BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmidt Mariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Analiza zmiany rozmiarów bezrobocia w powiecie suwalskim i mieście Suwałki
Analysis of Changes in the Rate of Unemployment in Suwalki District and Suwalki City
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 19-29, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Praca, Region zagrożony bezrobociem
Unemployment, Labour, Regions of unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Suwałki, Region suwalski
Abstrakt
Polska po 1990 roku zderzyła się z ze zjawiskiem bezrobocia, które przed okresem transformacji przyjmowało formę ukrytą w przedsiębiorstwach. Najwyższą stopę odnotowano na dwóch obszarach: byłym województwie suwalskim i olsztyńskim. Szczegółowej analizie poddano obszar byłego województwa suwalskiego, leżącego w szczególnym obszarze Polski wschodniej. W latach 1990-2015 region ten zmagał się z wysoką stopą bezrobocia spowodowaną słabym uprzemysłowieniem regionu. Powołanie specjalnej strefy ekonomicznej oraz wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do spadku bezrobocia. Dalsza tendencja spadkowa spowodować może skutek negatywny, czyli brak ludzi do pracy w najbliższych latach.(abstrakt oryginalny)

After 1990, Poland experienced the phenomenon of unemployment which, before the transformation period, had remained hidden in business. The highest level was noticed in two regions: former Suwałki and Olsztyn administration regions. The Suwałki region, situated in eastern Poland with its specific characteristics, has been subject to detailed analysis. Between 1990-2015 the region faced the high unemployment rate as a consequence of its poor industrialization. However, developing a special economic zone and Poland's accession to the European Union resulted in the decrease of unemployment. A further falling tendency might have a negative consequence, insufficient labour force.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czeszkiewicz Magdalena. 2015. Raport o stanie Miasta Suwałki 2014, Urząd Miejski w Suwałkach.
 2. Jarmołowicz Wacław, Woźniak Beata. 2004. "Polityka państwa wobec bezrobocia" Zeszyty Naukowe nr 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 3. Kozioł Leszek, Pocztowski Aleksy. 1988. Gospodarowanie zasobami pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 4. Misiąg Wojciech, Tomalak Marcin. 2008. Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 5. Nasiłowski Mieczysław. 1996. System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 6. Samuelson Paul Anthony, Nordhaus William Dawbney. 2012. Ekonomia. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 7. Staręga-Piasek Joanna (red.). 2012. Bezrobocie - między diagnozą a działaniem. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
 8. Zdrojewski Eugeniusz, Toszewska Weronika. 2010. Analiza zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii, Politechnika Koszalińska.
 9. Zjawiona Ewa. 2004. Kształtowanie się tynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych. W Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne nr 2, pod red. Marcina Winiarskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Ustawa o zatrudnieniu z dnia 29 grudnia 1989 r., (Dz. U. 1989, nr 75, poz. 446).
 11. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r., (Dz. U. 1994 nr 123 poz. 600).
 12. [www1] www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=82834FB47ED741F29CDE89FDA2D842B1 (dostęp: 12.01.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu