BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golonka Monika (Kozminski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Cooperation of High-tech Firms with Public Institutions in Poland : Managerial Perspective
Współpraca przedsiębiorstw zaawansowanej technologii z instytucjami publicznymi w Polsce : z perspektywy kadry menadżerskiej
Źródło
Central and Eastern European Journal of Management and Economics, 2017, vol. 5, nr 1, s. 49-62, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rynki wschodzące, Instytucje publiczne, Przemysł wysokich technologii
Emerging markets, Public institutions, High-tech industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H75, I23, L26
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie analizuje współpracę między firmami zaawansowanych technologii z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw funkcjonującymi na rynkach wschodzących. W badaniach wykorzystano metody jakościowe - studium przypadku. Analizę empiryczną prowadzono w 26 przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii funkcjonujących na jednym z rynków wschodzących: w Polsce. Niniejsze opracowanie bada wsparcie instytucji oraz współpracę między firmami i instytucjami publicznymi z perspektywy kierowniczej. W wyniku analizy materiału empirycznego zidentyfikowano główne problemy i przeszkody stojące przed przedsiębiorstwami oraz sposoby rozwiązania problemów. Prezentowane wyniki badań poszerzają dostępną wiedzę, dostarczając empirycznych danych o firmach high-tech na jednym z rynków wschodzących w Europie. (abstrakt oryginalny)

This study examines the cooperation between high-technology firms and institutions aimed at supporting the development of enterprises, such as national agencies and public education institutions, in emerging markets. The research uses qualitative research methods-namely, multiple case studies. An empirical analysis was conducted in 26 high-tech enterprises from emerging market: Poland, including hyper-growth organizations. This study explores the support of the institutions as well as cooperation between firms and public institutions from a managerial perspective. The major problems and obstacles that these firms faced are identified, as are ways of coping with them. The research results extend existing studies by providing empirical insights from high-tech firms in one of the emerging markets in Central Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaby N.E., Slater S.F. (1989), "anagement influences on export performance: a review of the empirical literature 1978-88, "International Marketing Review", vol. 6 no. 4, pp. 7-27.
 2. Aced F.J., Casillas J.C. (2007), Age at entry in international markets of Spanish SMEs: Entrepreneurial and institutional determinants, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", vol. 13 no. 3, pp. 130- 150.
 3. Cassia L., Cogliati G., Minola T., Palear S. (2009), Hyper growth among European SMEs: An explorative study. Article presented at HTSF Conference, Manchester, 28-29.05.2009.
 4. Davidsson P. (1991). Continued entrepreneurship: Ability, need, and opportunity as determinants of small firm growth, "Journal of Business Venturing", vol. 6, pp. 405-429.
 5. Eshghi A. (1992), Attitude-behavior inconsistency in exporting, "International Marketing Review", vol. 9 no. 3, pp. 40-61.
 6. Golonka M. (2013), Interfirm collaboration in a cultural context: insight from the research on the ICT industry in Poland, "Int. J. Economic Policy in Emerging Economies", vol. 6 no. 2, pp.122-140.
 7. Górzyński M., Pander W., Koć P. (2006), Tworzenie związków kooperacyjnych pomiędzy MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Harveston P.D., Kedia B.L., Davis, P.S. (2000), Internationalization of born global and gradual globalizing firms: the impact of the manager, "Advances in Competitiveness Research", vol. 8 no. 1, pp. 92-100.
 9. Koładkiewicz I., Cieślik J. (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Koładkiewicz I., Rządca R. (2010), Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich JBR-ów, "MBA", vol. 1 no. 102, pp. 78-89.
 11. Neuman W.L. (2000), Social research methods: Qualitative and quantitative Approaches, 4th ed., Allyn and Bacon, Boston, MA.
 12. North D.C. (1997), Some fundamental puzzles in economic history/development, in: The economy as an evolving complex system II, eds. Arthur W.B., Durlauf S.N., Lane D.A., Addison-Wesley, Reading, MA, pp. 223-238.
 13. North D.C. (1990), Institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Pang E.F. (1995), Staying global and going regional: Singapore's inward and outward direct investments, in: The new wave of FDI in Asia, Nomura Research Institute, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore, pp. 111-130.
 15. Ji Young Park, Soo Wook Kim (2010), An empirical model to assess the influence of the government's research and development program on Korean small and medium enterprise (SME) performance, "Asian Journal on Quality", vol. 11 no. 3, pp. 288-302.
 16. Reuber R., Fischer E. (1997), The influence of the management team's international experience on the internationalization behaviors of SMEs, "Journal of International Business Studies", vol. 28 no. 4, pp. 807-25.
 17. Sarkar M., Echambadi B., Harrison R.A.J., Jeffrey, S. (2001), Micro-multinational or not? International entrepreneurship, networking and learning effects. Alliance entrepreneurship and firm market performance, "Strategic Management", vol. 22 nos. 6/7, p. 701.
 18. Schuller T., Tihanyi L., Ellstrand A.E., Daily C.M., Dalton D.R. (2000), Composition of the top management team and firm international diversification, "Journal of Management", vol. 26 no. 6, pp. 1157-77.
 19. Sim A.B., Pandian R. (2007), An exploratory study of internationalization strategies of Malaysian and Taiwanese firms, "International Journal of Emerging Markets", vol. 2 no. 3, pp. 252-273.
 20. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Cjinowska, K. (2003), Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 21. Tan C.H. (1995), Venturing overseas: Singapore's external wing, McGraw-Hill, Singapore.
 22. Westphal J.D., Fredickson, J.W. (2001), Who directs strategic change?, "Strategic Management Journal", vol. 22 no. 12, pp. 1113-37.
 23. Woodward R. (2000-2002), Budowanie sieci innowacji: możliwości transferu technologii zagranicznych do sektora MSP w Polsce, CASE, Warszawa.
 24. Woodward R. (ed.) (2011), Knowledge based firms from Central and East European Countries: A comparative overview of case studies, CASE, Warszawa.
 25. Woodward R., Yoruk D.E., Koć P., Pander W. (2010), Knowledge-based enterpreneurship in Poland, CASE Network Studies & Analyses, nr 408, Warszawa.
 26. Yin R. (1994), Case study eesearch: Design and methods, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks.
 27. Yusuf J. (2012), Why do nascent entrepreneurs use external assistance programs?, "Journal of Entrepreneurship and Public Policy", vol. 1 no. 2, pp.166-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9119
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu