BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumski Oskar (Uniwersytet Warszawski), Zborowski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wykorzystanie portali randkowych do nawiązywania relacji społecznych
The Use of Online Dating Sites to Establish Social Relations
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 237-248, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Serwisy społecznościowe, Relacje międzyludzkie, Internet
Web portals, Social networking, Interpersonal relations, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój technologii informatycznych i przeniesienie dużej części życia do rzeczywistości wirtualnej spowodowały popularyzację wykorzystania portali społecznościowych do nawiązywania m.in. relacji biznesowych, towarzyskich i związanych z hobby. Brakuje jednak badań naukowych skupionych na analizie portali i aplikacji wykorzystywanych przez dorosłych w ramach poszukiwania wirtualnych znajomości poprzez portale randkowe i inne serwisy internetowe tej klasy. Niniejsze badanie ma na celu analizę wykorzystania portali społecznościowych i randkowych do nawiązywania specyficznych relacji związanych ze strefą prywatną. Badani zostali wyłonieni spośród grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Badania potwierdziły zmianę w podejściu do nawiązywania znajomości z wykorzystaniem portali społecznościowych oraz portali i aplikacji randkowych. (abstrakt oryginalny)

Popularity of information technologies and transfer of big part of personal life to virtual reality enabled more frequent use of social networks to establish relationship including business, social and related to hobbies. There can be noticed lack of research focused on the analysis of portals and applications used by adults within the framework of the search for knowledge through virtual dating sites and other Internet services of this class. Goal of presented research is to analyse the use of social network and dating applications to establish relationship specific for personal sphere of life. Research group was identified from within students of Warsaw University. Research proved change in approach to dating portals and applications from the perspective of establishing new relationship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz, W. i Szumski, O. (2016b). Effects and impact of playing computer gamers on gamers. W: Communication, Management and Information Technology (s. 87-96). London: CRC Press Taylor&Francis.
 2. Chmielarz, W. i Szumski, O. (2016a). Analiza wykorzystania gier komputerowych. W: Mobilne aspekty technologii informacyjnych (rozdz. 2.3, s. 65-80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 3. Duggan, M. i Smith, A. (2014). Social media update 2013. Pozyskano z: http://pewinternet.org/Reports/2013/Social-Media-Update.aspx.
 4. Finkel, E.J., Eastwick, P.W., Karney, B.R., Reis, H.T., Sprecher, S. (2012). Online dating: A critical analysis from the perspective of psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 13, 3-66. http://dx.doi.org/10.1177/1529100612436522.
 5. Gatter, K. i Hodkinson, K. (2016). On the differences between Tinder versus online dating agencies: Questioning a myth. An exploratory study. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/299859003.
 6. Greenwood, S., Perrin, A. i Duggan, M. (2016) Facebook usage and engagement is on the rise, while adoption of other platforms holds steady. Pozyskano z: http://www.pewinternet.org/2016/11/11/socialmedia-update-2016/.
 7. Internet World Stats (2016). Ilość użytkowników Internetu. Pozyskano z: http://www.internetworldstats.com/stats.htm.
 8. Ritzer, G.F. (2014). The McDonaldization of Society, wyd. 8. Sage.
 9. SingleboersenVergleich (2014). On the online dating market in Austria. Pozyskano z: http://www.singleboersenvergleich.at/presse/online-dating-marktstudieoesterreich-2013-2014.pdf.
 10. Słownik języka polskiego PWN (2016). Serwis społecznościowy. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-spolecznosciowy;5579205.html.
 11. Smith, A., Anderson, M. (2016). 5 facts about online dating. Pozyskano z: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/02/29/5-facts-about-online-dating.
 12. Szumski, O. (2008). Kulturalne uwarunkowania zawartości portali Web 2.0. W: J. Kisielnicki (red.), Inform@tyka dla przyszłości (s. 300-310). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 13. Thompson, W.E. i Hickey, J.V. (2010). Society in Focus: An Introduction to Sociology.
 14. Wesley, D. (2010). A Business of Love: Online Dating by The Numbers. Pozyskano z: https://www.creditloan.com/blog/a-business-of-love-online-datingby-the-numbers/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu