BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Rafał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ jakości zysku na zależność pomiędzy zyskiem a stopą zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie
Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings Relationship: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 60-77, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu akcji, Zysk, Prognozowanie cen, Giełda papierów wartościowych, Wyniki badań
Stock rate of returns, Profit, Prediction of prices, Stock market, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny tego czy i w jakim zakresie jakość zysku determinuje przydatność wyniku finansowego dla prognozowania ceny akcji (stopy zwrotu) w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Dla oceny jakości zysku wykorzystano wskaźniki oparte na czterech jego atrybutach, tj. trwałości, zdolności predykcyjnej, stopniu wygładzania zysku oraz stabilności. Wyniki badania oparte na szerokiej próbie obejmującej wszystkie niefinansowe spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2009-2016 pozwoliły potwierdzić pozytywny wpływ, jaki wywiera jakości zysku na badaną zależność. Należy jednak podkreślić, że siła tego wpływu jest zmienna w czasie i zależy od przynależności sektorowej badanej spółki. (abstrakt oryginalny)

The paper examines whether and how earnings quality affects the returns-earnings relationship taking into consideration four earnings attributes including persistence, predictability, smooth ness and stability. For a large sample of non-financial firms listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 2009-2016, the study showed that earnings quality has a positive influence on the tested relationship. Moreover, the nature (parameters) of the returns/earnings relation exhibits considerable instability over time and across sectors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alaa', A.A. i Al-Debi'e, M.M. (2015). The Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings Relationship: Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, 4, 165-175.
 2. Ball, R. i Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(2), 159-177.
 3. Barth, M., Beaver, W. i Landsman, W. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting and Economics, 25, 1-34.
 4. Beidleman, C.R. (1973). Income smoothing: The role of management. The Accounting Review, 48(4), 653-667.
 5. Bernard, V. (1995). The Feltham-Ohlson Framework: Implications for Empiricists. Contemporary Accounting Research, 733-747.
 6. Bowen, R.M., Rajgopal, S. i Vankatachalam, M. (2003). Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performance. Contemporary Accounting Research, 25(2), 351-405.
 7. Chan, K., Chan, L.K.C., Jegadeesh, N. i Lakonishok J. (2006). Earnings quality and stock returns. Journal of Business, 79(3), 1041-1082.
 8. Cieślik, R. (2016). The effect of earnings persistence, predictability, smoothness and stability on the returns-earnings relationship: evidence from Warsaw Stock Exchange. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 1, 17-24.
 9. Cho, M. (2005). The usefulness of earnings, the magnitude of price change, and the return-earnings covariance: beyond the ERC and R². Working Paper, University of Maryland.
 10. Collins, D., Maydew, E. i Weiss, I. (1997). Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics, 24, 39-67.
 11. DeAngelo, H., DeAngelo, L. I Skinner, D. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics, 17(1-2), 113-143.
 12. Dichev, I.D., Graham, J.R., Harvey, C.R. i Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3), 1-33, http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.05.004.
 13. Dechow, P. i Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(Supplement), 35-59.
 14. Dechow, P., Sloan, R. i Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-225.
 15. Dechow, P. i Schrand, C. (2004). Earnings Quality. The Research Foundation of CFA Institute.
 16. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M. i Schipper, K. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
 17. Gajdka, J. i Pietraszewski, P. (2015). Wzrost zysków spółki a stopy zwrotu z akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 2, 93-102.
 18. Hayn, C. (1995). The information content of losses. Journal of Accounting and Economics, 20, 125-153.
 19. Kormendi, R. i Lipe, R. (1987). Earnings innovations, earnings, persistence, and stock returns. Journal of Business, 60(3), 323-345.
 20. Kothari, S.P., Leone, A. i Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39, 163-197.
 21. Kothari, S.P. i Zimmerman, J.L. (1995). Price and return models. Journal of Accounting and Economics, 20, 155-192.
 22. Leuz, C., Nanda, D. i Wysocki P. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69, 505-527.
 23. Lev, B. i Zarowin, P. (1 999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, 37, 353-385.
 24. Lev, B. i Thiagarajan, R. (1993). Fundamental information analysis. Journal of Accounting Research, 31, 190-215.
 25. Lev, B. (1989). On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research. Journal of Accounting Research, 27(Supplement), 153-92.
 26. Majewski, S. i Doszyń, M. (2013). Efekty wpływu czynników behawioralnych na stopy zwrotu z akcji spółek sektora budowlanego notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, 170-179.
 27. Melumad, N.D. i Nissim, D. (2009). Line-item analysis of earnings quality. Foundations and Trends in Accounting, 3(2-3), 87-221.
 28. McVay, S. (2006). Earnings management using classification shifting: An examination of core earnings and special items. The Accounting Review, 81(3), 501-531.
 29. Ohlson, J. (1991). The theory of value and earnings and an introduction to the Ball-Brown analysis. Contemporary Accounting Research, 7, 1-19.
 30. Penman, S. i Zhang, X. (2002). Accounting conservatism, the quality of earnings, and stock returns. The Accounting Review, 77, 237-264.
 31. Perotti, P. i Wagenhofer, A. (2014). Earnings Quality Measures and Excess Returns. Journal of Business Finance & Accounting, 41(5-6), 545-571.
 32. Sloan, R. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings? The Accounting Review, 71(3), 289-315.
 33. Watts, R. i Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 34. Watts, R.L. (2003a). Conservatism in accounting Part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17, 207-221.
 35. Watts, R.L. (2003b). Conservatism in accounting Part II: Evidence and research opportunities. Accounting Horizons, 17, 287-301.
 36. Żurawik, B. (2012). Irracjonalność zachowań inwestorów giełdowych Zarządzanie i Finanse, 10(2/2), 203-218.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu