BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejczak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Podaż mieszkań a koniunktura gospodarcza - próba analizy empirycznej
The Dwelling Supply And the Economics Health - An Attempt of an Empirical Analysis
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 327-338, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Podaż, Mieszkalnictwo
Real estate market, Supply, Housing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze dotyczącej cykli na rynku nieruchomości wskazuje się na ich związki z cyklami gospodarczymi. Z tego powodu podjęto próbę przeprowadzenia wstępnej weryfikacji przydatności informacji o podaży mieszkań w badaniach koniunkturalnych. Metodologia badań opiera się na poszukiwaniu zgodności w przebiegu wskaźników dynamiki oraz punktów zwrotnych zmiennych charakteryzujących podaż na rynku nieruchomości na tle produkcji przemysłowej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość uznania podaży mieszkań jako predyktora koniunktury gospodarczej. Dają też podstawy do uznania istotności rynku nieruchomości w badaniach cykli koniunkturalnych.(abstrakt oryginalny)

Literature concerning real estate cycles suggest their connections with the business cycles. Because of this, an attempt has been taken to verify the suitability of the data on dwelling supply in business cycle research. The methodology of the research is based on the findings concerning the correlation between dynamics indexes of dwelling supply and the industrial production index, as well as the correlation between their breakpoints. The result of the research shows that the supply on the real estate market can be a predictor of business cycles. It also provides a basis for the incorporation of the role of real estate market into future business cycle researches.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Statystyczny GUS (1995-2016).
 2. Born, W., Phyrr, S. (1994). Real Estate Valuation: The Effect of Market and Property Cycles. Journal of Real Estate Research, 9 (4), 455-485.
 3. DiPasquale, D., Wheaton, W.C. (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 20 (1), 181-197.
 4. Du Toit, H., Cloete, C.E. (2004). Appraisal of the Fisher-DiPasquale-Wheaton (FWD) Real Estate Model and development of an Integrated Property and Asset Market Model. South African Journal of Economic and Management Science, 7 (2), 341-367.
 5. Górecki, B.R. (2010). Ekonometria, podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Key Text.
 6. GUS (2016). Obrót nieruchomościami w 2015 r. Warszawa.
 7. Heckman, J.J. (2010). Building Bridges between Structural and program Evaluation Approaches to Evaluating Policy. NBER Working Paper 16110.
 8. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Luciani, M. (2015). Monetary Policy and the Housing Market: A Structural Factor Analysis. Journal of Applied Econometrics, 30 (2), 199-218.
 10. NBP (2011). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r. Warszawa.
 11. NBP (2014). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Warszawa.
 12. NBP (2015a). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. Warszawa.
 13. NBP (2015b). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce, Raport z badania pilotażowego 2014 r. Warszawa.
 14. NBP (2016). Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. Warszawa.
 15. Osińska, M. (red.) (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 16. Pain, N., Westaway, P. (1997). Modelling Structural Change in the UK Housing Market: A Comparison of Alternative House Price Models. Economic Modelling, 14 (4), 587-610.
 17. Stąpała, J. (2012). Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998-2011. Studia Ekonomiczne, 3 (74), 371-392.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu