BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Elżbieta (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
Crisis Periods on the Euro Area Markets in Years 2004-2016
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 363-373, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Strefa euro, Koniunktura gospodarcza
Financial crisis, Eurozone, Business trends
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem pracy była identyfikacja okresów kryzysu w dziewiętnastu krajach strefy euro w latach 2004-2016 oraz analiza poprawności ustalenia okresów spadków na tych rynkach. Metodologia badania - Do identyfikacji okresów kryzysu wykorzystano statystyczną procedurę diagnozowania stanów rynku. Ocena poprawności ustalenia okresów spadków na rynkach przeprowadzono trzema różnymi metodami. W badaniach wykorzystano kursy zamknięcia głównych indeksów giełdowych analizowanych rynków. Wynik - Dla analizowanych rynków zidentyfikowano okresy spadków, które pokrywały się z okresem globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 oraz kryzysu europejskiego 2009-2012. W przypadku niektórych indeksów zidentyfikowano również kolejne okresy spadków, począwszy od roku 2014. Oryginalność/wartość - Formalne określenie okresów kryzysu jest istotne z punktu widzenia badania powiązań rynków międzynarodowych z uwzględnieniem okresów przed, w trakcie i po kryzysie. Zgodnie z wiedzą autorki formalna identyfikacja okresów kryzysu na dziewiętnastu rynkach strefy euro w okresie 2004-2016 nie była dotąd przeprowadzana.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper was to identify the crisis periods in the nineteen Eurozone countries in years 2004-2016 and analyse correctness of down market periods identification. Design/methodology/approach - We used a statistical method of dividing market states into up and down markets. Three methods for verifying the bear market conditions were employed. We used the closing prices of the main indexes of analyzed markets. Findings - We identified bear market conditions in analyzed markets that overlap with global financial crisis in years 2007-2009 and European crisis in years 2009-2012. More bear market conditions were identified for some indexes since 2014. Originality/value - Formal identification of crisis periods allows to investigate the relationships among international markets with respect to the pre-, post- and crisis periods. To the best of our knowledge, formal identification of crisis periods on the nineteen Eurozone markets in years 2004-2016 has not been conducted before. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardagna, S., Caselli, F. (2014). The Political Economy of the Greek Dept Crisis: A Tale of Two Bailouts. American Economic Journal: Macroeconomics, 6 (4), 291-323.
 2. Bartram, S.M., Bodnar, G. (2009). No Place to Hide: The Global Crisis in Equity Markets in 2008/2009. Journal of International Money and Finance, 28 (8), 1246-1292.
 3. Brunnermeier, M.K. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008. Journal of Economic Perspectives, 23 (1), 77-100.
 4. Bry, G., Boschan, C. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. New York: NBER.
 5. Calomiris, C.W., Love, I., Martinez Peria, M.S. (2012). Stock Returns' Sensitivities to Crisis Shocks: Evidence from Developed and Emerging Markets. Journal of International Money and Finance, 31 (4), 743-765.
 6. Chudik, A., Fratzscher, M. (2011). Identifying the Global Transmission of the 2007-2009 Financial Crisis in a GVAR Model. European Economic Review, 55, 325-339.
 7. Claessens, S., Dell'Ariccia, G., Igan, D., Laeven, L. (2010). Cross-Country Experience and Policy Implications From the Global Financial Crisis. Economic Policy, 62, 267-293.
 8. De Grauwe, P. (2012). A Fragile Eurozone in Search of Better Govenance. The Economic and Social Review, 43 (1), 1-30.
 9. Doornik, J.A., Hansen, H. (2008). An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70. Suppl. 1, 927-939.
 10. Eichengreen, B. (2010). The Breakup of the Euro Area. W: A. Alesina, F. Giavazzi, F. (red.), Europe and the Euro (s. 11-56). University of Chicago Press, NBER.
 11. Fabozzi, F.J., Francis, J.C. (1977). Stability Tests for Alphas and Betas over Bull and Bear Market Conditions. Journal of Finance, 32 (4), 1093-1099.
 12. Gajewski, P. (2013). Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy rozwoju. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 13. Gibson, H.D., Hall, S.G., Tavlas, G.S. (2014). Fundamentally Wrong: Market Pricing of Sovereigns and the Greek Financial Crisis. Journal of Macroeconomics, 39, 405-419.
 14. Gibson, H.D., Pavilos, T., Tavlas, G.S. (2014). The Crisis in the Euro Area: An Analytic Overview. Journal of Macroeconomics, 39, 233-239.
 15. Katsimi, M., Moutos, T. (2010). EMU and the Greek Crisis: The Political-Economy Perspective. European Journal of Political Economy, 26, 568-576.
 16. Konopczak, M., Sieradzki, R., Wiernicki M. (2010). Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w polsce oraz implikacje dla sektora realnego. Bank i Kredyt, 41 (6), 45-70.
 17. Lane, P.R. (2012). The European Sovereign Dept Crisis. Journal of Economic Perspectives, 26 (3), 49-68.
 18. Majewska, E., Olbrys, J. (2017). Formal Identification of Crises on the Euro Area Stock Markets, 2004-2015. Advances in Applied Economic Research - Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE2016) Springer Proceedings in Business and Economics (w druku).
 19. Merler, S., Pisani-Ferry, J. (2012). Sudden Stops in the Euro Area. Breugel Policy Contribution, 06, March, 1-16.
 20. Mink, M., de Haan, J. (2013). Conagion during the Greek Sovereign Debt Crisis. Journal of International Money and Finance, 34, 102-113.
 21. Mishkin, F.S. (2011). Over the Cliff: From the Subprime to the Global Financial Crisis. Journal of Economic Perspectives, 25 (1), 49-70.
 22. Moro, B. (2014). Lessons from the European Economic and Financial Great Crisis: A Survey. European Journal of Political Economy, 34, S9-S24.
 23. Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699-710.
 24. O'Rourke, K.H., Taylor, A.M. (2013). Cross of Euros. Journal of Economic Perspectives, 27 (3), 167-192.
 25. Pagan, A.R., Sossounov, K.A. (2003). A Simple Framework for Analysing Bull and Bear Markets. Journal of Applied Econometrics, 18 (1), 23-46.
 26. Pisani-Ferry, J., Sapir, A. (2010). Banking Crisis Management in the EU: An Early Assessment. Economic Policy, 62, 341-373.
 27. Provopoulos, G.A. (2014). The Greek Economy and Banking System: Recent Developments and the Way Forward. Journal of Macroeconomics, 39, 240-249.
 28. Shambaugh, J.C. (2012). The Euro's Three Crises. Brookings Papers on Economic Activity, 44 (1), 157-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu