BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olechowski Piotr Artur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Syntetyczne ujęcie problemu opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w polskim i europejskim prawie autorskim
Synthetic Approach to the Problem of Copyright Levies in European and World Copyright Law
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2016, nr spec. (21), s. 51-56, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje prawa prywatnego w obrocie gospodarczo-prawnym
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Regulacje prawne
Copyright law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego artykułu jest kwestia opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim. Opracowanie ma za zadanie omówienie występujących modelów opłat oraz genezy powstania takiej instytucji. W artykule zostają prześledzone problemy oraz niektóre czynniki wpływające na nieaktualność obowiązujących regulacji prawnych. Gruntownej analizie poddana jest aktualna sytuacja prawna występująca w polskiej Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W treści artykułu Autor poszukuje alternatywnego modelu, który spełniałby oczekiwania oraz należycie uwzględniał interesy zarówno podmiotów uprawnionych, jak i beneficjentów postanowień o dozwolonym użytku prywatnym. Omówienie problematyki ma zadanie przybliżyć w sposób jak najbardziej syntetyczny problem i odpowiedzieć na pytanie, w którym kierunku powinien podążać polski ustawodawca. (abstrakt oryginalny)

The theme of this article is the question of copyright levies and so-called "blank media" in copyright law. The study is to discuss the existing models of fees and origins of such an institution. The aim of the article is also to investigate the problems and some of the legally relevant factors, affecting the anachrony of existing regulations. It is subjected to a thorough analysis of the current legal situation occurring in the Polish Act on Copyright and Related Rights and the case law of the Supreme Court of Justice of the European Union. In the article the authors is looking for an alternative model that would meet the expectations and would also take into account the interests of both: right holders and beneficiaries of the provisions of fair use private. Discussion of this issue will pose a question of the best legal solution and give an answer to the question what would the Polish legislator opt for. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błeszyński J., (2000) Kopiowanie utworów chronionych prawem autorskim za pomocą urządzeń reprograficznych, Prace z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa: Ch Beck.
  2. Hugenholtz B., (2012) The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies [w:] Sherman B., Wiseman L., (red.), Copyright and the Challenge of the New, Alphen aan den Rijn.
  3. Machała W., (2013) "Standard Padawana". Opłaty od sprzętu zwielokrotniającego oraz czystych nośników po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 października 2010 r. i z dnia 16 czerwca 2011 r., Oblicza Prawa Cywilnego - Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Sikorski R., (2015) Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim - skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LXXXVII, zeszyt 2.
  5. Sokołowska D., (2014) Opłaty reprograficzne, Warszawa: s. 28, cyt. za M. Kępiński [w:] Prawo autorskie, Barta J., (red.), System Prawa Prywatnego, tom 13, red. Serii Z. Radwański, Warszawa 2013.
  6. Vitorino A., (2013) Recommendations resulting from the mediation on private copying and reprography levies, Brussels, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino-recommendations_en.pdf [25.03.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu