BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych - wyniki badań
Environmental Aspects in Integrated Reports of Selected Capital Groups - Findings of Research
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 311-324, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Koszty środowiskowe, Grupa kapitałowa, Sprawozdawczość zintegrowana, Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Accounting, Environmental costs, Capital group, Integrated reporting, Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących motywów decyzji finansowych w zakresie wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych oraz porównanie otrzymanych rezultatów z wynikami podobnych badań przeprowadzonych za granicą. Skonfrontowanie wniosków z badań empirycznych z głównymi teoriami struktury finansowania przedsiębiorstw. Metodologia badania - Badania ankietowe dyrektorów finansowych polskich spółek giełdowych (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) na podstawie autorskiego kwestionariusza. Ankieta została zrealizowana metodą CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne). Przeprowadzono 200 takich wywiadów. Wyniki - Główne motywy decyzji finansowych dotyczących kształtowania wielkości i struktury zadłużenia w polskich spółkach giełdowych to utrzymanie elastyczności finansowej i niewystarczające wewnętrzne źródła finansowania. Uzyskane wyniki są w dużej mierze zgodne z wynikami podobnych badań ankietowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Wnioski z badań nie są natomiast w pełni spójne z rozważaniami teoretycznymi w zakresie struktury finansowania przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Jest to, jak się wydaje, pierwsze badanie motywów decyzji finansowych w polskich przedsiębiorstwach. Osiągnięte wyniki umożliwiają weryfikację na gruncie polskim (rynek kapitałowy jest nadal rynkiem rozwijającym się) wniosków wynikających z teorii struktury kapitału.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to assess the quality of environmental information in leading integrated reports published by capital groups in Poland. The indicators that have been chosen for the study are in accordance with the GRI guidelines. Design/methodology/approach - The study selected several integrated reports of capital groups that are seen as socially responsible. A detailed analysis (quantitative and qualitative) of the content of the reports helped provide more common conclusions. The study used the method of induction. Findings - Integrated reporting in its present form is mainly marketing practice. Developed by leading capital groups in Poland integrated reports are difficult to compare with each other, even if they are based on the same guidelines. The large volume of reports because of refers to certain extensive parts of text within individual environmental indicators hinders the readability of published material. In addition, reporting of environmental indicators is a partial. The credibility of the presented reports cannot be confirmed in all cases, and if it can be confirmed, is limited. These findings raise doubts about the usefulness of reports for stakeholders. Originality/value - The publication is one part of the three part series of articles devoted to a detailed analysis of reports leading integrated capital groups. Discussion on the quality of these reports can contribute indirectly to improving the readability and comparability of reporting, and consequently their greater usability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deklaracja Milenijna (2000). ONZ.
 2. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (1992). ONZ.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.
 4. Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact (2000). ONZ.
 5. Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Raport z monitoringu społecznej odpowiedzialności największych polskich firm. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.
 6. Raport Zintegrowany Grupy Azoty (2015). Pobrane z: http://grupaazoty.com/doc/1e487f6c/raport_zintegrowany_ grupa_azoty_za_2014.pdf (17.12.2016).
 7. Raport Zintegrowany Grupy Orlen (2015). Pobrane z: http://www.raportzintegrowany2015.orlen.pl (17.12.2016).
 8. Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź SA (2015). Pobrane z: http://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj/raporty- i-zasoby (17.12.2016).
 9. Raport Zintegrowany Lubelski Węgiel Bogdanka SA (2015). Pobrane z: http://ri.lw.com.pl/czytaj-aktualnosc/2594/ lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2015-r- (17.12.2016).
 10. Raport Zintegrowany Tauron (2015). Pobrane z: http://raport2015.tauron.pl (17.12.2016).
 11. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).
 13. Wytyczne dotyczące raportowania G4. Podręcznik stosowania wytycznych (2016). Amsterdam: GRI.
 14. Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki (2016). Amsterdam: GRI.
 15. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (2011). OECD.
 16. Wytycznych dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ "Chronić, Szanować i Naprawiać" (2011). ONZ.
 17. Zintegrowany Raport Roczny Grupa LOTOS SA (2015). Pobrane z: http://odpowiedzialny.lotos.pl/32/nasza_odpowiedzialnosc/ raportowanie (17.12.2016).
 18. Zintegrowany Raport Roczny Krajowa Spółka Cukrowa SA (2013). Pobrane z: http://docplayer.pl/3178037-Krajowa- spolka-cukrowa-s-a.html (17.12.2016).
 19. Zintegrowany Raport Roczny Pelion (2015). Pobrane z: http://raport2015.pelion.eu (17.12.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu