sectors of the global economy. Next, reference is made to the current distribution of innovations and the specifics of soft innovation are presented, including an attempt to identify ways of soft innovations introduction by food businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn, J. (red.) (2006). Podstawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.
 2. Anglin, P.M. (1992). The relationship between models of horizontal and vertical differentiation. Bulletin of Economic Research, 44(1), 1-20.
 3. Baregheh, A., Rowley, J., Sambrook, S. i Davies, D. (2012). Food sector SMEs and innovation types. British Food Journal, 114(11), 1640-1653, http://dx.doi.org/10.1108/00070701211273126.
 4. Bianchi, G. i Bortolotti, F. (1996). On the concept of formal innovation. Referat przedstawiony na European Regional Science Association, 36th European Congress. Zurich: ETH.
 5. Brännback, M. i Wiklund, P. (2001). A new dominant logic and its implications for knowledge management: A study of the Finnish food industry. Knowledge and Process Management, 8(4), 197-206, http://dx.doi.org/10.1002/kpm.123.
 6. Christensen, C.M. (2010). Przełomowe innowacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Ciliberti, S., Bröring, S. i Martino, G. (2015). Drivers of innovation in the European food industry: Evidences from the Community Innovation Survey. International Journal on Food System Dynamics, 6(2), 175-190, http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v6i3.635.
 8. Dahlin, K.B. i Behrens, D.M. (2005). When is an invention really radical? Defining and measuring technological radicalness. Research Policy, 34(5), 717-737, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2005.03.009.
 9. Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 10. EC (European Commission). (2015). The 2015 EU industrial R&D investment scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 11. Esposti, R. (2009). Solving the controversy between functional and natural food: Is agri-food production becoming modular? W: A. Lindgreen, M.K. Hingley, J. Vanhamme, The crisis of food brands: sustaining safe, innovative and competitive food supply. Surrey i Farnham: Gower Publishing Ltd.
 12. Esposti, R., Lucatelli., S. i Peta E.A. (2007). Innovations strategies and consumption trends in Italy: A focus on the agro-food sector. Materiali UVAL. Analisi e Studi, 15.
 13. Firlej, K. i Żmija, D. (2014). Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo UEK i Fundacja UEK.
 14. Freeman, C. (1968). Chemical process plant: Innovation and the world market. National Institute Economic Review, 45, 29-51.
 15. Freeman, C. (1982). The economics of industrial innovation. Cambridge: MIT Press.
 16. Heidenreich, M. (2009). Innovation patterns and location of European low-medium-technology industries. Research Policy, 38(3), 483-494, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2008.10.005.
 17. Hirsch-Kreinsen, H. (2008). "Low-technology": A forgotten sector in innovation policy. Journal of Technology Management and Innovation, 3(3), 11-20, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242008000100002.
 18. Hirsch-Kreinsen, H. i Jacobson, D. (red.). (2008). Innovation in low-tech firms and industries. Cheltenham i Northampton: Edward Elgar.
 19. Hirsch-Kreinsen, H., Jacobson, D. i Robertson, P.L. (2006). 'Low-tech' industries: Innovativeness and development perspectives - a summary of a European Research Project. Prometheus: Critical Studies in Innovation, 24(1), 3-21, http://dx.doi.org/10.1080/08109020600563762.
 20. Juchniewicz, M. (2011). Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13(2), 159-164.
 21. Kirner, E., Kinkel, S. i Jaeger, A. (2009). Innovation paths and the innovation performance of lowtechnology firms: An empirical analysis of German industry. Research Policy, 38(3), 447-458, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2008.10.011.
 22. Kotler, Ph. i Trias de Bes, F. (2004). Marketing lateralny. Warszawa: PWE.
 23. Lancaster, K.J. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political Economy, 74(2), 132-157, http://dx.doi.org/10.1086/259131.
 24. Leis, M., Gijsbers, G. i van der Zee, F. (2011). Sectoral innovation watch: Food and drinks sector: Final sector report. DG Enterprise and Industry, European Commission.
 25. Mark-Herbert, C. (2004). Innovation of a new product category - functional foods. Technovation, 24(9), 713-719, http://dx.doi.org/10.1016/S0166-4972(02)00131-1.
 26. Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan.
 27. Marzal, J.A. i Esparza, E.T. (2007). Innovation assessment in traditional industries: A proposal of aesthetic innovation indicators. Scientometrics, 72(1), 33-57, http://dx.doi.org/10.1007/s11192-007-1708-x.
 28. Mendonça, S. (2014). National adaptive advantages: Soft innovation and marketing capabilities in periods of crisis and change. W: A.A.C. Teixeira, E. Silva i R.P. Mamede (red.), Structural change, competitiveness and industrial policy: Painful lessons from the European periphery. London: Routledge.
 29. Mowery, D. i Rosenberg, N. (1979). The influence of market demand upon innovation: A critical review of some recent empirical studies. Research Policy, 8(2), 102-153.
 30. NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts.) (2009). Soft innovation: Towards a more complete picture of innovative change. London.
 31. OECD. (1997). The measurement of scientific and technological activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data: Oslo Manual. Paris.
 32. OECD. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data: Oslo Manual. Paris.
 33. Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy, 13(6), 343-373, http://dx.doi.org/10.1016/0048-7333(84)90018-0.
 34. Rogers, E.M. (1983). Diffusion of innovations. New York: Free Press, London: Collier Macmillan.
 35. Sandven, T., Smith, K. i Kaloudis, A. (2005). Structural change, growth and innovation: The roles of medium and low-tech industries, 1980-2000. W: H. Hirsch-Kreinsen, D. Jacobson i S. Læstadius (red.), Low-tech innovation in the knowledge economy. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing.
 36. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 37. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. New York: Doubleday / Currency.
 38. Smith, K. (2006). Measuring innovation. W: J. Fagerberg, D.C. Mowery i R.R. Nelson (red), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0006.
 39. Som, O. (2012). Innovation without R&D: Heterogeneous innovation patterns of non-R&D-performing firms in the German manufacturing industry. Wiesbaden: Springer Gabler, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-3492-5_5.
 40. Stoneman, P. (2010). Soft innovation: Economics, product aesthetics, and the creative industries. Oxford: Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199572489.001.0001.
 41. Swan, G.M.P. (2009). The economics of innovation: An introduction. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 42. Tödtling, F. i Trippl, M. (2005). One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34(8), 1203-1219, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2005.01.018.
 43. Tunzelmann, von N., Acha, V. (2005). Innovation in "low-tech" industries. W: J. Fagerberg, D.C. Mowery i R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University, http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0015.
 44. Van de Ven, A.H. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Science, 32(5), 590-607.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu