BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczewska-Remi Aleksandra (Poznań University of Economics and Business, Poland), Kus Krzysztof (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Wielkopolska Innovative Platform (WPI) as a Modern Medium of Communication Between Science and Business in Healthcare
Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) jako nowoczesne medium komunikacji pomiędzy nauką i biznesem w opiece zdrowotnej
Źródło
Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, vol. 5, nr 1, s. 31-47, rys., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Komercjalizacja wiedzy, Przedsiębiorczość akademicka
Health care, Knowledge commercialisation, Academic entrepreneurship
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H75, I23, L26
summ., streszcz., The authors thank the Department of Business Activity and Agriculture (WDGR) of the Town Council of the City of Poznań representatives for creative cooperation during the realization of the Wielkopolska Innovative Platform Project
Abstrakt
Według danych literaturowych niewiele badań naukowych poświęcono wpływowi innowacji na wydajność szpitali, w tym polskich. Stąd też celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej (WPI), innowacyjnego narzędzia internetowego wdrożonego od 2009 roku przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR) Urzędu Miasta Poznania we współpracy z instytutami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w opiece zdrowotnej. Badania uzupełniają również opisywaną przez Etzkowitz'a i innych autorów pozycję literaturową w zakresie koncepcji potrójnej helisy, czyli relacji uczelni, biznesu i instytucji samorządowych w społeczeństwie wiedzy. Przeprowadzone badania pokazały, że Wielkopolska Platforma Innowacji jest skutecznym medium i platformą komunikacji pomiędzy nauką, gospodarką oraz samorządami stosowaną w opiece zdrowotnej. WPI wzmacnia zdolność praktycznego wykorzystania i wymiany osiągnięć naukowych w służbie zdrowia, a tym samym przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

According to literature data not many scientific studies exist about the influence of innovations on the hospital performance also in Poland, therefore the aim of this paper was to study assessed the use of databases collected on Wielkopolska Innovative Platform (WPI), an innovative internet tool realised since 2009 by the Department of Business Activity and Agriculture (WDGR) of the Town Council of the City of Poznań in cooperation with scientific institutes, research centres and universities, for healthcare services using knowledge discovery in databases analysis. The study was preceded by snowball sampling analysis of literature data also complement the Triple Helix concept of University-Industry-Government relations in Knowledge Society introduced by Etzkowitz and other authors. The major result of the research has shown that Wielkopolska Innovation Platform is a successful medium and communication platform between science, business and government used in healthcare. WPI strengthens the market ability and sharing of scientific achievements in healthcare into practical productive forces and thereby contributes to local economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014), The Triple Helix and Quadruple Helix model in network cooperation creating for the development of regional innovative projects, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i zarządzanie", vol. 76, pp. 99-111.
 2. Branscomb L.M., Kodama F., Florida F. (1999), Industrializing knowledge. University-industry linkages in Japan and in the United States, the MIT Press, Cambridge.
 3. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potential and barriers of Polish innovation, Structure Research Institute, Warsaw.
 4. Campbell E.G., Powers J.B., Blumenthal D., Biles B. (2004), Inside the Triple Helix: Technology transfer and commercialization in the life sciences, government, academe, and industry each play important roles in the transfer of research benefits to the public, "Health Affairs", vol. 23 no. 1, pp. 64-76.
 5. Chatterjee D., Sankaran B. (2015), Commercializing academic research in emerging economies: Do organizational identities matter? "Science and Public Policy", doi: 10.1093/scipol/scu076 [02.01.2015].
 6. Carayannis E.G., Campbell D.F.J. (2009), 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem, "Int J Technol Manag", vol. 46 no. 3, pp. 201-234.
 7. Carayannis E.G, Campbell D.F.J. (2010), Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation, and environment relate to each other? "International Journal of Social Ecology and Sustainable Development", vol. 1 no. 1, pp. 41-69.
 8. Dudin M.N., Frolova E.E., Gryzunov N.V., Shuvalova E.B. (2015), The Triple Helix model as a mechanism for partnership between the state, business, and the scientific-educational community in the area of organizing national innovation development, "Asian Social Science", vol. 11 no. 1, pp. 230-238.
 9. Dzau V.I., Yoediono Z., ElLaissi W.F., Cho A.H. (2013), Fostering innovation in medicine and health care: What must academic health centers do?, "Academic Medicine", vol. 88 no. 10, pp. 1424-1429.
 10. Etzkowitz H. (2008), The triple helix: university-industry-government innovation, Routledge, New York.
 11. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (2000), The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university-industry-government relations, "Research Policy", vol. 29, pp. 109-123.
 12. Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Branca R.C.T. (2000), The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm, "Research Policy", vol. 29, pp. 313-330.
 13. European Commission (2010), Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020. Brussels, 3 March, 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20 BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf [30.12.2014].
 14. Global Competitiveness Report 2014-2015, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/ [30.12.2014].
 15. Heurich M., Vignali C. (2015), Innovations and its impact on the performance of acute care hospitals in Germany -An investigation containing empirical research and software development, "Economics and Sociology", vol. 8 no. 4, pp. 149-161.
 16. Jiang Z., Chan J., Tan B.C.Y., Chua W.S. (2010), Effects on interactivity on web side involvement and purchase intention, "Journal of the Association for Information Systems", vol. 11 no. 1, pp. 34-59.
 17. Jankowska B., Pietrzykowski M. (2013), Clusters as absorbers and diffusers of knowledge, "Poznań University of Economics Review", vol. 13 no. 1, pp. 68-88.
 18. Kaluzny A.D., Obrien D.M. (2015), Managing disruptive change in healthcare: Lessons from a public-private partnership to advance cancer care and research, Oxford University Press, New York.
 19. Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S. (1999), To err is human: building a safer healthcare system, National Academy Press, Washington.
 20. Krawczyk-Sołtys A. (2015), Knowledge management systems in Polish public hospitals - research results and directions of improvement, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics, vol. 3 no. 1, pp. 39-50.
 21. Lee Ch., Bagchi-Sen S., Poon J. (2015), University-industry collaboration in a Triple Helix setting on a US medical campus, "Industry and Higher Education", vol. 29 no. 1, pp. 37-49.
 22. Lecy J., Beatty K. (2012), Structured Literature Reviews Using Constrained Snowball Sampling and Citation Network Analysis, "SSRN Electronic Journal", doi: 10.2139/ssrn.1992601.
 23. Leydesdorff L. (2005), The Triple Helix Model and the study of Knowledge Based Innovation Systems, "Int. Journal of Contemporary Sociology", vol. 42 no. 1, pp. 12-27.
 24. Leydesdorff L. (2012), The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for analyzing the knowledge-based economy? "J Knowl Econ", vol. 3, pp. 25-35.
 25. Lisiński M. (2016), Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu (Scientific methods in management sciences' methodology), "Przegląd Organizacji", vol. 4, pp. 11-19.
 26. Maciejczak M., Muniak R. (2007), Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego (The use of the triple helix concept in the creation of IT tools for the public sector), X Jubileuszowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, http://maciejczak.pl/download/maciejczakmuniak-zakopane.pdf [04.01.2016].
 27. Ławicka M. (2014), University and business cooperation in Poland, "University of Szczecin Scientific Journal, Service Management", vol. 12, pp. 27-37.
 28. Mackintosh M., Koivusalo M. (2005), Commercialization of health care: global and local dynamics and policy responses. Social Policy in a Development Context, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 29. Markiewicz D. (2009), Komercjalizacja wyników badań naukowych - krok po kroku (Commercialization of research results - step by step), CTT Politechnika Krakowska, Kraków, pp. 38-39.
 30. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Strategia Rozwoju Kraju 2020 (National Development Strategy 2020), https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf [05.01.2016].
 31. Morzy T. (1999), Eksploracja danych: problemy i rozwiązania (Data mining: problems and solutions), http://informatykaug.internetdsl.pl/student/Informatyka/Exploracja%20danych%20problemy%20i%20rozwiazania.p df [14.12.2016].
 32. OECD (2014), OECD Science, technology and Industry Outlook 2014, http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm [05.01.2016].
 33. Orłowski W.M. ed. (2013). Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania (Commercialization of scientific research in Poland. Barriers and possibilities of their breaking), PWC, Warsaw.
 34. Petersen A.M., Rotolo D., Leydersdorff D. (2016), A Triple Helix Model of medical innovation: Supply, demand and technological capabilities in terms of medical subject headings, "Research Policy", vol. 45, pp. 666-681, doi:10.1016/j.respol.2015.12.004.
 35. Phillpis J.S., Garman A.N. (2006), Barriers to entrepreneurship in healthcare organizations, "Journal of Health and Human Services Administration", vol. 28 no. 4, pp. 472-484.
 36. Ranga M., Etzkowitz H. (2013), Tripe Helix systems: analytical framework for innovation policy and practice in knowledge society, "Industry and Higher Education", vol. 27 no 3, pp. 237-262.
 37. Report on Innovativeness in Health Sector in Poland in 2012 (2012), http://www.innovation-in-healthcare.pl/en/report/ [05.01.2016].
 38. Sanfilippo J.S., Bieber E.J., Javitch D.G., Siegrist R.B. (2015), MBA for healthcare, Oxford University Press.
 39. Sawhney M., Verona G., Piranelli E. (2005), Collaborating to create: The Internet as a platform for customer engagement in product innovation, "Journal of Interactive Marketing", Vol. 19, No. 4, pp. 4-17.
 40. Schwab K. (2014), The Global Effectiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, (accessed: 20/05/2016).
 41. Straus S.E., Tetroe J., Graham I.D. (2009), Defining knowledge translation, CMAJ 181, doi:10.1503/cmaj.081229
 42. Straus S.E., Tetroe J., Graham I.D. (2011), Knowledge translation is the use of knowledge in health care decision making, "Journal of Clinical Epidemiology", vol. 64 no. 1, pp. 6-10, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435609002674, (accessed on 20/05/2016).
 43. Straus S.E., Tetroe J., Graham I.D. (2013), Knowledge translation in health care. Moving form evidence to practice, Wiley, Chichester.
 44. Szulczewska-Remi A. (2015), The Wielkopolska Innovative Platform - innovative cooperation between city, science and business, "Contact Online, British Polis Chamber of Commerce", vol. 20 no. 115, http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/WielkopolskaInnovativePlatform.aspx [24.08.2015)
 45. Stanford University, (2013), The evolving multidisciplinary biosciences: Bio-X, biox.stanford.edu/biox/PDF/white_ paper.pdf [17.06.2013].
 46. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, (2012), Regional development strategy of the Voivodeship of Wielkopolska until 2020, http://www.umww.pl/attachments/article/11584/2.SRWW_wersja_ang.pdf [25.01.2017].
 47. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, (2015), Regional strategy of innovation for the Wielkopolska Region for 2015-2020, http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Reginalna-Strategia-Innowacji-dla-Wielkopolski-2015-2020-RIS3 .pdf [25.01.2017].
 48. Wandel J. (2016), The role of government and markets in the strategy "Europe 2020" of the European Union: A robust political economy analysis, "IJME", vol. 49, pp. 7-33.
 49. Wydział Rozwoju Miasta, (2013), Strategic plan for the development of city of Poznan, http://www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030-aktualizacja-2013,p, 14886,26640,26644.html [25.01.2017].
 50. Xu J., Yao J., Wang T. (2015), Exploration and research about the platform based on O2O for the science and technology service industry, LISS 2014, Proceeding of 4th International Conference on Logistics, Informatics and Service Science, Springer.
 51. The World Health Report 2013, (2013), Research for universal health coverage, World Health Organization, Luxembourg, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85761/2/9789240690837_eng.pdf?ua=1, [18.05.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9119
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu