BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górczyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies
Kredyt kupiecki w strukturze finansowej przedsiębiorstwa
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 267-278, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Struktura finansowania przedsiębiorstw, Kredyt kupiecki, Źródła finansowania
Structure of corporate financing, Trade credit, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem tego artykułu jest analiza zmian w strukturach finansowych przedsiębiorstw z różnych sektorów w latach 2010 do 2014. Metodyka - W badaniu dane publikowane przez GUS zostały używane. Wyniki - Udział kredytu kupieckiego w finansach firm zmienia się powoli i jest duża częścią budżetów przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to analyse the changes in the financial structures of companies in different sectors in the years 2010-2014. Methodology - In the research the data published by GUS (Polish Central Statistical Office) were used. Findings - The share of the trade credit in the finances of companies is changing slowly and is a big part of a firm's budgets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, P.D., Wyatt, S.B., Kim, Y.H. (1992). A contingent claims analysis of trade credit. Financial Management, 21 (3).
 2. Atanasova, C. (2008). Access to institutional finance and the use of trade credit. Financial Management, 36 (1), 49.
 3. Burkart, M., Ellingsen, T. (2004). In kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 94 (3).
 4. Chenga, N.S., Pikeb, R. (2003). The trade credit decision of UK firms. Managerial and Decision Economics, 24 (6/7).
 5. Cuñat, V. (2007). Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers. The Review of Financial Studies, 20 (2).
 6. Ferris, J.S. (1981). A transaction theory of trade credit use. The Quarterly Journal of Economics, 96 (2).
 7. Fisman, R., Love, I. (2003). Trade-credit, financial intermediary development, and industry growth. Journal of Finance, 58 (1).
 8. Górczyński, S. (2014). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. In: D. Nowak (ed.), Wybrane problemy współpracy i współdziałania przedsiębiorstw (pp. 147-155). Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 9. Kreczmańska-Gigol, K. (2014). Kredyt kupieki. In: J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis (eds.), Finansowanie przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczno-praktyczne (pp. 149-165). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 10. Kubiak, J. (2000). Znaczenie źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw Handlowych. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (pp. 193-202). Materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 r. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 11. Łuczka, T. (2000). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makrootoczenia. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 12. Macias, J. (2012). Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Problemy Jakości, 44, 6-11.
 13. Nowak, D., Górczyński, S. (2017). Motywy i czynniki rozwoju kredytu handlowego w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 14. Peterson, M.A., Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu