BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka), Mursztyn Michał (Politechnika Białostocka, student)
Tytuł
Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Measurement of Market Tightness on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 389-398, tab., bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Płynność rynku
Financial crisis, Market liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Praca sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC--2016/21/B/HS4/02004.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Głównym celem pracy była analiza empiryczna naprężenia rynku (market tightness) jako jednego z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dodatkowym celem było badanie wrażliwości uzyskanych wyników na wybór okresu, z uwzględnieniem całej próby statystycznej (styczeń 2005-czerwiec 2015) oraz trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. Metodologia badania - Badanie objęło 53 spółki, w podziale na grupy firm dużych, średnich i małych. Dokonano aproksymacji wymiaru naprężenia rynku poszczególnych papierów wartościowych z wykorzystaniem śróddziennych, sekundowych danych transakcyjnych oraz względnej rozpiętości cen sprzedaż/kupno (RS - relative spread bid/ask) jako miary naprężenia. Wynik - Zgodnie z literaturą, duże wartości względnego spreadu oznaczają duże naprężenie rynku danego papieru wartościowego oraz jego niską płynność. Małe wartości tego współczynnika informują o małym naprężeniu rynku oraz wysokiej płynności. Najmniejsze wartość indykatora RS stwierdzono w przypadku najbardziej płynnych spółek (np. KGH, OPL, PEO, PKN, PKO). Ponadto, wyniki empiryczne nie ujawniły wyraźnego efektu wielkości spółki oraz wykazały odporność na wybór okresu badania. Oryginalność/wartość - Zgodnie z wiedzą autorów, analogiczne badanie nie było dotąd prowadzone na polskim rynku giełdowym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the paper was an empirical analysis of market tightness as one of the market liquidity dimensions on the Warsaw Stock Exchange. The additional goal was a robustness analysis of results obtained with respect to the whole sample period January 2005-June 2015, and three adjacent subsamples of equal size: the pre-crisis, crisis, and post-crisis periods. Design/methodology/approach - The 53 WSE-listed companies from three size groups have been investigated. The high-frequency data was utilized. Market tightness was approximated using the relative spread bid/ask (RS). Findings - According to the literature, a wide relative spread denotes high market tightness and low stock liquidity. Conversely, a narrow relative spread denotes low market tightness and high stock liquidity. The empirical results reveal the smallest value of the RS indicator for the most liquid assets (e.g. KGH, OPL, PEO, PKN, PKO). Moreover, the results turned out to be robust to the choice of the sample and rather do not depend on a firm size.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acker, D., Stalker, M., Tonks, I. (2002). Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements. Journal of Business Finance & Accounting, 29 (9/10), 1149-1179.
  2. Bernstein, P.L. (1987). Liquidity, stock markets, and market makers. Financial Management, 16 (2), 54-62.
  3. Będowska-Sójka, B. (2014). Liquidity dynamics around jumps. The evidence from the Warsaw Stock Exchange. Pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500715.
  4. Brockman, P., Chung, D.Y. (2000). An empirical investigation of trading on asymmetric information and heterogeneous prior beliefs. Journal of Empirical Finance, 7, 417-454.
  5. Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A. (2000). Commonality in liquidity. Journal of Financial Economics, 56, 3-28.
  6. Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A. (2000). Co-movements in bid-ask spreads and market depth. Financial Analysts Journal, September/October, 23-27.
  7. Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A. (2001). Market liquidity and trading activity. Journal of Finance, 56 (2), 501-530.
  8. Chung, K.H., Van Ness, R.A. (2001). Order handling rules, tick size, and the intraday pattern of bid-ask spreads for Nasdaq stocks. Journal of Financial Markets, 4, 143-161.
  9. Corwin, S.A. (1999). Differences in trading behavior cross NYSE specialist firms. Journal of Finance, 54 (2), 721-745.
  10. Doman, M. (2011). Mikrostruktura giełd papierów wartościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  11. Elyasiani, E., Hauser, S., Lauterbach, B. (2000). Market response to liquidity improvements: Evidence from exchange listings. Financial Review, 41, 1-14.
  12. Fabre, J., Frino, A. (2004). Commonality in liquidity: Evidence from the Australian Stock Exchange. Accounting and Finance, 44, 357-368.
  13. Goyenko, R.Y., Holden, C.W., Trzcinka, C.A. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92, 153-181.
  14. Jankowski, R., Olbryś, J. (2015). Wymiary płynności rynku papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 645-658.
  15. Kluger, B.D., Stephan, J. (1997). Alternative liquidity measures and stock returns. Review of Quantitative Finance and Accounting, 8, 19-36.
  16. Korajczyk, R., Sadka, R. (2008). Pricing the commonality across alternative measures of liquidity. Journal of Financial Economics, 87 (1), 45-72.
  17. Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53 (6), 1315-1336.
  18. Lee, C.M.C., Mucklow, B., Ready, M.J. (1993). Spreads, depths, and the impact of earnings information: An intraday analysis. Review of Financial Studies, 6 (2), 345-374.
  19. Lesmond, D.A. (2005). Liquidity of emerging markets. Journal of Financial Economics, 77 (2), 411-452.
  20. Levin, E.J., Wright, R.E. (1999). Explaining the intra-day variation in the bid-ask spread in competitive dealership markets - A research note. Journal of Financial Markets, 2 (2), 179-191.
  21. Lin, J-C., Sanger, G.C., Booth, G.G. (1995). Trade size and components of the bid-ask spread. Review of Financial Studies, 8 (4), 1153-1183.
  22. Lin, W.T., Sun, D.S., Tsai, S.-C. (2012). Does trading remove or cause friction? Emerging Markets Finance & Trade, 48 (Supp. 2), 33-53.
  23. Olbryś, J. (2013). Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zarządzanie i Finanse, 11 (3), 65-77.
  24. Olbryś, J. (2014). Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych. Warszawa: Difin.
  25. Olbryś, J., Majewska, E. (2014a. Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 699-710.
  26. Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. subprime crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461-470.
  27. Olbryś, J., Majewska, E. (2015). Bear market periods during the 2007-2009 financial crisis: Direct evidence from the Visegrad countries. Acta Oeconomica, 65 (4), 547-565.
  28. Olbryś, J., Mursztyn, M. (2016). Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 101-112.
  29. Olbryś, J., Mursztyn, M. (2017). Dimensions of market liquidity: The case of the Polish stock market. Springer Proceedings in Business and Economics. Advances in Applied Economic Research - Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE) (w druku).
  30. Pagan, A.R., Sossounov, K.A. (2003). A simple framework for analysing bull and bear markets. Journal of Applied Econometrics, 18 (1), 23-46.
  31. Peterson, M., Sirri, E. (2003). Evaluation of the biases in execution costs estimation using trades and quotes data. Journal of Financial Markets, 6 (3), 259-280.
  32. Piwowar, M.S., Wei, L. (2003). The sensitivity of effective spread estimates to trade-quote matching algorithms. Electronic Markets, 16 (2), 112-129.
  33. Pukthuanthong-Le, K., Visaltanachoti, N. (2009). Commonality in liquidity: Evidence from the Stock Exchange of Thailand. Pacific-Basin Finance Journal, 17 (1), 80-99.
  34. Ranaldo, A., (2001). Intraday market liquidity on the Swiss Stock Exchange. Swiss Society for Financial Market Research, 15 (3), 309-327.
  35. Sarr, A., Lybek, T. (2002). Measuring liquidity in financial markets. IMF Working Paper 02/232.
  36. Stoll, H.R. (2000). Friction. Journal of Finance, 55 (4), 1479-1514.
  37. Tsung-wu, H., Shu_Hwa, C., (2015). The pricing of liquidity risk on the Shanghai stock market. International Review of Economics and Finance, 38, 112-130.
  38. Van Ness, R.A., Van Ness, R.A., Pruitt, S.W. (2000). The impact of the reduction in tick increments in major U.S. markets on spreads, depth, and volatility. Review of Quantitative Finance and Accounting, 15, 153-167.
  39. von Wyss, R., (2004). Measuring and predicting liquidity in the stock market. Dissertation no. 2899, University of St. Gallen.
  40. Wong, J., Fung, L. (2002). Liquidity of the Hong Kong stock market since the Asian financial crisis. Proceedings of the Third Joint Central Bank Research Conference. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, 180-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu