BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tchorek Grzegorz (University of Warsaw)
Tytuł
Foreign Direct Investment and Investment Development Path. The Case of Visegrad Countries
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne a Inwestycyjna Ścieżka Rozwoju. Przypadek krajów grupy Wyszehradzkiej
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 201-212, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Eksport
Direct investments, Foreign investment, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie roli BIZ w transformacji gospodarczej i podniesieniu zdolności eksportowych gospodarek państw grupy Wyszehradzkiej. W pierwszej części opisano możliwe korzyści z BIZ, natomiast w drugiej warunki osiągania profitów z obecności inwestorów zagranicznych. Trzecia część poświęcona jest analizie relacji między napływem BIZ i zdolnością do ich eksportu z wykorzystaniem koncepcji Inwestycyjnej Ścieżki Rozwoju. W czwartej części przedstawiono dane oraz fakty związane z napływem i odpływem BIZ krajów grupy Wyszehradzkiej. Głównym przesłaniem artykułu jest to, że przyciąganie inwestycji zagranicznych nie może być celem samym w sobie. Powinny one służyć poprawie zdolności eksportowej i innowacyjnej gospodarki lokalnej. Wymaga to inteligentnej polityki przyciągania inwestycji "dobrej jakości". Możliwość osiągania korzyści z obecności BIZ, ich wiedzy, technologii i dostępu do rynków zależą od cech określanych jako zdolności absorpcyjne. Zwiększanie możliwości absorpcyjnych gospodarki, oznaczające podniesienie jakości czynników wytwórczych, sprzyja możliwości eksportu kapitału i zwiększaniu obecności krajowych podmiotów na rynkach zagranicznych w formie BIZ. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to describe shortly the role of FDI in economic transformation and increasing export capabilities of the Visegrad countries. In the first part potential benefits of FDI are described, and in the second one conditionality of gaining profits from FDI presence is outlined. The third part is dedicated to analysing the relation between the FDI inflow and the ability to export FDI using the concept of Investment Development Path. In the fourth part, data and facts related to inward and outward FDI of the Visegrad countries are recalled. The main message from the article is that attracting FDI cannot be the goal in itself. It should serve to improve export and innovation capabilities of a local economy. It also demands a smart policy dedicated to attracting "good quality" investment. Potential benefits brought about by the FDI presence and access to related knowledge and technology depend on absorption capacity. Increased absorption capability of an economy, namely improved quality of production factors, enhances opportunities for capital export and presence in foreign markets in the form of FDI. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfaro L., Chanda A. and Kameli-Ozkan Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. Journal of International Economics, 64, 113-34.
 2. Ali, F., Fiess, N. and MacDonald, R. (2010). Do institutions matter for foreign direct investment? Open Economies Review, 21(2), 201-219.
 3. Bijsterbosch, M. and Kolasa, M. (2010). FDI and productivity convergence in Central and Eastern Europe: an industry level investigation. Review World Economy, 145(4), 689-712.
 4. Bluedorn, J., Duttagupta, R., Guajardo, J. and Topalova, P. (2013). Capital Flows are Fickle: Anytime, Anywhere. IMF Working Paper No 183.
 5. Borensztein, E., De Gregorio, J. and Lee, J.W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics, 45(1), 115-135.
 6. Boudier-Bensebaa, F.(2008). FDI-assisted development in the light of the investment development path paradigm: evidence from Central and Eastern European countries. Transnational Corporations, 17(1), 37-63.
 7. Broto, C., Diaz-Cassou, J., Erce, A. (2011). Measuring and explaining the volatility of capital flows to emerging countries. Journal of Banking and Finance, 35(8), 1941-1953.
 8. Bruno, R and Campos, N. (2013). Reexamining the conditional effect of foreign direct investment. IZA Discussion Paper (7458).
 9. Cantner, U., Günther, J. Hassan, S.S. and Jindra, B. (2013). Outward FDI from Central and East European Transition Economies-A discrete choice analysis of location within the EU. Munich Personal RePEc Archive, No 18, January.
 10. Ciesielska, D. (2014). Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 603-612.
 11. Damjan, J., Kostevc, Č. and Rojec, M. (2013). FDI, structural change and productivity growth: global supply chains at work in Central and Eastern European countries. IRMO Occasional Papers, 2013(1), 2-29.
 12. Daszkiewicz N., and Wach K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 13. Dunning, J. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Wokingham: Addison-Wesley.
 14. Dunning, J. and Lundan, S. (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Second Edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 15. Fagerberg, J., Srholec, M. and Verspagen, B. (2010). Innovation and Economic Development. in: Hall B, and Rosenberg N. (Eds.), Handbook of the Economics of Innovation. Vol. II. North Holland, s. 833-872.
 16. Gammeltoft, P. and Kokko, A. (2013). Introduction: Outward foreign direct investment from emerging economies and national development strategies: three regimes. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 6(1/2), 1-20.
 17. Girma, S., Gong, Y., Görg, H. and Lancheros, S. (2015). Estimating direct and indirect effects of foreign direct investment on firm productivity in the presence of interactions between firms. Journal of International Economics, 95(1), 157-169.
 18. Gorodnichenko, Y., Svejnar, J. and Terrell, K. (2014). When does FDI have positive spillovers? Evidence from 17 transition market economies. Journal of Comparative Economics, 42(4), 954-969.
 19. Gorynia, M., Nowak, J. and Wolniak, R. (2010). Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: The IDP trajectories of selected countries. Poznań University of Economics Review, 10(1), 5-26.
 20. Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P. and Wolniak, R. (2013). Internationalization of Polish Firms via Foreign Direct Investment: A Multiple-Case Study Approach. In: M.A. Marinov and S.T. Marinova (eds), Successes and Challenges of Emerging Economy Multinationals. Palgrave Macmillan.
 21. Hagemejer, J. (2015). Productivity spillovers in the GVC. The case of Poland and the New EU Member States.
 22. Hanousek, J., Kocenda, E. and Maurel, M. (2011). Direct and indirect effects of FDI in emerging European markets: A survey and meta-analysis. Economic Systems, 35, 301-322.
 23. Hassan, S.S. (2015). Economic Institutions and the Outward FDI Location Strategies of Emerging Market Multinational Business Groups: Evidence from Central and Eastern European Countries. Review of Economics and Institutions, 6(1).
 24. Johanson, J., Vahlne, J.-E. (1990). The Mechanism of Internationalisation. International Marketing Review, 7(4).
 25. Jude, C. and Levieuge, G. (2015). Growth effect of FDI in developing Countries: the role of institutional quality. Banque de France, Document De Travail, No 559, June.
 26. Kinoshita, Y. (2011). Sectoral Composition of Foreign Direct Investment and External Vulnerability in Eastern Europe. IMF Working Paper.
 27. Klich, J. (2014). Foreign Direct Investment in the The Visegrad Countries after 2004: Have the The Visegrad Countries` Membership in the European Union Changed Something? Entrepreneurial Business and Economic Review, 2(3), 19-31.
 28. Kłysik-Uryszek, A. (2013). Ścieżka rozwoju inwestycji (koncepcja IDP). Doświadczenia Polski. Przegląd Zachodniopomorski 3/2, 187-200.
 29. Kowalewski, O. and Radło, M.-J. (2013). Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIV, 2, 177-192.
 30. Mayer, P. and Ottaviano G.I.P. (2007). The happy few: the internationalization of European firms. Blueprint 3, Bruegel.
 31. Mitra, P. (2011). Capital Flows to EU New Member States: Does Sector Destination Matter? IMF, WP, 2011.
 32. Narula, R. and Guimón, J. (2010). The investment development path in a globalized world: implications for Eastern Europe. Eastern Journal of European Studies, 1(2), 5-19.
 33. Yehoue, D.B. (2009). Clusters as a driver for FDI. Economic Modelling, 26, 934-945.
 34. Rutkowski A. (2006). Inward FDI, Concentration, and profitability in the CEECs: Were the domestic firms crowded out or strengthened?, Transnational Corporations. United Nations Publishing, 15(3), 105-139.
 35. Schäffler, J., Hecht V., and Michael M. (2015). Regional Determinants of German FDI in the Czech Republic - Evidence from a gravity model approach, Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik Ökonomische Entwicklung - Theorie und Politik - Session: Foreign Direct Investment I, No. D05-V2.
 36. Tchorek G., and Czaja J. (2015). Accession to the European Union as a Driver for Polish Trade, red. Adamczyk A., Dubel P., The European Union and Poland. Problems and Achievements, Wydawnictwo Poltext, 125-150.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu