BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duliniec Aleksandra (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw : wyniki badań polskich spółek giełdowych
Motives of Decisions on Corporate Debt : A Survey of Polish Listed Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 237-247, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Zarządzanie finansami, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Stock market companies, Financial management, Company indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących motywów decyzji finansowych w zakresie wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych oraz porównanie otrzymanych rezultatów z wynikami podobnych badań przeprowadzonych za granicą. Skonfrontowanie wniosków z badań empirycznych z głównymi teoriami struktury finansowania przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badania ankietowe dyrektorów finansowych polskich spółek giełdowych (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na podstawie autorskiego kwestionariusza. Ankieta została zrealizowana metodą CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne). Przeprowadzono 200 takich wywiadów. Wyniki - Główne motywy decyzji finansowych dotyczących kształtowania wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych to utrzymanie elastyczności finansowej i niewystarczające wewnętrzne źródła finansowania. Uzyskane wyniki są w dużej mierze zgodne z wynikami podobnych badań ankietowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Wnioski z badań nie są natomiast w pełni spójne z rozważaniami teoretycznymi w zakresie struktury finansowania przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Jest to, jak się wydaje, pierwsze badanie motywów decyzji finansowych w polskich przedsiębiorstwach. Osiągnięte wyniki umożliwiają weryfikację na gruncie polskim (rynek kapitałowy jest nadal rynkiem rozwijającym się) wniosków wynikających z teorii struktury kapitału.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the results of the survey among CFOs in Polish listed companies to get known their motives to make decisions on the amount and structure of company's debt. The results of the Polish survey have been compared with the previous findings from the US and selected European countries and confronted with major capital structure theories. Methodology - Survey of 200 Polish listed companies excluding banks and insurance firms. The questionnaire included questions on firm characteristics and the CFOs' views on factors related to debt decisions. Computer Assisted Telephone Interview (CATI) method was used to conduct the survey. Findings - Firms are concerned about financial flexibility and insufficient internal funds when making decisions on debt amount. The results of Polish survey are to some extent similar to surveys conducted among American and West European CFOs and are not fully consistent with major capital structure theories. Originality/value - That is most probably the first survey on financial decisions motives in Polish listed companies. The results make it possible to verify the main capital structure theories implications on the Polish market, which is still the emerging one.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bancel, F., Mittoo, U.R. (2004). Cross-Country Determinants of capital Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management, 33 (4), 103-132.
  2. Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2004). Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practice. Financial Management, 33 (4), 71-101.
  3. Brounen, D., de Jong, A., Koedijk, K. (2006). Capital Structure Policies in Europe. Survey Evidence. Journal of Banking & Finance, 30 (5), 1409-1442.
  4. Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
  5. Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important? Financial Management, 38 (1), 1-37.
  6. Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the Field. Journal of Financial Economics, 60 (2-3), 187-243.
  7. Graham, J.R., Harvey, C.R. (2002). How Do CFOs Make Capital Budgeting and Capital Structure Decisions. Journal of Applied Corporate Finance, 15 (1), 8-23.
  8. Jensen, M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flows, Corporate Finance and Takeover. American Economic Review, 76 (2), 323-339.
  9. Miglo, A. (2011). Trade-Off, Pecking Order, Signaling, and Market Timing Models. W: H.K. Baker, G.S. Martin (red.), Capital Structure and Corporate Financing Decisions. Theory, Evidence, and Practice (s. 171-189). John Wiley & Sons.
  10. Pinegar, J.M., Wilbricht, L. (1989). What Managers Think of Capital Structure Theory: A Survey. Financial Management, 18 (4), 82-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu