BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodnicka-Jaworska Patrycja (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro
The Impact of Financial Indicators on Credit Ratings of Banks From Eurozone
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 3 (28), s. 27-37, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ocena zdolności kredytowej, Rentowność, Aktywa, Ryzyko kredytowe
Credit rating, Profitability, Assets, Credit risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the determinants affecting the banks' credit ratings from the Eurozone. Therefore, a literature review was made on the basis of which a hypothesis was put: asset quality, profitability, liquidity and capital adequacy indicators have statistically significant effect on the banks' credit ratings. To verify the hypothesis there were used logit panel data models. For the research information was collected on the publication of the long-term issuer banks' credit ratings in 1998-2015 period of time. Credit ratings were decomposed linearly on the numeric varibales. Financial indicators were used as independent variables. The study used quarterly data. Necessary data were obtained from the Thomson Reuters database.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bellotti T., Matousek R., Stewart C., 2011a, A note comparing support vector machines and ordered choice models' predictions of international banks' rating, Decision Support Systems, vol. 51, no. 3, June, s. 682-687.
 2. Bellotti T., Matousek R., Stewart C., 2011b, Are rating agencies' assignments opaque? Evidence from international banks, Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 4, April, s. 4206-4214.
 3. Bissoondoyal-Bheenick E., 2005, An analysis of the determinants of sovereign ratings, Global Finance Journal, vol. 15, s. 251-280.
 4. Bissoondoyal-Bheenick E., Treepongkaruna S., 2011, An analysis of the determinants of bank ratings: comparison across ratings agencies, Australian Journal of Management, vol. 36, no. 3, s. 405-424.
 5. Chodnicka-Jaworska P., 2015, Credit rating determinants for European countries, Global Journal of Management and Business C, vol. 15, no. 9, s. 6-18.
 6. Duan J.-C., Van Laereb E., 2012, A public good approach to credit ratings - from concept to reality, Journal of Banking & Finance, vol. 36, Issue 12, p. 3239-3247.
 7. Ferri G., Liu L.G., Stiglitz J.E., 1999, Are credit ratings pro-cyclical? Evidence from East Asian countries, Economic Notes, vol. 28, no. 3, s. 335-55.
 8. Hassan O.A.G, Barrell R., 2013, Accounting for the determinants of banks' credit ratings, Brunel University of London Economics and Finance Working Paper Series, vol. 13-02.
 9. Hau H., Langfield S., Marques-Ibanez D., 2012, Bank ratings what determines their quality?, EBC Working Paper Series, vol. 1484, October.
 10. Liao H., Chen T., Lu C., 2009, Bank credit risk and structural credit models: Agency and information asymmetry perspectives, Journal of Banking and Finance, vol. 33, no. 8, s. 1520-1530.
 11. Öğüt H., Doğanay M.M., Ceylan N.B., Aktaş R., 2012, Prediction of bank financial strength ratings: The case of Turkey, Economic Modelling, vol. 29, s. 632-640.
 12. Ötker-Robe I., Podpiera J., 2010, The Fundamental Determinants of Credit Default Risk for European Large Complex Financial Institutions, IMF Working Paper, vol. WP/10/153.
 13. Poon W.P.H., Firth M., Fung H., 1999, A multivariate analysis of the determinants of Moody's bank financial strength ratings, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 9, no. 3, s. 267-283.
 14. Poon W., Lee J., Gup B.E., 2009, Do solicitations matter in bank credit ratings? Results from a study of 72 countries, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 41, s. 285-314.
 15. Shen C., Huang Y., Hasan I., 2012, Asymmetric benchmarking in bank credit rating, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, vol. 22, s. 171-193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu