BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pagieła Jacek (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Tytuł
Diagnoza kultury bezpieczeństwa w wybranych przedsiębiorstwach krajów UE w świetle badań pilotażowych
Diagnosis of Safety Culture in Selected Ue Enterprises in the Light of Pilot Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 381-392, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Praca, Kultura organizacyjna
Security, Labour, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest częścią kultury organizacyjnej. Składają się na nią indywidualne i grupowe wartości, postawy, umiejętności oraz normy postępowania, które wpływają na styl, jakość oraz skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Niniejszy artykuł opiera się na analizie badań pilotażowych przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach krajów Unii Europejskiej. Przedmiotowe badania odnosiły się do świadomości kultury bezpieczeństwa wśród kierownictwa wyższego szczebla w organizacjach z Polski, Portugalii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Ponadto w artykule zostały zaprezentowane interpretacje pojęcia kultury bezpieczeństwa przez menadżerów w poszczególnych państwach objętych przedmiotowymi badaniami.(abstrakt oryginalny)

Safety culture in a company constitutes part of organisational culture. It consists of individual and group values, attitudes, skills and standards of behaviour which influence style, quality and effectiveness of occupational health and safety management. This study is an analysis of pilot studies carried out in selected enterprises in European Union countries. The subject studies relate to awareness of safety culture among senior management in organisations in Great Britain, Poland, Portugal and Croatia. Furthermore, the article presents interpretations of the concept of safety culture by managers in particular countries included in the subject study.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cox S., Cox T.: The structure of employee attitudes to safety: an European ex ample. Work & Stress, 5, 1991.
 2. Geller E.S.: Ten principles for achieving a Total Safety Culture. "Professional Safety", 09, 1994.
 3. Guldenmund F.W.: (Mis)under standing Safety Culture and Its Relationship to safety Management. "Risk Analysis" 10, 2010.
 4. Hudson P.: Applying the les sons of high risk industries to health care. Qual Saf Heallh Care, 2003.
 5. Horbury C.R., Bottomoley D.M.: Research into health and safety in the paper industry. "Health & Safety Laboratory", 1997.
 6. International Nuclear Safety Advisory Group, Summary Raport on the Post-Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident. Raport No. 75-INSAG-1, Safety Series, 1986.
 7. Lis T., Nowacki K.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym. Gliwice 2005.
 8. Ostrom L., Wilhelmsen C., Kaplan B.: Assessing safety culture. Nuclear Safety, 34, 1993.
 9. Pawłowska Z.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, [w:] (red.) H. Bednarczyk, I. Woźniak: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. Radom 2004.
 10. Pidgeon N.F.: Safety culture: key theoretical issues. "Work & Stress", 13, 1998.
 11. Reason J.T.: Achieving a good safety culture: theory adn practice. "Work and Stress", 12, 1998.
 12. Szubielska J.: Kultura bezpieczeństwa - koncepcje, diagnoza, wybrane problemy metodologiczne, [w:] (red.) A. Rakowska: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2013.
 13. Studenski R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. "Bezpieczeństwo Pracy", 9, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu