BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olko Sławomir (Silesian University of Technology, Poland), Brzóska Jan (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Conception and Implementation of Regional Innovation Strategy Based on Smart Specializations of Śląskie Voivodship
Koncepcja i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji opartej na inteligentnych specjalizacjach województwa śląskiego
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 1, s. 43-51, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność regionu, Inteligentna specjalizacja
Innovations, Regional innovation, Smart specialization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32, R11, R58
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu określania inteligentnych specjalizacji oraz ich roli w projektowaniu i wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji (RIS ). Zaprezentowano uwarunkowania wyboru trzech inteligentnych specjalizacji w województwie śląskim (energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych) na tle wyborów innych regionów w Polsce i UE. Przedstawiony problem badawczy polega na określeniu modelu umożliwiającego zaplanowanie i realizację prac merytorycznych nad strategią innowacji, która zapewnić ma rozwój regionu oraz uzyskać potrzebne finansowanie. Metodyka składa się dwóch części. Pierwsza dotyczy opracowania (projektowania) RIS druga modelu jej wdrożenia. Podstawowym założeniem merytorycznym projektowania jest oparcie koncepcji i realizacji strategii na inteligentnych specjalizacjach. Oznacza to efektywne i synergiczne wykorzystanie publicznego wsparcia na rzecz wzmacniania zdolności innowacyjnych poprzez koncentrację na najbardziej obiecujących obszarach przewagi komparatywnej. Druga część metodyki odnosi się do modelu wdrażania RIS, który również opiera się na przyjętych inteligentnych specjalizacjach, lecz w większym stopniu określa aspekty praktyczne: zidentyfikowane projekty i możliwości ich finansowania. Wartością poznawczą artykułu jest przedstawienie metody projektowania RIS oraz opracowania modelu wdrożeniowego na przykładzie Województwa Śląskiego. W szczególności zostały przedstawione inteligentne specjalizacje w kontekście ich wpływy na decyzje strategiczne określone w RIS. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to investigate the process of selecting regional smart specializations in designing and implementing Regional Innovation Strategy (RIS ). It presents conditions concerning selection of three smart specializations - i.e., power sector, medicine and information and communication technologies (ICT ) on the background of selected smart specializations in the remaining regions of Poland and other EU states. They are characterized in the aspect of using the knowledge for the purposes of implementation of the goal adopted in RIS. The basic research problem (in the methodology aspect) was to create a model allowing for planning and implementing content-related works concerning innovation strategy, which should ensure development of a region and obtain necessary financing. The methodology implemented in the paper consists of two parts. The first one applies to developing (designing) RIS, the other to its implementation. The basic content-related assumption of the design stage is to support the concept and strategy implementation on smart specializations. This means effective and synergistic utilization of public support to strengthen innovative capacities by focusing on the most promising areas in which the region could reveal a competitive advantage. The second part of the methodology refers to the implementation model of RIS which is based on the assumption of smart specialization development in the region, but much more refers to the practical aspects: identified projects in the region and possibilities of financing them. The value of the paper consists in presenting a design method and RIS implementation model in one of the regions in Poland, namely Śląskie Voivodship. In particular, smart specializations selected in the region were characterized in a strategic aspect and their role in creating and implementing RIS was emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska, J. 2013a. Innovations as a Factor of Business Models Dynamics in Metallurgical Companies. Paper read at Metal 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, 2013.05.15-17, at Brno, Czech Republic.
 2. Brzóska, J. 2013b. "Regional Innovation Strategy - Driving Force of the Development al Restructuring of the Silesian Province." In Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, Social and Legal Aspects, edited by R. Borowiecki, A. Jaki and T. Rojek, 563-570. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 3. Brzóska, J. 2014. "Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa." In Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Cz. 1, edited by H. Bieniok, 38-48. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Brzóska, J., and A. Szmal. 2013. "Rozwój specjalizacji regionu jako ważny czynnik wzrostu innowacyjności województwa śląskiego." In Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, edited by J. Brzóska and J. Pyka, 657-666. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 5. Camagni, R., and R. Capello. 2013. "Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform. Toward Smart Innovation Policies." Growth and Change 44 (2): 355-389. doi: 10.1111/Grow.12012.
 6. Capello, R., and C. Lenzi. 2013. "Territorial Patterns of Innovation and Economic Growth in European Regions." Growth and Change 44 (2): 195-227. doi: 10.1111/grow.12009.
 7. Carayannis, E.G., and D.F.J. Campbell. 2009. "'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem." International Journal of Technology Management 46 (3-4): 201-234.
 8. Derlukiewicz, N. 2010. "Innovation Policy and Innovation Initiatives Taken in European Union." In Spatial Economy. Contemporary Determinants, Trends and Tendencies, edited by S. Korenik and M. Šašek. Warsaw: Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences.
 9. Faste, T., and H. Faste. 2012. Demystifying "Design Research": Design is not Research, Research is Design. Paper read at IDSA Education Symposium 2012, 2012.08.15, at Boston.
 10. Foray, D. 2009. "ERA: Entrepreneurial Regional Action." Science & Technology (2): 44-47.
 11. Foray, D., P.A. David, and B.H. Hall. 2009. "Smart Specialisation - the Concept." Knowledge Economists Policy Brief (9).
 12. Foray, D., and B. Van Ark. 2007. "Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area is the Key to Attracting More R&D to Europe." Knowledge Economists Policy Brief (1).
 13. Gulc, A. 2015. "Analysis of Methodological Approach to Identify Smart Specialization on the Example of Polish Regions." 20th International Scientific Conference - Economics and Management 2015 (Icem-2015) 213: 817-823. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.483.
 14. Hult, G.T.M., R.F. Hurley, and G.A. Knight. 2004. "Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance." Industrial Marketing Management 33 (5): 429-438. doi: 10.1016/j.indmarman.2003.08.015.
 15. Kaplan, R.S., and D.P. Norton. 1996. The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 16. Kardas, M. 2011. "Inteligentna specjalizacja. (Nowa) koncepcja polityki innowacyjnej." Optimum. Studia Ekonomiczne (2): 121-135.
 17. Klasik, A. 2001. Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im K Adamieckiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo AE.
 18. Knop, L. 2014. "Competence Center for Clusters in the Regional Innovation Ecosystem: The Case of the Silesian Voivodeship in Poland." In Global Perspectives on Sustainable Development, edited by I. Gorges, 79-95. Hamburg: Verlag Dr Kovac.
 19. Knop, L., J. Stachowicz, M. Krannich, and S. Olko. 2013. Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady, Monografia/Politechnika Śląska. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 20. Krawiec, S., and A. Bereś. 2015. "Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 13 (4): 99-103.
 21. Laurel, B. ed. 2003. Design Research. Methods and Perspectives. Cambridge, Mass.: MITPress.
 22. Lewandowska, A. 2016. "An Integrated Approach to Innovation: the Way of the EU and Poland." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (1): 7-13.
 23. Lindberg, K., and B. Czarniawska. 2006. "Knotting the Action Net, or Organizing between Organizations." Scandinavian Journal of Management 22 (4): 292-306. doi: 10.1016/j.scaman.2006.09.001.
 24. Lynch, P., M. Walsh, and D. Harrington. 2010. Defining and Dimensionalizing Organizational Innovativeness. Paper read at 2010 ICHRIE Annual Summer Conference & Marketplace, 28-31.07.2010, at Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico, USA.
 25. Łuszczyk, M. 2014. "Kontrowersje związane z wdrażaniem koncepcji inteligentnych specjalizacji w regionach." In Projekty lokalne i regionalne. Najlepsze praktyki, edited by H. Brandenburg and P. Sekuła, 24-35. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 26. McCann, P., and R. Ortega-Argiles. 2015. "Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy." Regional Studies 49 (8): 1291-1302. doi: 10.1080/00343404.2013.799769.
 27. Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship 2003-2013. 2004. Katowice: Sejmik of the Śląskie Voivodeship.
 28. Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship 2013-2020. 2012. Katowice: The Śląskie Voivodeship Assembly.
 29. Ryszko, A. 2015. Environmental Management Practices, Interorganizational Cooperation and Knowledge Sharing in the Steel and Metal Industry in Poland. Paper read at Metal 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials, 2015.06.03-05, at Brno, Czech Republic.
 30. Stachowicz, J.K., and S. Olko. 2015. "Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład wojewodztwa śląskiego." In Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, edited by E. Sobczak, D. Głuszczuk and M. Obrębalski, 81-89. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 31. Strahl, D. ed. 2010. Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu