BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbyrowski Rafał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zastosowanie metody Sheparda do szacowania nieruchomości
The Application of the Shepard's Interpolation for a Property Valuation
Źródło
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2016, nr 2, cz. 2, s. 249-256, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Mieszkalnictwo, Wycena nieruchomości, Metodologia wyceny
Real estate market, Housing, Real estate valuation, Valuation methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest ocena przydatności metody interpolacji Sheparda do szybkiego wspomagania wyceny nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie. W świetle zaprezentowanej analizy empirycznej można sformułować następującą hipotezę badawczą: metoda Sheparda pozwala w sposób zautomatyzowany szacować wartość nieruchomości mieszkaniowych na podstawie jej własności interpolacyjnych, stanowiąc interesujące narzędzie wspomagające pracę ekspertów od wyceny nieruchomości. Metoda interpolacji Sheparda została pierwotnie stworzona do opisu zmiennych w przestrzeni dwuwymiarowej. Stąd w analizie empirycznej posłużono się przykładem oszacowania wartości mieszkań dla dzielnicy Białołęka, w której dominujące znaczenie posiadają dwie zmienne, tj. liczba metrów kwadratowych i liczba lat budynku. Przykład zastosowania wyceny na podstawie metody Sheparda został skonfrontowany z oszacowaniami modelu regresji liniowej. Ponadto w opracowaniu poruszono kwestie związane z trudnościami procesu wyceny mieszkań w kontekście oddziaływania procesów mikro i makroekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is an application of Shepard's interpolation method in valuing flats in Warsaw. This method was originally invented for a two-dimensional interpolation. Therefore the aplication is based on district "Białołeka", where the major issues are a number of square meters and age of building. The case of the application of Shepard's interpolation method to a database on "Białołęka" is compared to a classic linear regression model. This article also describes the background of valuing real estates using automatic or mathematical methods in the conclusions. These quantitative methods may be very useful for experts as a fast support. Anyway the experts should be aware of its adventages and disadventages. The market in Poland is shaped by many micro- and macroeconomic processes, hence valuing is a challenge even for experts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski, L. (2009). Największe wzięcie mają najmniejsze mieszkania. Rzeczypospolita.
 2. Borkowski, B., Dudek, H. i Szczesny, W. (2007). Ekonometria, wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Cymerman, R., Hopfer, A. (1999). System i procedury szacowania nieruchomości. Olsztyn - Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 4. Dydenko, J. (2012). Szacowanie nieruchomości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 5. Fortuna, Z., Macukow, B., Wąsowski, J. (2001). Metody numeryczne. Warszawa: WNT.
 6. Gajda, J. (2004). Ekonometria. Warszawa: C.H.Beck.
 7. Garcia, N., Gamez, M. i Alfaro, E. (2008). ANN+GIS: An automated system for property valuation. Albacete: Neurocomputing.
 8. Gordon, W. i Wixom, J. (1978). Shepard's Method of Metric Interpolation to Bivariate and Multivariate Interpolation. Mathematics of computation, 32(141), http://dx.doi.org/10.2307/2006273.
 9. Harney, K. (2007). Reprisals on Appraisals. Washington Post.
 10. Kincaid, D. i Cheney, W. (2002). Analiza Numeryczna. Warszawa: WNT.
 11. Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
 12. Nurek, W. (2004). Rola baz danych w procesie wyceny nieruchomości. Nieruchomości, 5(69).
 13. O'Neill, J. (2004). An automated valuation model for hotels. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly.
 14. Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. New York: ACM Proceedings of the 23rd ACM national conference, http://dx.doi.org/10.1145/800186.810616.
 15. Shiller, R. i Weiss, A. (1999). Evaluating Real Estate Valuation Systems. The Journal of Real Estate Finance and Economics.
 16. Żak, M. (2013). Wycena nieruchomo􀄂ci. Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-9758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2016.22.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu