BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowska Grażyna (Uniwersytet Warszawski), Król Grzegorz (Uniwersytet Warszawski), Wierzbiński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Cztery metodologiczne zagrożenia w naukach o zarządzaniu
Four Methodological Threats in Management Science
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 146-156, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Metody ilościowe, Nauki o zarządzaniu
Quantitative methods, Management sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście omówiono cztery metodologiczne zagrożenia pojawiające się w badaniach ilościowych z zakresu nauk o zarządzaniu: (1) Zbyt mała liczba eksperymentów; (2) Słabość modeli teoretycznych; (3) Słabość pomiaru; (4) Słabość analiz. Większość tych zagrożeń dotyczy także badań psychologicznych i socjologicznych. W podsumowanie znajdują się odpowiedzi na potencjalnie nieuzasadnione zarzuty recenzentów dotyczące próby i braku hipotez. (abstrakt oryginalny)

The text discusses four threats in the analysis of data in management science: (1) Too small number of experimental studies; (2) Weakness of theoretical models; (3) Weakness of measurement; (4) Weakness of analysis. Most of these pitfalls apply also to psychological and sociological research. The summary covers answers to reviewers' potentially unjustified objections concerning samples and lack of hypotheses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allport, G.W. (1937). Personality: A psychological interpretation. New York: Holt.
 2. Aronson, E. i Wieczorkowska, G. (2001). Kontrola naszych myśli i uczuć. Rozdział 4. Jak możemy zdobyć odpowiedź na nurtujące nas pytania? Warszawa: Santorski.
 3. Brzeziźski, J.M. (2012). Co to znaczy, że wyniki przeprowadzonych przez psychologów badań naukowych poddawane są analizie statystycznej? Roczniki Psychologiczne, 15(3), 7-40.
 4. Costa, P.T., McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resourses.
 5. Czapiński, J. (1996). Uziemienie polskiej duszy. W: M. Marody i E. Gucwa-Leśny (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce (s. 252-275). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Davison, A.C. i Hinkley, D.V. (1997). Bootstrap methods and their application. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. New York: Cambridge University Press.
 7. ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file edition 2.0. NSD - Norwegian Centre for Research Data, Norway - Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC.
 8. Gilbert, D.T., Tafarodi, R.W. i Malone, P.S. (1993). You can't not believe everything you read. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 221-233.
 9. Gilbert, D. (2007). Stumbling on Happiness. New York, NY: Vintage Books.
 10. Grice, P. (1977). Logika i konwersacja. Przegląd Humanistyczny, 6.
 11. Grudzewski, W.M. i Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin S.A.
 12. Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378.
 13. Napier, J.L. i Jost, J.T. (2008). Why are conservatives happier than liberals? Psychological Science, 19(6), 565-572.
 14. Nisbett, R. (2016). The Crusade Against Multiple Regression Analysis. Pobrano z https://www.edge.org/conversation/richard_nisbett-the-crusadeagainst-multiple-regression-analysis
 15. Pedhazur, E.J. (1997). Multiple regression in behavioral research. Belmont: Wadsworth Publishing.
 16. Piliavin, I.M., Rodin, J. i Piliavin, J. (1969). Good Samaritanism: an underground phenomenon? Journal of Personality and Social Psychology, 13(4), 289-299.
 17. Siarkiewicz, M. (2007). Zastosowanie metody analizy szeregów czasowych do badania zależności pomiędzy składem posiłków a subiektywnie odczuwanym poziomem energii. W: K. Winkowska-Nowak, A. Nowak i A. Rychwalska (red.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych (s. 15-20). Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS.
 18. Siuta, J. (2006). Inwentarz Osobowo ci NEO-PIR Paula T. Costy i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 19. Starbuck, W.H. (2016). 60th Anniversary Essay: How Journals Could Improve Research Practices in Social Science. Administrative Science Quarterly, 2, 165-183, http://10.1177/0001839216629644 asq.sagepub.com
 20. Szarota, P. (2008). Wielka Piątka - stare problemy, nowe wątpliwości. Roczniki Psychologiczne, 11(1), 127-138.
 21. Taleb, N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House.
 22. Thorngate, W. i Chunyun, M. (2016). Wiggles and curves: The analysis of ordinal patterns. Problemy Zarządzania, 2.
 23. Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 24. Van Bavel, J.J., Mende-Siedlecki, P., Brady, W.J i Reinero, D.A. (2016). Contextual sensitivity in scientific reproducibility. Proceedings of the National Academy of Sciences. Social Sciences - PNAS, 23 6454-6459, http//:dx.doi.org/10.1073/pnas.1521897113
 25. Wänke, M., Schwarz, N. i Noelle-Neumann, E. (1995). Asking comparative questions: The impact of the direction of comparison. Public Opinion Quarterly, 59, 347-372.
 26. Wierzbiński, J. (2009). Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 27. Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 28. Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2012). Zrozumieć dane i starać się rozwiązać problem. Roczniki Psychologiczne, 3.
 29. Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 30. Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. i Król, G. (2015). Metody ilościowe. W: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 31. Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Król, G. i Wierzbiński, J. (2015). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość edukacji akademickiej. W: Gospodarka na rozdrożu - XXI wiek. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 32. Zimbardo, P.G. i Gerrig, R.J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu