BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadkowski Wojciech (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zmiany, innowacje, kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości, 2017, s. 80-91, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Zarządzanie, Efektywność przedsiębiorstwa, Koszty jakości, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Accounting, Management, Enterprise effectiveness, Quality costs, Enterprise survival
Abstrakt
W globalnym świecie najważniejszym sposobem na przetrwanie przedsiębiorstwa w konkurencyjnym środowisku jest wykorzystywanie jakości jako kluczowej strategii. Wszystkie jednostki, które mają silne strategie jakościowe, są zdolne do funkcjonowania w konkurencyjnej rzeczywistości. Obecnie wiele firm promuje jakość jako centralną wartość dla klienta i rozważa ją jako krytyczny czynnik sukcesu w osiągnięciu konkurencyjności. Wartość, którą klienci cenią sobie najbardziej, to wypadkowa poziomu jakości, poziomu obsługi i wysokości kosztów. Sukcesy międzynarodowych korporacji zależą od ich sukcesów we wdrażaniu i stosowaniu rachunku kosztów jakości, którego głównym celem jest zwiększenie efektywności działania jednostki. Poprawa efektywności jest najważniejszym źródłem wzrostu zysku oraz osiągnięcia celu, którym jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2015), The Quality Paradigm in Enterprise Management [w:] P. Nowicki, T. Sikora (red.), Interdisciplinary Approach to Quality, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 2. Ciechan-Kujawa M. (2005), Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Kister A. (2005), Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 5. PN ISO 9000:2006 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny.
 6. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Wierzchowiecka J. (2015), Rachunek kosztów jakości w akredytowanych laboratoriach [w:] P. Kafla, T. Sikora (red.), Zarządzanie jakością - osiągnięcia i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 8. Wójcik G.P. (2014), Koszty jakości. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa.
 9. Ciechan-Kujawa M. (2004), Wysokość i struktura kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 3.
 10. Cokins G. (2006), Measuring the Cost of Quality For Management, "Quality Progress", Vol. 39, No. 9.
 11. Durmaz Y., Sevil Z. (2012), A Theoretical Approach to the Concept of the Costs of Quality, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3, No. 11, June.
 12. Gryc J. (2004), Koszty jakości i ich liczenie w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 3.
 13. Kwintowski A. (2013), Praktyczne odzwierciedlenie wiedzy o kosztach jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", seria: "Administracja i Zarządzanie", nr 97/(24).
 14. Sulowska U. (2011), Korzyści wdrożenia rachunku kosztów jakości, "Problemy Jakości", nr 5.
 15. Szczepańska K. (2009), Analiza kosztów jakości, "Problemy Jakości", nr 6.
 16. Szczepańska K. (2009), Dylematy pomiaru kosztów jakości, "Problemy Jakości", nr 8.
 17. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych", seria G, t. 97, z. 2.
 18. [www 1] http://sjp.pwn.pl/szukaj/efektywno .html (dostęp: 6.02.2016).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu