BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierowski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przywództwo w kontekście pozytywnym - autentyczność lidera i kapitał psychologiczny
Leadership in positive context - autenthicity of the leader and psychological capital
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 153-166, tab., bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przywództwo, Kapitał ludzki, Teoria organizacji
Leadership, Human capital, Organisation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wypełnia zidentyfikowaną teoretyczną i empiryczną lukę badawczą dotyczącą relacji między kapitałem psychologicznym lidera i poziomem jego/jej autentyczności. Jego celem jest teoretyczne i empiryczne zbadanie wpływu kapitału psychologicznego na przywództwo autentyczne. W artykule zaprezentowano kolejno: filozofię pozytywnej teorii organizacji, koncepcje przywództwa autentycznego i kapitału psychologicznego, wyprowadzenie hipotezy, metodykę i wyniki badań, ich omówienie, znaczenie, implikacje praktyczne, ograniczenia i kierunki badań w przyszłości. Badania wskazały, że przywództwo autentyczne znajduje się pod umiarkowanym wpływem kapitału psychologicznego, w szczególności nadzieja wpływa na samoświadomość, a optymizm i odporność wpływają na zinternalizowaną perspektywę moralną.(abstrakt oryginalny)

The paper fills the theoretical and empirical gaps concerning the relation between psychological capital (PsyCap) of the leader and the degree of his/her authenticity. Its purpose is to theoretically and empirically test the impact of PsyCap on authentic leadership. The paper presents the philosophy of positive organizational scholarship (POS), the concepts of psychological capital and authentic leadership, hypothesis development, research methods and results, their discussion, significance, practical implications, limitations and future research directions. The research revealed that authentic leadership is under medium influence of psychological capital, more specifically, hope is the determinant of self-awareness and optimism and resilience are antecedents of internalized moral perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnatt M. J., Beyerlein M. M., An empirical examination of special operations team leaders' and members' leadership characteristics, "Policing: An International Journal" 2014, No. 2 (37).
 2. Caldwell C., Hayes L. A., Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness, "Journal of Management Development" 2016, No. 9 (35).
 3. Cameron K. S., Spreitzer G. M. (eds.), The Oxford handbook of positive organizational scholarship, Oxford University Press, Oxford-New York 2012.
 4. Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E., Positive organizational scholarship. Foundations of a new discipline, Berrett-Koahler Publishers, San Francisco 2003.
 5. Conchie B., Strengths-Based Leaders, "Leadership Excellence Essentials" 2009, No. 2 (26).
 6. Galagher M. W., Lopez S. J., Preacher K. J., The hierarchical structure of well-being, "Journal of Personality" 2009, No. 4 (77).
 7. Goertzen B. J., Whitaker B. L., Development of psychological capital in an academic-based leadership education program, "Journal of Management Development" 2015, No. 7 (34).
 8. Harter S., Authenticity, [in:] Handbook of positive psychology, Snyder C. R., Lopez S. J. (eds.), Oxford University Press, Oxford 2002.
 9. Jensen S. M., Luthans F., Relationship between entrepreneurs' psychological capital and their authentic leadership, "Journal of Managerial Issues" 2006, No. 18.
 10. Luthans F., Youssef C. M., Avolio B. J., Psychological capital, Oxford University Press, New York 2007.
 11. Luthans F., Avolio B., Authentic leadership development, [in:] Positive organizational Scholarship. Foundations of a new discipline, Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E. (eds.), Berrett-Koahler Publishers, San Francisco 2003.
 12. Pfeffer J., Building sustainable organizations. The human factor, "Academy of Management Perspectives", 2010, No. 1 (24).
 13. Porath C., Spreitzer G. M., Gibson C., Garnett F. G., Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement, "Journal of Organizational Behavior" 2012, No. 2 (33).
 14. Walumbwa F. O., Avolio B. J., Gardner W. L., Wernsing T. S., Peterson S. J., Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure, "Journal of Management" 2008, No. 34.
 15. Wooley L., Caza A., Levy L., Authentic Leadership and Follower Development: Psychological Capital, Positive Work Climate, and Gender, "Journal of Leadership & Organizational Studies" 2011, No. 4 (18).
 16. Youssef C. M., Luthans F., Psychological capital. Meaning, findings and future directions, [in:] The Oxford handbook of positive organizational scholarship, Cameron K. S., Spreitzer G. M. (eds.), Oxford University Press, Oxford-New York 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu